image_pdfimage_print

ВАЖНО!!!

Важно съобщение – ДГ "Делфин" гр.Бургас


Съгласно заповед №226/21.01.2022 г. на директора на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово от 24.01.2022 г. до 26.01.2022 г. вкл. се преустановя присъственият образователен процес за учениците от ХII клас. За същия период обучението на учениците от ХII клас ще се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии в Платформата MS Teams от  преподавателите по учебни предмети в паралелката. Часовете на учениците ще следват седмичното разписание.

ВАЖНО!


ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ - СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Съгласно заповед №214/14.01.2022 г. на директора на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово от 17.01.2022 г. до 20.01.2022 г. вкл. се преустановя присъственият образователен процес за учениците от IV б клас. За същия период обучението на учениците от IV б клас ще се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии в Платформата MS Teams от  преподавателите по учебни предмети в паралелката. Часовете на учениците ще следват седмичното разписание.