Архив на категория: 8-ми до 12-ти клас

image_pdfimage_print

VIII „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Математика Изобразително изкуство Физика и астрономия
2 Бизнес комуникации Електронна търговия Биология и ЗО История и цивилизации Компютърна графика
3 История и цивилизации Компютърна графика Електронна търговия Интернет и уеб технологии-УП География и икономика
4 Химия и ООС Предприемачество Интернет и уеб технологии-УП Биология и ЗО Английски език
5 Български език и литература Английски език Английски език Философия Физическо възпитание и спорт
6 Английски език Интернет и уеб технологии-УП Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература
7   Час на класа   Български език и литература Информационни технологии
Обедна почивка          
    Спортни дейности (лека атлетика)      

IX „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Интернет и уеб технологии РП Български език и литература Български език и литература Интернет и уеб технологии РП Английски език
2 Математика Математика Математика Физическо възпитание и спорт Музика
3 Български език и литература История и цивилизации Английски език Обща теория на СО Биология и ЗО
4 Химия и ООС Физика и астрономия История и цивилизации География и икономика Електронна търговия
5 Електронна търговия Френски език Френски език ЗБУТ Информационни технологии
6 Приложни програми с общо пр. Компютърна графика Компютърна графика Интернет и уеб технологии РП Интернет и уеб технологии РП
7   Час на класа Физическо възпитание и спорт Философия  
Обедна почивка          
  Спортни дейности (лека атлетика)        

X „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология и ЗО Български език и литература ОТСО Икономика Английски език
2 Френски език ОТСО-УП Български език и литература Математика Химия и ООС
3 Английски език Обща икономическа теория Български език и литература Философия История и цивилизации
4 Математика Физическо възпитание и спорт Интернет и уеб технологии-УП Обща икономическа теория Физика и астрономия
5 Изобразително изкуство История и цивилизации Философия Физика и астрономия Биология и ЗО
6 История и цивилизации Химия и ООС География и икономика Френски език Физическо възпитание и спорт
7   Час на класа Спортни дейности (лека атлетика) История и цивилизации География и икономика

XI „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Френски език Счетоводство на предприятието-УП Математика Работа в учебно предприятие Компютърна графика
2 Чужд език  по професията Български език и литература Работа в учебно предприятие Физическо възпитание и спорт Икономика на търговията
3 Математика Български език и литература Интернет и уеб технологии Счетоводство на предприятието Френски език
4 Физическо възпитание и спорт Компютърна графика Право Организация и техника на ТП Бази от данни-УП
5 Маркетинг Интернет и уеб технологии-УП Програмиране Обща икономическа теория Организация и техника на ТП
6 Български език и литература Програмиране Гражданско образование Статистика Чужд език .по професията
7 Електронна търговия Час на класа Обща икономическа теория Спортни дейности (лека атлетика)  

XII „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Маркетинг Физическо възпитание и спорт Чужд език по професията Математика Маркетинг
2 География и икономика Бизнес комуникации-УП Функц. и приложни програми-УП Индустриални отношения Подг. за мениджърски проект-УП
3 Публична администрация Организационно поведение и ПЕ Организационно поведение и ПЕ Гражданско образование Мениджмънт на ЧР
4 Български език и литература Индустриални отношения Физическо възпитание и спорт Български език и литература Трудово право
5 Чужд език по професията Мениджмънт на ЧР Икономика и организация на ИП-УП Български език и литература Математика
6 Икономика и организация на ИП Френски език Мениджмънт Подг. за мениджърски проект-УП Френски език
7 Публична администрация Час на класа   Функц. и приложни програми-УП Спортни дейности (лека атлетика)