image_pdfimage_print

„Написаното остава. Пиши правилно!“

По случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките провежда кампания „Написаното остава. Пиши правилно!“.

За пета поредна година учениците от Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово имаха възможност да направят кратка диктовка, за да проверят знанията си по български правопис и пунктуация.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

Защита на дипломен проект в теоретичната част ще се проведе на 23.05.2023 г. от 08:00 часа в сградата на Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово

– за специалност „Оперативно счетоводство“  в кабинет по география.

Защита на дипломен проект в практическата част ще се проведе на 01.06.2023г. и 02.06.2023г. от 13:00 часа в сградата на Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово

– за специалност „Оперативно счетоводство“  в кабинет по география.

Резултатите от изпитите и окончателните оценки ще се обявят до 08.06.2023г. на информационното табло в Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово.

Областна панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране

На 11.05.2023 г. СУ „Васил Левски“ взе участие в 11 – то издание на Областната панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране, която бе проведена на общинско ниво в гр. Гълъбово. Училището ни представи на своя щанд специалността „Електронна търговия“, по която ще се извършва прием през новата учебна година. Кандидат – гимназистите от града имаха възможност да наблюдават презентации, да получат брошури и рекламни материали, да отправят своите въпроси към ученици и учители от училището. Най – голям интерес предизвика демонстрацията на учениците ни от IX и X клас от специалността „Електронна търговия“, които показаха на седмокласниците работа по програмиране на роботи. Целта на панорамата е бъдещите гимназисти да направят своя най – добър информиран избор за бъдеща професия.

Ден на ученическото самоуправление

Днес в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово се отбеляза Денят на ученическото самоуправление, организиран от Училищния парламент. Целта на инициативата е учениците да почувстват атмосферата от другата страна на учебния процес и да се докоснат до професията „учител“. Те осъзнаха колко важна и отговорна е работата на педагога.

Заключително събитие по проект на МОСВ и Ес Ер Технолоджис

Днес, на 07.04.2023 г. от 14.30 ч в СУ „Васил Левски“ в град Гълъбово зам-кметът на Община Гълъбово инж. Пламен Бараков присъства на заключителното събитие по проект на МОСВ и Ес Ер Технолоджис (Ес Ер Те) ООД, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.: „Система за автоматизирано разделно събиране на употребявани опаковки от безалкохолни напитки в училища и ответно даване на бонуси“.
Децата от училището посрещнаха своите гости с цяла програма – музикални изпълнения и стихотворения, на екологична тематика.
Директорът на СУ „Васил Левски“ Нели Кючукова похвали учениците и каза, че заради усърдието им ще ги заведе на еднодневна екскурзия в края на годината.
Всички деца получиха награди от организаторите и от Община Гълъбово. Допълнителни награди получиха още 20 деца, които са били най-активни до този момент.
Първите петима са:

  1. Андони Дончев, 2 клас, награда ДРОН
  2. Мирослав Абаджиев, 4 клас, награда ТАБЛЕТ
  3. Александра Василева, 6 клас, награда СЛУШАЛКИ, наградата й получиха класният ръководител и нейн съученик
  4. Ния Колева, 5 клас, награда СЛУШАЛКИ
  5. Радосвета Атанасова, 4 клас, награда СЛУШАЛКИ

Национален детски конкурс “Фолклорна огърлица”

На 29.04.2023 г., за втора поредна година, учениците от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово участваха в Националния детски конкурс „Фолклорна огърлица“. Те отново представиха училището ни достойно и се завърнаха с много отличия и награди.

Успешно приключване на проект “Ученически практики” 2

На 03.05.2023 г. учениците от XIIа клас, специалност „Оперативно счетоводство“ при СУ „Васил Левски“ – гр. Гълъбово приключиха успешно своето участие в Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. по Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Ученическата практика беше осъществена в Община Гълъбово с наставници г–жа Нела Петрова, г–жа Валентина Георгиева и г-н  Светослав Савов, а наблюдаващ учител беше г-жа Галина Русева.

Целта на практиката е да се улесни преходът на учениците от училище към реално работно място. Да подобри пригодността за заетост на младите хора чрез качествена професионална подготовка в реална работна среда. Това им помогна да придобият  професионални, организационни, социални умения и компетенции.

Успешният финал на практиката беше отбелязан тържествено в Община Гълъбово, като директорът на училището г-жа Нели Кючукова и заместник кметът г-н Пламен Бараков връчиха на всеки участник удостоверение за проведена практика на реално работно място и сертификат за участие.