image_pdfimage_print

График на поправителна сесия-самостоятелна форма на обучение

Изпит по

учебен

 предмет

Формат на изпита/ продъжителност Дата, начален час, място на провеждане
Български език и литература – ЗП –

VI, VII,           IX, X, XI, XII клас

писмен –

VI, VII кл. – 2 астр. часа;

IX, X, XI, XII кл.-3 астр. часа

01. 09. 17 г., 8.00 ч.,

кабинет по География и икономика

Български език и литература – ЗИП –

VI, VII,           IX, X, XI, XII клас

писмен –

VI, VII кл. – 2 астр. часа;

IX, X, XI, XII кл.-3 астр. часа

01. 09. 17 г., 12.00 ч.,

кабинет по География и икономика

Физ. възпитание и спорт – ЗП- VII, IX, X, XI, XII клас практически-

VII кл. – три астр. часа;

IX, X, XI, XII кл.–до пет астр. часа

01. 09. 17 г., 15.00 ч., големия физкултурен салон

 

Домашна техника и икономика –ЗИП –

VI клас

писмен –

2 астрономически часа

05. 09. 17 г., 8.00 ч.,

кабинет по География и икономика

Математика- ЗП

VII, IX, X, XI, XII кл.

 

писмен –

VII кл. – 2 астр.часа;

IX, X, XI, XII кл.-3 астр. часа

05. 09. 17 г., 8.00 ч.,

кабинет по География и икономика

Химия и ООС–ЗИП – VII клас писмен –

2 астрономически часа

05. 09. 17 г., 12.00 ч.,

кабинет по География и икономика

Психология и логика- ЗП – IX клас

 

Етика и право- ЗП – X клас

 

Философия- ЗП – XI клас

 

Свят и личност- ЗП – XII клас

писмен –

3 астрономически часа

05. 09. 17 г., 12.00 ч.,

кабинет по География и икономика

Биология и здр.образование-ЗП – VII, IX, X клас писмен –

VII кл. – 2 астр.часа;

IX, X кл. – 3 астр.часа

07. 09. 17 г., 8.00 ч.,

кабинет по География и икономика

Биология и здр. образование-ЗИП –

XI, XII клас

писмен –

3 астрономически часа

07. 09. 17 г., 8.00 ч.,

кабинет по География и икономика

Технологии –ЗП –

VII клас

писмен –

2 астрономически часа

07. 09. 17 г., 12.00 ч.,

кабинет по География и икономика

Френски език- ЗП

IX, Xклас

писмен –

3 астрономически часа

устен – до 30 мин.

07. 09. 17 г., 12.00 ч.,

кабинет по География и икономика

устен от 15.00 ч.,кабинет поФренски език

История

и цивилизация-ЗИП – XI, XII клас

писмен –

3 астрономически часа

07. 09. 17 г., 12.00 ч.,

кабинет по География и икономика

Химия и ООС–ЗП – VII, IX, X клас писмен –

VII кл. – 2 астр.часа

IX,X кл.-3 астр.часа

08. 09. 17 г., 8.00 ч.,

кабинет по География и икономика

Музика-ЗП –

VII, IX клас

писмен –

VII кл.-2 астр. ч;

IX кл.-3 астр. ч;

 

практически-

VII кл. – 3 астр. ч;

08. 09. 17 г., 12.00 ч.,

кабинет по География и икономика

практически  – 15.00 ч., кабинет по Музика

 

Физика и астрономия– ЗП

VII, IX, X, XI клас

 

писмен –

VII кл. – 2 астр. часа

IX, X, XI кл.-3 астр. часа

11. 09. 17 г., 8.00 ч.,

кабинет по География и икономика

Изобр. изкуство-ЗП –VII, IX клас писмен –

VII кл.-2 астр. ч;

IX кл.-3 астр. ч;

 

практически-

VII кл. – три астр. часа;

11. 09. 17 г., 12.00 ч.,

кабинет по География и икономика

практически  – 15.00 ч., кабинет по География и икономика

География и световна търговия ЗИП/ПП – XI  клас писмен –

3 астрономически часа

11. 09. 17 г., 12.00 ч.,

кабинет по География и икономика

 

География и

икономика – ЗП – VII, IX, X, XI клас

писмен –

VII кл. – 2 астр.часа;

IX, X, XI кл.-3 астр. часа

12. 09. 17 г., 8.00 ч.,

кабинет по География и икономика

 

География и

икономика – ЗИП –

XII клас

писмен –

3 астрономически часа

12. 09. 17 г., 8.00 ч.,

кабинет по География и икономика

 

Английски език- ЗП

VII, IX, X, XI, XII кл.

писмен –

VII кл. – 2 астр.часа;

IX, X, XI, XII кл.-3 астр. часа

устен – до 30 мин.

12. 09. 17 г., 12.00 ч.,

кабинет по География и икономика

 

устен от 15.00 ч. ,

каб. по  Английски език

История и цивилизация – ЗП-

VII, IX, X, XIклас

писмен –

VII кл. – 2 астр.часа;

IX, X, XI, XII кл.-3 астр. часа

13. 09. 17 г., 8.00 ч.,

кабинет по География и икономика

 

Счетоводство на предпр. – ЗИП/ПП –

XII клас

писмен –

3 астрономически часа

13. 09. 17 г., 8.00 ч.,

кабинет по География и икономика

Информатика–ЗП  IX  клас писмен –

3 астрономически часа

практически-

до пет  астр. часа

13. 09. 17 г., 12.00 ч.,

кабинет по География и икономика

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

Инф.технологии -ЗИП/ПП – X, XI клас писмен –

3 астрономически часа;

практически-

до пет  астр. часа

13. 09. 17 г., 12.00 ч.,

кабинет по География и икономика

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

Пари, банки и финансови пазари – ЗИП/ПП- XII клас писмен –

3 астрономически часа

13. 09. 17 г., 12.00 ч.,

кабинет по География и икономика

Пазарна икономика – ЗИП/ПП – IX,Xклас писмен –

3 астрономически часа

14. 09. 17 г., 8.00 ч.,

кабинет по География и икономика

Маркетинг и реклама – ЗИП/ПП – XI, XII клас писмен –

3 астрономически часа

14. 09. 17 г., 8.00 ч.,

кабинет по География и икономика

Инф.технологии–ЗП VII, IX, X клас писмен –

VII кл.-2 астр. ч;

IX, X кл.-3 астр. ч;

 

практически-

VII кл. – три астр. часа;

IX, X кл.– до пет  астр. часа

14. 09. 17 г., 12.00 ч.,

кабинет по География и икономика

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

Предприемачество- ЗИП/ПП

XI, XII клас

писмен –

3 астрономически часа

14. 09. 17 г., 12.00 ч.,

кабинет по География и икономика