image_pdfimage_print

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ I-РИ УЧ.СРОК 2020/2021 Г.


Клас БЕЛ БЕЛ-ЗИП/ИП Математика Мат. ЗИП/ИП АЕ  ФЕ Философски цик. Инф. техн. ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІкл./ БЗО VII-XIIкл
V а 04.11   28.09 19.10       22.01 06.11 30.11 19.11 24.09 23.10 17.11  
V б 04.11   28.09     21.01 05.11 04.12 01.12 15.01 25.09 26.10 17.11
VІ а 23.11 18.01   28.09 05.11 27.11 28.01   10.11 19.11 06.11 22.12 30.11 01.12 20.11
VІ б 25.09 23.11 18.01   05.11 27.11 28.01     30.11 11.01 04.11 03.12 04.12 24.11  
Клас БЕЛ БЕЛ-ЗИП/ИП Математика Мат. ЗИП/ИП АЕ  ФЕ/ ПБФБ Философски цик. Инф. техн. ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІкл./ БЗО VII-XIIкл
VІІ а                 29.09      
VІІ б 25.03 08.05 10.02 02.03 22.04   09.03 06.04 20.02 12.03 15.06 23.03 18.03 10.06 28.04 10.03 22.06
VІІІ а 05.03 10.02 18.03 20.02 01.04 27.02 07.05 30.04   26.02 13.06 29.04 19.05 24.03 21.02 31.03
ІХ а 19.03 20.02 27.03 12.03 30.04 24.03 29.04 10.03 21.06 08.04 05.03 10.06
Х а 10.03 23.03 24.03 28.04 15.06 19.02 30.04 10.06 30.05 19.03 18.03
ХІ а 10.04 29.04 25.02 22.04 11.03 13.05 17.02 23.03
ХІІ а 11.03 04.03 24.02 02.03 21.02 20.03 18.03  

Учредяване на училищен съвет в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово

За поредна година в Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово се учреди училищен съвет, в който влизат ученици от 7 до 12 клас. Децата с огромен ентусиазъм проведоха изборно събрание. За учебната 2020/2021 г. за председател беше избрана Ивелина Иванова от 11 клас, а за зам. председател – Камелия Живкова Димитрова от 9 клас. За протоколист на събранията на ученическия съвет беше избрана Пламена Илиева – 10 клас.

Всички заявиха, че са готови да дават идеи и предложения във връзка с училищния живот и бъдещето на нашето училище. Те решиха да имат добра комуникация с училищното ръководство и педагогическия колектив. Учениците стигнаха до извода, че именно участието им в училищния парламент ще им помогне да изградят лидерски умения и ще ги научи как да бъдат истински граждани на страната ни. Ученическият съвет и тази година ще бъде под ръководството на г-жа Диана Костова и г-жа Светлина Матанска.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ І срок – 2020/2021 учебна година

Име, фамилия Учебен предмет По чл. 25, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Наредба 10
  Кремена Грозева Български език и литература Понеделник
14:20-15:00;
Сряда 14:20-15:00
Каб.
301
  Кремена Грозева Френски език Вторник 14:20 -15:00   301
  Таня Каравасилева Български език и литература Понеделник 14:20-15:00; Сряда 14:20-15:00 Kaб.
308
  Кремена Колева Български език и литература Понеделник
13:10-13:50;
Вторник 14:00-14:40
Каб.
311
  Биляна Маджарова Английски език Вторник 15:00-15:40; Петък 15:00-15:40 Каб. 309
  Катерина Илиева Английски език Вторник 15:00-15:40; Сряда 15:00-15:40 Каб. 309
  Светлина Матанска Математика Вторник 15:00-15:40; Четвъртък 14:20-15:00 Каб. 311
  Калинка Николова Математика Вторник 14:20-15:00 Петък 14:20-15:00 Каб. 311
  Калинка Николова Информационни технологии Четвъртък
14:20-15:00     
Каб. 311
  Иванина Нончева Математика Понеделник
14:20-15:00;
Сряда
14:20-15:00
Каб.
308
  Галина
Георгиева
Физика
и астрономия
Вторник 14:30-15:10; Четвъртък 14:30-15:10 Каб. 308
  Диана
Костова
История и цивилизации  Понеделник 14:20-15:00; Сряда 14:20-15:00 Каб. 309
  Деляна Тонева География и икономика Понеделник 14:20-15:00; Петък 14:20-15:00 Каб. 311
  Стефка
Малакова
Химия и опазване на
околната среда
Петък 14:20-15:00 Каб. 311
  Стефка
Малакова
Биология и
здравно образование 
Сряда 14:20-15:00;
Четвъртък 14:20-15:00;
Каб. 311
  Краси
Петкова
Човекът и
природата
Понеделник
15:00-15:40;
Четвъртък
15:00-15:40
Каб. 311
  Галина
Русева
Икономически  дисциплини Сряда 14:00-14:40;
Четвъртък 15:00-15:40
Каб. 310
  Диана
Христова
Икономически  дисциплини Сряда 15:00-15:40;
Четвъртък 15:00-15:40  
Каб.
310
  Нели
Нуцова
Предмети от начален етап Понеделник 14:10-14:50; Сряда 14:10-14:50 Фоайе Етаж 1
  Виолина Карадимова Предмети от начален етап Вторник 14:10-14:50; Четвъртък 14:10-14:50 Фоайе Етаж 1
  Бояна
Петрова
Предмети от
начален етап
Понеделник
13:30-14:05;
Сряда
13:30-14:05
Фоайе Етаж 3
  Розита
Господинова
Предмети от начален етап Понеделник 14:20-14:55;
Сряда 14:20-14:55
Фоайе Етаж 3
  Станка
Стойкова
Предмети от
начален етап
Понеделник
13:30-14:05;
Сряда 13:30-14:05
Фоайе Етаж 1
  Анастасия
Милкова
Предмети от
начален етап
Понеделник
14:20-14:55;
Сряда
14:20-14:55
Фоайе Етаж 3
  Надежда Куманова Предмети от
начален етап
Вторник 14:10-14:50; Четвъртък 14:10-14:50 Фоайе Етаж 1
  Ирина
Иванова
Предмети от
начален етап
Понеделник
14:10-14:50;
Сряда 14:10-14:50
Фоайе Етаж 1

График за провеждане на класни работи през 1-ви учебен срок 2020/2021 г.

Г

Клас БЕЛ Математика Англ.език Френски език
V а 23.11 15.12    
V б 23.11 15.12    
VІ а 10.12 16.12    
VІ б 23.11 16.12    
VІІ а 07.12 15.12    
VІІ б 07.12 15.12    
VІІІ а 17.12 11.12 04.12  
ІХ а 07.12 14.12 23.12 03.12
Х а 14.12 11.12 10.12 02.12
ХІ а 09.12 17.12 18.12 04.12
ХІІ а 11.01 14.12 16.12  

Учене чрез преживяване в СУ „Васил Левски“


Урокът по математика на тема: “Окръжност. Практически задачи” бе реализиран като практика на открито от госпожа Светлина Матанска в шестите класове в СУ „Васил Левски“.

Децата бяха поставени в реални условия и ситуации, от които черпиха нови знания и актуализираха стари. Учениците се запознаха как могат, прилагайки знанията си по математика, да определят приблизителната възраст на едно дърво. Шестокласниците, организирани в екипи, определиха възрастта на различни дървесни видове, като измериха обиколката на дървото на височината на гръдния кош, изчислиха съответния диаметър и го разделиха на стойността на годишния прираст на всяко дърво. Учениците присметнаха и грешка 15%, тъй като е невъзможно да се дадат точни данни за годишния растеж. Тези естествени процеси зависят от околната среда и условията, при които дървото расте.

Практическата насоченост на урока насърчи творческото и критичното мислене на учениците. Стимулира както индивидуалността, така и работата им в екип.

Ден на спорта в СУ „Васил Левски“

За поредна година СУ „Васил Левски” се включи в инициативата на „BG Бъди активен” – Европейски ден на спорта в училище. Този ден е посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, за да се повиши усещането за принадлежност към училището за всеки участник.

Всички инициативи бяха съобразени с мерките за безопасност срещу разпространението на COVID-19 и се проведоха на обновената спортна база в училището. Поради големия брой активности, тяхното провеждане беше през цялата седмица и завърши с общоучилищен празник с участието на всички ученици, учители, служители и много родители. Освен спортните игри и състезания, СУ „Васил Левски“ взе участие и в други две направления: „Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата” и „Училище без отпадъци”.

Мерки за БДП

       Комисията по БДП в СУ „Васил Левски“, гр.Гълъбово в състав:

  1. Светлина Матанска
  2. Анастасия Милкова
  3. Краси Петкова
  4. Стоян Стоянов
  5. Таня Каравасилева
  6. Стефка Малакова
  7. Катерина Илиева
  8. Иванина Нончева

планира и организира обучението и възпитанието на учениците с няколко цели:

1.Опазване живота и здравето на учениците в училище и извън него.

2. Формиране на съзнателно и отговорно отношение към личната безопасност, придобиване на знания  и умения за справяне с опасни ситуации на пътя и оказване на първа помощ в случаите на нужда.

Планирани дейности в СУ“Васил Левски“, свързани свъзпитанието и обучението на учениците по безопасност на движението по пътищата  за учебната 2020/2021година: 

  1. Демонстрации за учениците от I-IV клас на тема: „Как да пресичам безопасно улицата пред училище“, „Най-краткият и безопасен път до училище“.

  2. Изготвяне на  табла и презентации, съобразени с възрастовите особености на учениците, на тема „Моят безопасен път до училище“ и „Пътни знаци“.

  3.Демонстрация за майсторско управление на велосипед на тема: „Аз мога да карам велосипеда си безопасно“.

  4. Провеждане на вътрешноучилищно състезание между класовете.

  5. Провеждане на велопоход съвместно с родителите.

Набелязани мерки за ограничаване на ПТП:

– Ограничаване достъпа на МПС в двора на училището;

– Съвместно с родителите определяне на безопасни маршрути от дома до училище на учениците в начален етап;

– В час на класа  се запознават  учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището;

– Извършване на обходи на пътната мрежа за установяване причини и условия за възникване на ПТП.