image_pdfimage_print
Всички публикации от Надежда Колева

Кулинарна изложба 2021 година

Тази година отново възобновихме традициите, които се наложи да прекъснем през 2020 година заради обстоятелствата около Ковид-19.

На 17 май (понеделник) във фоайето на 3 етаж в СУ „Васил Левски“ се проведе любимата на всички Кулинарна изложба. Учениците от групите за целодневна организация на учебния ден от първи до четвърти клас бяха приготвили у дома и донесоха различни вкусотии – баници, торти, кексове, сладки, мекици, катми, бухтички и какво ли още не. След като разгледахме красивите кулинарни изделия, всички си хапнахме сладко и си направихме импровизирано парти.

Изложба на творби на ученици със СОП

Учениците със СОП в СУ „Васил Левски“ работят всеки ден с ресурсен учител, логопед и психолог. Освен за повишаване на резултатите в учебната дейност, с учениците се работи и за подобряване на творческите умения, за развиване на фината моторика, за по-добрата социализация в училище и в обществото.

Николай от XII клас, Виктория от XI клас, Божидара от VIII клас и Божидар от IV клас, заедно с г-жа Олга Стоянова, психолог в училището, подготвиха и представиха пред учлищната общност изложба на свои творби.

Реализиран проект за стая за занимания по интереси

СУ „Васил Левски“ може да се похвали с втори реализиран проект за тази учебна година – специална стая за занимания по итереси „Уча, играя, мечтая“. Проектът е от НП „Осигуряване на съвременнна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците – 2020“.
Учениците от ГЦОУД I-IV клас вече имат възможност да провеждат часовете за занимания по интереси в специално оборудвано и обзаведено помещение, в което са осигурени съвременни материали, книги и игри, стимулиращи развитието на учениците.
Осъществяването на занимания по интереси в съвременна образователа среда, както и създаването на възможности за по-близки взаимоотношения между учениците, са предпоставка за подобряване на социалните умения и повишаване успеваемостта на учениците.
Включването на децата в дейности от различни области – наука, изкуство, спорт, образователни и занимателни игри, способства за усъвършенстване на уменията за работа в екип, развива вниманието и паметта, логическото мислене и се стимулират творческите изяви.
Играта е от съществено значение за психическото, социалното, емоционалното и физическото развитие на децата.

Няма път, който да не започва от семейството

На 21 ноември православната църква отбелязва празника Въведение Богородично, а в българския календар той е отреден за Ден на християнското семейство.

От векове наред дедите ни са вярвали, че домът е свещено място, в което децата научават най-ценните житейски уроци, както и усвояват важни знания за света. В семейството те не само биват възпитавани, но и изграждат своя характер и именно семейната среда е предпоставка за развитие на техните заложби и дарби.

Единствено ние, българите, празнуваме Въведение Богородично като Ден на християнското семейство.

Тук отново се преплитат църковното и народните традиции, съхранявани и отстоявани в продължение на стотици години. Затова и празникът Въведение Богородично е на особена почит сред православния български народ.

На 20.11.2020 г. родители, учители и ученици от начален етап посетихме църквата „Въведение Богородично“ в гр. Гълъбово, където отец Виктор Милчев ни разказа за ролята на семейството според християнската религия. Мероприятието е свързано с НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Децата усетиха силата и спокойствието на църковната обител и с огромен интерес изслушаха словото на отеца. Учениците запалиха  свещички за здраве и благополучие на семействата си.

Преживяното от този светъл ден ще остави отпечатък в тяхното съзнание, ще им напомня, че трябва  да  бъдем добри, да правим добро, за да получим добро.

Ден на народните будители

На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители. В този ден се отдава почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

Сред будителите на народния ни дух са Григорий Цамблак, Владислав Граматик, Паисий Хилендарски, Иван Рилски, Неофит Бозвели, Васил Априлов, братята Миладинови, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Неофит Рилски, Иван Вазов, Любен Каравелов и други достойни българи.

Честит празник!

Мерки за БДП

       Комисията по БДП в СУ „Васил Левски“, гр.Гълъбово в състав:

  1. Светлина Матанска
  2. Анастасия Милкова
  3. Краси Петкова
  4. Стоян Стоянов
  5. Таня Каравасилева
  6. Стефка Малакова
  7. Катерина Илиева
  8. Иванина Нончева

планира и организира обучението и възпитанието на учениците с няколко цели:

1.Опазване живота и здравето на учениците в училище и извън него.

2. Формиране на съзнателно и отговорно отношение към личната безопасност, придобиване на знания  и умения за справяне с опасни ситуации на пътя и оказване на първа помощ в случаите на нужда.

Планирани дейности в СУ“Васил Левски“, свързани свъзпитанието и обучението на учениците по безопасност на движението по пътищата  за учебната 2020/2021година: 

  1. Демонстрации за учениците от I-IV клас на тема: „Как да пресичам безопасно улицата пред училище“, „Най-краткият и безопасен път до училище“.

  2. Изготвяне на  табла и презентации, съобразени с възрастовите особености на учениците, на тема „Моят безопасен път до училище“ и „Пътни знаци“.

  3.Демонстрация за майсторско управление на велосипед на тема: „Аз мога да карам велосипеда си безопасно“.

  4. Провеждане на вътрешноучилищно състезание между класовете.

  5. Провеждане на велопоход съвместно с родителите.

Набелязани мерки за ограничаване на ПТП:

– Ограничаване достъпа на МПС в двора на училището;

– Съвместно с родителите определяне на безопасни маршрути от дома до училище на учениците в начален етап;

– В час на класа  се запознават  учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището;

– Извършване на обходи на пътната мрежа за установяване причини и условия за възникване на ПТП.

Учим и играем на открито

От началото на месец юни в двора на СУ „Васил Левски“ учениците от първи до трети клас, които не са успели да усвоят изцяло учебния материал по време на дистанционното обучение, се обучават допълнително по различни учебни предмети. Провеждат се и часове по проект „Подкрепа за успех“. Всички, които желаят, участват и в занимания по интереси на открито.

Децата са щастливи да се върнат в училище и отново да се срещнат със своите приятели и с любимите учители.

Ден против тормоза 2020

“Lift each other up”
26 ФЕВРУАРИ – ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА


Всяка последна сряда от месец февруари се отбелязва като Световен ден против тормоза в училище. Известен е като “Ден на розовата фланелка”. Неговата история започва в Канада през 2007-а година. Инициатори са двамата ученици Дейвид Шепърд и Травис Прайс. На този ден те се обличат в розово, за да изразят своето отношение към тормоза и насилието в училище, на които са станали свидетели при откриването на учебната година в тяхното училище. Тогава те били силно потресени от една случка – по-големи ученици се подигравали и тормозили един деветокласник, който бил облечен с розово поло. Момчето не издържало на подигравките и започнало да плаче. Впечатлени от видяното, още на другия ден те закупили и раздали на съучениците си петдесет розови фланелки. Така искали да изразят своята подкрепа за тормозения ученик.

Учениците и учителите на СУ „Васил Левски“ също изразиха своята позиция и казаха „НЕ на тормоза!“.

Франкофонията в СУ „Васил Левски“

             През 2020 г. Международната организация на франкофонията чества своята 50 – годишнина. Учениците от СУ „Васил Левски“, изучаващи френски език, решиха да се включат в кампанията на МОН за отбелязване юбилея на МОФ в България, като поздравят своите съученици с „валентинки“ и видео- материали на френски език. На 14 февруари, когато почти целият свят празнува Деня на влюбените, в коридорите се чуваха посланията на любовта, въплътени в текста на известната песен „Je t`aime”, в изпълнение на Лара Фабиан. С магическото въздействие на френския език, признат като език на любовта, и видеоматериалa, представящ Париж като един от най – романтичните градове в света, се създаде една изключително приятна атмосфера, докосваща най – съкровените чувства.

Ден на прегръдката

На 21 януари отбелязваме Международния ден на прегръдката. За първи път празникът се чества в САЩ през 1986 г., а по-късно се разпространява по целия свят.

На този ден учениците от СУ „Васил Левски“ раздадоха и получиха много прегръдки и направиха деня на всички по-топъл и усмихнат.

Демонстрации по БДП

През месец октомври бяха проведени демонстрации на учениците от III и IV клас на тема: „Как да пресичам безопасно улицата пред училище“.

Целта е децата да се научат да разпознават и изброяват участниците в движението, опасните и безопасни места на улицата.

Направени бяха много наблюдения и упражнения. Чрез наблюденията децата осъзнават зрителния си анализатор, осигуряващ информация за безопасност на движението по пътя, развиват наблюдателност, внимание и бързина на двигателните си реакции.

Те се упражниха като  преминаваха  по пешеходна пътека без светофар, движеха се по тротоар като спазват правилата за безопасно движение по улицата.