image_pdfimage_print

Ангели по Коледа в СУ “Васил Левски”

За единадесета поредна година в навечерието на коледните празници ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ подпомогна деца от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово с топли дрехи и обувки. Това са 34 ученици от 1. до 7. клас, чиито семейства са социално слаби и изпитват материални затруднения. Инициативата „Дървото на ангелите“, организирана от компанията и нейните служители, е доказателство за съпричастността към нуждите на жителите от нашата община.

Консултации

Име, фамилия Учебен предмет и клас По чл. 25, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Наредба 10
  Кремена Грозева Български език и литература VІІІ-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 201
  Кремена Грозева Френски език ІХ-ХІІ клас Вторник 14:30 -15:10 15:10-15:50 201
  Таня Каравасилева Български език и литература VІІ клас   Вторник 14:30-15:10; Четвъртък 14:30-15:10 Кабинет 204
  Кремена Колева Български език и литература V и VІ клас Вторник 14:30-15:10; Сряда 14:30-15:10 Кабинет 203
  Биляна Димитрова  Английски език ІІ-ІV клас Вторник 14:30-15:10; 15:10-15:50 Фоайе етаж 3
Английски език V и VІ а  клас Четвъртък 14:30-15:10; 15:10-15:50
  Катерина Илиева  Английски език VІ б-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10; Петък 14:30 -15:10 Кабинет 202
  Светлина Матанска Математика VІ, VІІ и Х клас Понеделник 14:30-15:10 Сряда 14:30-15:10 Кабинет 206
  Калинка Николова Математика ХІ-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 210
  Калинка Николова Информационни технологии V-Х клас Сряда 14:30-15:10     15:10-15:50 Кабинет 210
  Иванина Нончева Математика VІІ-VІІІ клас Понеделник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 208
  Иванина Нончева Компютърно моделиране ІІІ-V клас Четвъртък 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 308
  Галина Георгиева Физика и астрономия VІІ-Х клас Вторник 14:30-15:10 Петък 14:30-15:10 Кабинет 207
  Диана Костова История и цивилизации  V-Х клас Четвъртък 14:30-15:10 Петък 14:30-15:10 Кабинет 209
  Деляна Тонева География и икономика V-ХІІ клас Четвъртък 14:30-15:10 Петък 14:30-15:10 Кабинет 211
  Деляна Тонева Изобразително изкуство V-VІІ клас Понеделник 14:30-15:10 Кабинет 211
  Стефка Малакова Химия и опазване на околната среда VІІ-Х клас Сряда 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 209
  Стефка Малакова Биология и здравно образование VІІ-Х и ХІІ клас  Понеделник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 209
  Краси Петкова Човекът и природата Vа  и VІ а,б клас Вторник 14:30-15:10 Четвъртък 14:30-15:10 Кабинет 310
  Галина Русева Икономически  дисциплини Х-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 207
  Галина Русева Икономически  дисциплини-учебна практика Х-ХІІ клас Сряда 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 207
  Диана Христова Икономически  дисциплини VІІІ-ІХ и ХІ клас Понеделник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 205
  Диана Христова Икономически  дисциплини-учебна практика VІІІ-ІХ и ХІ клас Вторник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 205
  Нели  Нуцова Предмети от начален етап І а клас Понеделник 13:20-14:00 Сряда 13:20-14:00 Кабинет 101
  Виолина Карадимова Предмети от начален етап І б клас Понеделник 13:20-14:00 Сряда 13:20-14:00 Кабинет 102
  Бояна Петрова Предмети от начален етап ІІ а клас Понеделник 13:30-14:10 Сряда 13:30-14:10 Кабинет 105
  Розита Господинова Предмети от начален етап ІІ б клас Понеделник 14:10-14:50 Четвъртък 14:10-14:50 Кабинет 108
  Станка Стойкова Предмети от начален етап ІІІ а клас Вторник 13:50-14:30 Сряда 13:50-14:30 Кабинет 104
  Анастасия Милкова Предмети от начален етап ІІІ б клас Понеделник 13:50-14:30 Четвъртък 13:50-14:30 Кабинет 103
  Надежда Колева Предмети от начален етап ІV а клас Вторник 13:50-14:30; Четвъртък 13:50-14:30 Кабинет 106
  Ирина Иванова Предмети от начален етап ІV б клас Понеделник 13:50-14:30; Сряда 13:50-14:30 Кабинет 107
  Стоян Стоянов Хореография VІ-VІІ клас Петък 14:30 -15:10 Стая по хореография Етаж 1
  Цвети Мандолска Хореография І-V клас Петък 14:30 -15:10 Стая по хореография Етаж 1
  Господин Велев Музика Петък 14:30-15:10   Кабинет 309
Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продъжителност Дата, начален час, място на провеждане Училищна комисия по организиране на изпита (квестори) Училищна комисия по оценяването
Информационни технологии – ООП VIII клас       писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 04.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 17.00 ч. , компютърен кабинет,  ет. 2         1. Р.Андронова 2. Н. Колева                   1.К.Николова-пр 2. Ив. Нончева                
Обща икономическа теория – ИУЧ – отраслова професионална подготовка VIII клас     писмен – три астрономически часа   04.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Св. Матанска 2. Ст. Малакова 1.Д. Христова-пр. 2. Г. Русева
Информационни технологии – ООП IX клас         писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 05.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 17.00 ч. , компютърен кабинет,  ет. 2   1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова   1.К.Николова-пр 2. Ив. Нончева  
Предприемачество  – ЗУЧ – обща професионална подготовка VIII клас писмен – три астрономически часа       05.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2     1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова     1.Д. Христова-пр. 2. Г. Русева
Обща теория на счетоводната отчетност –учебна практика – ИУЧ – разширена професионална подготовка VIII клас     Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – Разширена професионална подготовка VIII клас   практически – до пет  астрономически часа писмен – три астрономически часа 05.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2             05.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ив. Нончева 2. Кр. Петкова 1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Информационни технологии – ООП X клас                   писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 06.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 17.00 ч. , компютърен кабинет,  ет. 2           1. Р.Андронова 2. Н. Колева                     1.К.Николова-пр 2. Ив. Нончева                  
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – разширена професионална подготовка VIII клас   писмен – три астрономически часа 06.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ст. Стойкова 2. Ан. Милкова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Философия –ООП VIII клас         писмен – три астрономически часа 07.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2         1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова       1. К. Илиева-пр. 2. Д. Костова      
Компютърна обработка на финансово – счетоводната информация – ИУЧ – разширена професионална подготовка VIII клас   Финансов и данъчен контрол – ИУЧ – разширена професионална подготовка VIII клас   писмен – три астрономически часа 07.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. К. Илиева 2.Цв. Мандолска   1.Д. Христова-пр. 2. Г. Русева
Философия –ООП IX клас           Английски език – ООП – IX клас     писмен – три астрономически часа комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 08.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2       08.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   устен изпит: от 17.30 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Р.Андронова 2. Н. Колева                   1. К. Илиева-пр. 2. Д. Костова       1. К. Илиева–пр. 2. Б. Димитрова  
Обща теория на счетоводната отчетност– ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас         Английски език – ООП – VIII клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 08.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2               08.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2   устен изпит:от17.00ч. кабинет 1,  ет. 2 1. Д. Тонева 2. Кр. Грозева   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова               1. К. Илиева–пр. 2. Б. Димитрова  
Френски език –ООП –  IX                   комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 11.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   устен изпит: от 17.30 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова           1.Кр. Грозева–пр. 2. Пенка Димитрова Русева – Вълева          
Френски език –ООП –  IX – Исус, Силвия Френски език –ООП –  X клас       комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 11.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2   устен изпит: от 17.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1.В. Карадимова 2. Н. Куманова   1.Кр. Грозева–пр. 2. Пенка Димитрова Русева – Вълева    
Здравословни и безопасни условия на труд – ЗУЧ – обща професионална подготовка IX клас писмен – три астрономически часа 12.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Р.Андронова 2. Н. Колева 1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Компютърна обработка на финансово – счетоводната информация –учебна практика –  ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   Компютърна обработка на финансово – счетоводната информация – ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   практически – до пет  астрономически часа       писмен – три астрономически часа 12.01.2021 г., 14.00ч., кабинет 1,  ет. 2     1. Ир. Иванова 2. Б. Петрова 1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Обща теория на счетоводната отчетност– ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас   Обща теория на счетоводната отчетност– ЗПП – специфична професионална подготовка-IX клас   писмен – три астрономически часа                   13.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2                     1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова                     1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова                
Икономика на предприятието ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас   Обща теория на счетоводната отчетност – учебна практика – ИУЧ – специфична професионална подготовка X клас   Обща теория на счетоводната отчетност –учебна практика – ЗПП – специфична професионална подготовка-IX клас практически – до пет  астрономически часа 13.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   1. Г. Георгиева 2. Ир. Иванова     1. Д.Христова-пр. 2. Г. Русева           1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Икономика на предприятието – ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас   Икономика на предприятието – ЗПП – отраслова професионална подготовка-X клас писмен – три астрономически часа       14.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Цв. Станчева 2. Кр. Стефанова 1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Производствена практика – ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   Производствена практика – ИУЧ – специфична професионална подготовка X клас   Производствена практика – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас практически – до пет  астрономически часа 14.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2     1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   Счетоводство на предприятието – ЗПП– специфична професионална подготовка X клас   писмен – три астрономически часа           15.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2             1. Р.Андронова 2. Н. Колева             1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – разширена професионална подготовка-X клас   Счетоводство на предприятието – учебна практика – ЗПП– специфична професионална подготовка-X клас практически – до пет  астрономически часа 15.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ив. Нончева 2. Кр. Петкова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Предприемачество  – ЗУЧ – обща професионална подготовка   Счетоводство на предприятието – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас   писмен – три астрономически часа             18.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2             1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова           1.Д. Христова-пр. 2. Г. Русева       1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова  
Финансов и данъчен контрол – ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   Счетоводство на предприятието – учебна практика -ЗПП– специфична професионална подготовка-XI клас практически – до пет  астрономически часа 18.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. К. Илиева 2.Цв. Мандолска 1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева           1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Изобразително изкуство – ООП IX клас               писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част   19.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 16.30 ч. , кабинет 1,  ет. 2         1. Р.Андронова 2. Н. Колева                 1. Д. Тонева -пр. 2. Маргарита Атанасова Вълчева            
Търговско счетоводство – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас   Икономика на предприятието – ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас писмен – три астрономически часа 19.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ст. Стойкова 2. Ан. Милкова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова       1. Д.Христова-пр. 2. Г. Русева  
Изобразително изкуство – ООП IX клас                 Търговско счетоводство – учебна практика – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част       практически – до пет  астрономически часа 19.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 17.00 ч. , кабинет 1,  ет. 2             19.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ст. Стойкова 2. Ан. Милкова   1. Д. Тонева -пр. 2. Маргарита Атанасова Вълчева               1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Музика – ООП – IX клас               Бюджетно счетоводство – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас Счетоводство на предприятието – ИУЧ – разширена професионална подготовка-IX клас писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част   писмен – три астрономически часа писмен – три астрономически часа       20.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит: от 16.30 ч. , кабинет 1,  ет. 2       20.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   20.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2         1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова                       1.В. Карадимова 2. Н. Куманова   1.Ст.Георгиева-пр. 2.Илиана Илчева Костова           1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова      
Музика – ООП – X клас                 Бюджетно счетоводство – учебна практика -ЗПП– специфична професионална подготовка -XI клас писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част     практически – до пет  астрономически часа   20.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит: от 17.00 ч. , кабинет 1,  ет. 2         20.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2 1.В. Карадимова 2. Н. Куманова   1.Ст.Георгиева-пр. 2. Илиана Илчева Костова               1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова  
Философия –ООП X клас   Право –  ЗПП– обща  професионална подготовка XI клас писмен – три астрономически часа     21.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2         1. Р.Андронова 2. Н. Колева           1. К. Илиева-пр. 2. Д. Костова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – отраслова професионална подготовка X клас   Бизнес комуникации – учебна практика -ЗПП – обща професионална подготовка X клас практически – до пет  астрономически часа 21.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   1. Т. Анастасова 2.Олга Стоянова      1. Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Икономика – ЗУЧ – обща професионална подготовка X клас   Икономика на предприятието – ЗПП– отраслова професионална подготовка XI клас писмен – три астрономически часа       22.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2     1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова 1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова        
Документи и документооборот – учебна практика – ИУЧ – специфична професионална подготовка X клас   Работа в учебно предприятие – учебна практика – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас практически – до пет  астрономически часа 22.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова 1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Финанси –  ЗПП– отраслова професионална подготовка XI клас   писмен – три астрономически часа   25.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2       1. Р.Андронова 2. Н. Колева       1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова        
Математика – задължителноизбираема подготовка XI клас писмен – три астрономически часа   25.01.2021 г.14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2     1. Т. Анастасова 2.Олга Стоянова      1.К.Николова–пр. 2. Св. Матанска  

Учебният предмет „Човекът и природата“ и предизвикателствата на обучението в електронна среда

Когато науката е в услуга на човека – ученето е лесно! Доказателство за това е ентусиазмът, с който шестокласниците изследваха физичните и химичните свойства на захар, лимон, оцет и сода за хляб в домашни условия. Пред своите родители демонстрираха как се приготвя домашна лимонада, почистиха от котлен камък съдове и кранове на чешми и показаха как може да „изчезне“ черупката на яйце.

Всички разбраха колко е важно да се познават химичните свойства на веществата и как да се използват в ежедневието!

Г-жа Нели Кючукова, директор на СУ „Васил Левски“, удостоена с награда за цялостна професионална дейност, лично от министъра на образованието и науката, г-н Красимир Вълчев

Министърът на образованието и науката отличи петдесет и двама директори на училища за значими постижения в професионалната педагогическа дейност и принос в системата на училищното образование.

Г-жа Нели Кючукова е една от удостоените успешни лидери на образователни институции, получили признание на най-високо ниво. Постиженията на г-жа Нели Кючукова са многобройни.  Под нейно ръководство СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово, не само не спира  да се разраства, но и да осигурява възможно най-добрите условия за обучение на своите ученици.

С усмивка на лицето стимулира у учители, ученици и родители способността за креативно мислене, екипна работа, творчество, предприемчивост, социална и емоционална интелигентност, вземане на решения и усилията й не остават незабелязани.

СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово обучава ученици със СОП в електронна среда с помощта на психолог и ресурсен учител

В условия на пандемия, физическото присъствие  на учениците в училищните кабинети става невъзможно. СУ „Васил Левски“ въведе мерки за реализиране на обучението от разстояние на учениците със СОП така, както учат хиляди деца в страната, но с помощта на психолога г-жа Олга Семкова-Стоянова и ресурсния учител г-жа Теодора Анастасова.

С безрезервна подкрепа, г-жа Олга Семкова-Стоянова и г-жа Теодора Анастасова помагат на учениците със СОП да взаимодействат с учителя. Факт е, че е много трудно на тези ученици да се обясни, защо им се нарушава ежедневният ритъм. Но когато психологът и ресурсният учител са успели да изградят добра емоционална връзка с учениците  и родителите, а в основата на отношенията стои доверие, нещата се случват, макар и от разстояние.

Добра практика в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово

Г-н Стоян Стоянов е учител по хореография и физическо възпитание и спорт в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово от настоящата учебна година. Особено трудно е провеждането на точно тези учебни часове в електронна среда. Това мобилизира още повече преподавателя. С безгранично себераздавне, с огромна любов към учениците и  с широка усмивка часовете при г-н Стоянов преминават неусетно.

            Първата част от часовете по физическо възпитание и спорт преминават в упражнения за обща физическа подготовка, тъй като учениците по време на дистанционното обучение са обездвижени. Във втората част от часа всеки ученик има възможност да представи своя любим спортист.

           В часовете по хореография учениците се запознават с теория на дисциплината и гледат постановки на фолклорни танци. Във всеки ученически дом ехти българска народна музика, която  зарежда учениците емоционално, а усмивките и ентусиазмът им показват, че г-н Стоянов работи в правилната посока. Родителите на възпитаници на учителя са очаровани от начина на провеждане на часовете и  изпращат благодарствени писма на г-жа Нели Кючукова – директор на училището.

Социалният работник в СУ „Васил Левски“, гр.Гълъбово в помощ на ученици при участието им в обучение в електронна среда

СУ „Васил Левски, гр. Гълъбово обучава 390 ученици от I-ви до XII-ти клас. Нашите ученици са наша мисия и отговорност. Затова винаги подхождаме към тях с огромно уважение.

В условията на извънредната обстановка, организирането на успешно обучение от разстояние беше предизвикателство за училището. За кратък срок СУ „Васил Левски, гр. Гълъбово осигури необходимата техника на нуждаещите се ученици. Възпитаниците на училището с по-нисък социален статус, които нямат устройства за работа в електронна среда, получиха таблети от социалния работник, назначен към училището по Проект „Подкрепа за успех“ BG05M2OP001-2.011-0001.

По този начин СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово се присъедини към голямата общност, която работи за системна промяна и осигуряване на качествено образование за всеки един ученик в училище. В бързоразвиващото се технологично общество разработваме и прилагаме устойчиви и ефективни практики за преподаване, които допринасят за успеха на всеки ученик.

Антоанета Динева посети домовете на учениците. Тъй като семействата на посетените ученици са с много нисък социален статус и нямат умения за работа с техника, социалният работник им оказа нужната помощ. Антоанета Динева показа как да използват електронната платформа Microsoft Teams и с нейна помощ обучението и на тези ученици в реално време в реална учебна среда вече е факт.  

ДИРЕКТОРЪТ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ГЪЛЪБОВО, Г-ЖА НЕЛИ КЮЧУКОВА, Е ИЗБРАНА ЗА УЧАСТИЕ В „МЕНИДЖЪРСКА АКАДЕМИЯ ЗА УЧИЛИЩНИ ДИРЕКТОРИ“ 2020 Г.

„Мениджърска академия за училищни директори“ 2020 г. е един от ключовите проекти на Образование България 2030, който се осъществява под патронажа на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

За участие тази година са получени 84 кандидатури, като от тях са  селектирани 36 училищни директори от цялата страна. Сред избраните лидери от образователните институции в България е и г-жа Нели Кючукова-директор на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово, чиято роля е решаваща за успеха на училището. Със своите ключови лидерски и мениджърски умения за управление на времето и задачите, мотивация на екипа, ефективна комуникация, делегиране на отговорности, разрешаване на конфликти и др. г-жа Нели Кючукова продължава да утвърждава имиджа на училището на национално ниво.

Мениджърската академия за училищни директори ще се проведе в онлайн формат, като в рамките на обучителната програма училищните директори ще бъдат ангажирани в различни форми на учене, сътрудничество и подкрепа като онлайн обучителни сесии с мениджъри от бизнес компании; практически задачи и казуси за приложение на наученото в реална училищна среда; учене и споделяне на добри практики между самите участници.

Конспект по география -12 клас

 1. Географски региони в България. Югозападен район, Южен Централен район, Югоизточен район, Североизточен район, Северен Централен район, Северозападен район,
 2. Географско положение, граници и територия
 3. Природна среда на България – Релеф, Полезни изкопаеми, Климат, Води, Почви, Растителност и животински свят
 4. Природногеографски области – Дунавска равнина, Старопланинска област, Задбалкански котловини, Средногорие, Витоша, Краище, Тракийско – Странджанска област, Осоговско – Беласишка планинска редица и долината на Средна Струма, Рила, Пирин и долината на Места, Родопи, Черно море и Българско черноморско крайбрежие 
 5. Първичен сектор Растениевъдство и животновъдство
 6. Население
 7. Вторичен сектор – Енергетика, Металургия и машиностроене, Химическа и биотехнологична промишленост, Промишленост за строителни материали, дървопреработваща и целулозно – хартиена, Лека промишленост и Хранително – вкусова промишленост  
 8. Третичен сектор – Транспорт, Търговия, Туризъм
 9. Атмосфера
 10. Видове природни ресурси
 11. Литосфера
 12. Съвременна политическа карта на света. Международни организации и международно сътрудничество
 13. Възникване, формиране и развитие на селищата
 14. Географски региони в света – Източноевропейски регион, Западноевропейски регион, Географски региони в Азия, Географски региони в Америка, Географски региони в Австрало – Тихоокеански регион

                                                      Учебник: География и икономика изд.   ˮ Педагог 6 ˮ

КОНСПЕКТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

ИЗПИТНИ ТЕМИ

Писмена част

 1. Творци на модерното изкуство . Индивидуален стил. Ван Гог, Матис, Пикасо
 2. Творци на модерното изкуство .Кадински, Дюшан, Дали
 3. Творци на модерното изкуство. Полък, Уорхол, Кристо
 4. Световни художествени музеи и галерии
 5. Изобразително изкуство и кино. Сториборд
 6. Изкуството на протеста
 7. Нови технологии в дизайна

Худ. Практика

 1. Проект за дизайн
 2. Рисуване на анимационен филм
 3. Проучване на произведения на изкуството ( чрез рисуване )
 4. Художествени виртуални музеи и техните експозиции

Преподавател : Деляна Тонева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11 КЛАС

 1. Географски региони в България. Югозападен район, Южен Централен район, Югоизточен район, Североизточен район, Северен Централен район, Северозападен район,
 2. Географско положение, граници и територия
 3. Природна среда на България – Релеф, Полезни изкопаеми, Климат, Води, Почви, Растителност и животински свят
 4. Природногеографски области – Дунавска равнина, Старопланинска област, Задбалкански котловини, Средногорие, Витоша, Краище, Тракийско – Странджанска област, Осоговско – Беласишка планинска редица и долината на Средна Струма, Рила, Пирин и долината на Места, Родопи, Черно море и Българско черноморско крайбрежие 
 5. Първичен сектор Растениевъдство и животновъдство
 6. Население
 7. Вторичен сектор – Енергетика, Металургия и машиностроене, Химическа и биотехнологична промишленост, Промишленост за строителни материали, дървопреработваща и целулозно – хартиена, Лека промишленост и Хранително – вкусова промишленост  
 8. Третичен сектор – Транспорт, Търговия, Туризъм

Учебник: География и икономика изд.   ˮ Педагог 6 ˮ

КОНСПЕКТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Географско положение, граници и територия
 2. Природна среда на България – Релеф, Полезни изкопаеми, Климат, Води, Почви, Растителност и животински свят
 3. Природногеографски области– Дунавска равнина, Старопланинска област, Задбалкански котловини, Средногорие, Витоша, Краище, Тракийско – Странджанска област, Осоговско – Беласишка планинска редица и долината на Средна Струма, Рила, Пирин и долината на Места, Родопи, Черно море и Българско черноморско крайбрежие 
 4. Население
 5. Първичен сектор – Растениевъдство и животновъдство
 6. Вторичен сектор – Енергетика, Металургия и машиностроене, Химическа и биотехнологична промишленост, Промишленост за строителни материали, дървопреработваща и целулозно – хартиена, Лека промишленост и Хранително – вкусова промишленост   
 7. Третичен сектор Транспорт, Търговия, Туризъм

                                                Учебник:  География и икономика изд.  ˮ Педагог 6 ˮ

Преподавател : Деляна Тонева

                                                                   

                                                                                                                     

КОНСПЕКТ ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ИУЧ – РПП

КОНСПЕКТ  ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ИУЧ – РПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Основен капитал. Резерви. Финансов резултат.
 2. Привлечен капитал.
 3. Дълготрайни материални активи – придобиване.
 4. Дълготрайни материални активи – амортизация и ремонт.
 5. Дълготрайни материални активи – намаление.
 6. Дълготрайни нематериални активи – придобиване, амортизация и намаление.
 7. Дългосрочни финансови активи – придобиване, преоценка и намаление.
 8. Отчитане на търговската репутация.
 9. Дълготрайни биологични активи – отчитане.
 10. Придобиване на стоково – материални запаси.
 11. Намаление на стоково – материални запаси.
 12. Млади животни и животни за угояване – отчитане.
 13. Разчети с доставчици, клиенти, разни дебитори и кредитори.
 14. Разчети с подотчетни лица и съдружници, разчети по рекламации,липси и начети, и съдебни спорове.
 15. Разчети с персонала, данъчно облагане на доходите, ДОО и здравно осигуряване.
 16. Данъчно облагане – ЗДДС, ЗКПО,ЗМДТ, Закон за акцизите  – отчитане.
 17. Краткотрайни финансови активи – парични средства и финансови активи – отчитане.
 18. Разходи по икономически елементи.
 19. Разходи за дейността, финансови и извънредни разходи.
 20. Приходи от дейността, финансирания, финансови и извънредни приходи.

Преподавател : Галина Русева

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ИУЧ – СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11  КЛАС

1.         Основен капитал. Резерви. Финансов резултат.

2.         Привлечен капитал.

3.         Дълготрайни материални активи – придобиване.

4.         Дълготрайни материални активи – амортизация и ремонт.

5.         Дълготрайни материални активи – намаление.

6.         Дълготрайни нематериални активи – придобиване, амортизация и намаление.

7.         Дългосрочни финансови активи – придобиване, преоценка и намаление.

8.         Отчитане на търговската репутация.

9.         Дълготрайни биологични активи – отчитане.

10.       Придобиване на стоково – материални запаси.

11.       Намаление на стоково – материални запаси.

12.       Млади животни и животни за угояване – отчитане.

13.       Разчети с доставчици, клиенти, разни дебитори и кредитори.

14.       Разчети с подотчетни лица и съдружници, разчети по рекламации,липси и начети, и съдебни спорове.

15.       Разчети с персонала, данъчно облагане на доходите, ДОО и здравно осигуряване.

16.       Данъчно облагане – ЗДДС, ЗКПО,ЗМДТ, Закон за акцизите  – отчитане.

17.       Краткотрайни финансови активи – парични средства и финансови активи – отчитане.

18.       Разходи по икономически елементи.

19.       Разходи за дейността, финансови и извънредни разходи.

20.       Приходи от дейността, финансирания, финансови и извънредни приходи.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ЗПП– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

1.         Основен капитал. Резерви. Финансов резултат.

2.         Привлечен капитал.

3.         Дълготрайни материални активи – придобиване.

4.         Дълготрайни материални активи – амортизация и ремонт.

5.         Дълготрайни материални активи – намаление.

6.         Дълготрайни нематериални активи – придобиване, амортизация и намаление.

7.         Дългосрочни финансови активи – придобиване, преоценка и намаление.

8.         Отчитане на търговската репутация.

9.         Дълготрайни биологични активи – отчитане.

10.       Придобиване на стоково – материални запаси.

11.       Намаление на стоково – материални запаси.

12.       Млади животни и животни за угояване – отчитане.

13.       Разчети с доставчици, клиенти, разни дебитори и кредитори.

14.       Разчети с подотчетни лица и съдружници, разчети по рекламации,липси и начети, и съдебни спорове.

15.       Разчети с персонала, данъчно облагане на доходите, ДОО и здравно осигуряване.

16.       Данъчно облагане – ЗДДС, ЗКПО,ЗМДТ, Закон за акцизите  – отчитане.

17.       Краткотрайни финансови активи – парични средства и финансови активи – отчитане.

18.       Разходи по икономически елементи.

19.       Разходи за дейността, финансови и извънредни разходи.

20.       Приходи от дейността, финансирания, финансови и извънредни приходи.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ПРАВО – ИУЧ – ОтПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11  КЛАС

 1. Същност, система и източници на правото.
 2. Субекти на правото.
 3. Правни норми.
 4. Юридически факти.
 5. Правни отношения.
 6. Юридически акт.
 7. Юридическа отговорност.
 8. Конституционно право.
 9. Гражданско право.
 10. Административно право.
 11. Наказателно право.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО – ЗПП– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

 1. Застраховането като обект на счетоводно отчитане.
 2. Отчитане на приходите в застрахователното дружество.
 3. Отчитане на разходите по застраховане.
 4. Отчитане на разходите по икономически елементи, финансови разходи и извънредни разходи.
 5. Разчети по застраховане.
 6. Разчети по съзастраховане.
 7. Разчети с презастрахователи.
 8. Общи разчети.
 9. Застрахователно – технически резерви.
 10. Осигурителната система като обект на отчитане.
 11. Отчитане на приходите в системата на НОИ.
 12. Отчитане на разходите на осигурителни организации.
 13. Отчитане на извънбюджетните средства.
 14. Отчитане на пенсиите.
 15. Отчитене на дълготрайните активи и материалните запаси в осигурителното дружество.
 16. Отчитане на материалните запаси в държавно осигурително дружество.
 17. Отчитане на специфичните стопански процеси в пенсионните осигурителни фондове.
 18. Отчитане на специфичните стопански операции в НЗОК.
 19. Годишно приключване в държавната осигурителна организация.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТООБОРОТ – УЧЕБНА ПРАКТИКА – ИУЧ – СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10, 11  КЛАС

 1. Протокол за оценка от вещи лица. Вносна бележка, Платежно нареждане.
 2. Акт за приемане и предаване на ДА.
 3. Инвентаризационен опис на ДА и сравнителна ведомост за резултатите от инвентаризация на ДА.
 4. Фактура.
 5. Договор за отдаване под наем.
 6. Протокол за бракуване на ДА.
 7. Протокол за резултатите от ликвидация на ДА.
 8. Амортизационен план на амортизируеми активи. Договор за покупко – продажба на активи.
 9. Документи за отчитане на материали.
 10. Документи за отчитане на продукция.
 11. Документи за отчитане на стоки.
 12. Документи за отчитане на разчети с доставчици.
 13. Документи за отчитане на разчети с клиенти.
 14. Документи за отчитане на разчети с персонал.
 15. Документи за отчитане на разчети със съдружници.
 16.  Документи за отчитане на разчети по липи, начети и съдебни спорове.
 17. Документи за отчитане на разчети с бюджета.
 18. Документи за отчитане на парични средства.
 19. Документи за отчитане на разходите.
 20. Документи за отчитане на приходите.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО – ЗПП– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

 1. Характеристика на банковата дейност.
 2. Отчитане на собствения капитал на търговските банки.
 3. Отчитане на привлечения капитал на търговските банки.
 4. Отчитане на емисионните операции на Българска народна банка.
 5. Отчитане на кацовите операции в банките.
 6. Отчитане на активните операции на банките.
 7. Отчитане на банковите заеми.
 8. Отчитане на безналичните разплащания в страната.
 9. Отчитане на разплащанията с чужбина.
 10. Отчитане на разходите в банките.
 11. Отчитане на приходите в бахките.
 12. Отчитане на материалните и нематериалните активи в банките.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ИКОНОМИКА  – ЗУЧ– ОбПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10  КЛАС

 1. Въведение в икономиката.
 2. Основни икономически проблеми – оскъдност, ресурси, алтернативен избор.
 3. Пазар и пазарни механизми. Парите регулират търсенето и предлагането.
 4. Измерители в икономиката.
 5. Държавата и пазарната икономика.
 6. Кръгова икономика.
 7. Предприятието – основен субект на бизнеса.
 8. Избор на местоположение, предмет на дейност, правна форма и големина на предприятие.
 9. Инвестиране и финансиране в предприятието.
 10. Управление на предприятие.
 11. Маркетингова политика на предприятие.
 12. Жизнен цикъл на предприятието.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ  – ИУЧ– ОтПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11  КЛАС

 1. Основни икономически проблеми.
 2. Икономическата система.
 3. Пазар и пазарни механизми.
 4. Пазарно равновесие.
 5. Предприятието като форма на организация на бизнеса.
 6. Пазарни структури.
 7. Фирмено предлагане.  Финансов резултат на фирмата.
 8. Пазар на ресурси.
 9. Пазар на труда.
 10. Основи на макроикономическата наука.
 11. Измерители на макроикономиката.
 12. Икономически цикъл.
 13. Безработица.
 14. Инфлация.
 15. Фискална политика.
 16. Пари и банки.
 17. Икономическата роля на държавата.

Преподавател : Галина Русева

 Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ОБЩА ТЕОРИЯ  НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ– ИУЧ– ОтПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10  КЛАС

 1. Счетоводството като информационна и контролна система.
 2. Обекти на счетоводството.
 3. Метод на балансовото обобщаване.
 4. Система на счетоводните сметки.
 5. Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии.
 6. Документиране на стопанските операции.
 7. Инвентаризация.
 8. Оценка, калкулация и сводка – методи на счетоводната отчетност.
 9. Текущо счетоводно отчитане.
 10. Класификация на счетоводните сметки.
 11. Организация на счетоводния процес в предприятието.
 12. Счетоводни стандарти.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ОБЩА ТЕОРИЯ  НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ УЧЕБНА ПРАКТИКА – ИУЧ– СПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10  КЛАС

1.         Счетоводството като информационна и контролна система.

2.         Обекти на счетоводството.

3.         Метод на балансовото обобщаване.

4.         Система на счетоводните сметки.

5.         Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии.

6.         Документиране на стопанските операции.

7.         Инвентаризация.

8.         Оценка, калкулация и сводка – методи на счетоводната отчетност.

9.         Текущо счетоводно отчитане.

10.       Класификация на счетоводните сметки.

11.       Организация на счетоводния процес в предприятието.

12.       Счетоводни стандарти.

Преподавател : Галина Русева

Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ЗПП– ОбПП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12  КЛАС

 1. Предприемачи и предприемачество. Защо предприемачеството е ценно?
 2. Нововъведенията – истинското сърце на предприемача.
 3. Предприемаческият процес. Предприемаческо мислене и поведение.
 4. Бизнес идеята – същност и източници на възникване.
 5. Творчески методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи.
 6. Разпознаване на шансове – предварителна оценка на бизнес идеите.
 7. От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел.
 8. Клиентите.
 9. Решение за покупка. Конкуренти. Бизнес среда.
 10. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи.
 11. Мотивация на предприемача. Предприемачески риск.
 12. Етични изисквания към бизнеса.
 13. Корпоративна социална отговорност на бизнеса. Екологично мислене.
 14. Управление на времето.
 15. Формулиране на привлекателни цли.
 16. Умението да се вземат добри решения.
 17. Кой съм аз? Моите силни страни и моите ограничения.
 18. Моят предприемачески профил.

Преподавател : Галина Русева

Конспект по чужд език по професията


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Present Simple Tense.
 2. Present Continuous Tense.
 3. Present Perfect Tense.
 4. Past Simple Tense.
 5. Past Continuous Tense.
 6. Past Perfect Tense.
 7. Future Tense.

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11 КЛАС

 1. Filling a CV.
 2. Motivation letter.
 3. Business plan.
 4. Interview.
 5. Idioms in English language.
 6. Present Simple or Present perfect Tence.
 7. Past Simple or Past Perfect Tence,
 8. Present Continuous ot Future Tence.

Самостоятелна форма на обучение -12 клас

 1. Passive voice.
 2. Reported speech.
 3. Prepositions of movement.
 4. Prepositions of time.
 5. Prepositions of place.
 6. Vocabulary.
 7. Describe of people.
 8. My pets.
 9. My family.

Конспект по музика

П

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Нови пътища в Европейското музикално изкуство в XXвек.
 2. Музикална Европа през XX век.  Стилове-импресионизъм, експресионизъм, неокласицизъм.

     3.  Българско музикално творчество през XX век.

     4.  Музиката в синтез с другите изкуства.

 • Музика, медии, технологии.

6.  Музиката в телевизията, радиото, интернета.

 • Музикалната индустрия в света.
 • Фолклорът в композиторското творчество на българските композитори  от първо, второ, трето поколение.
 • Традиционна българска музика- в миналото и днес.
 • Българската музика и артисти на световната сцена.

Практически изпит:

Българска народна песен –сватбена ,лазарска, или коледарска.

Българска популярна песен

Песен на чужд език

Преподавател : Стоянка Георгиева

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ФИЛОСОФИЯ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Логиката като наука
 2. Термини
 3. Дефиниции
 4. Сложни съждения
 5. Вяра и разум
 6. Критика на познанието
 7. Човекът и обществото
 8. Власт
 9. Справедливост
 10. Права и задължения
 11. Форми на държавно управление
 12. Гражданско участие

Преподавател : Диана Костова

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТ  ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

11 КЛАС

 1. Свобода и гражданско достойнство
 2. Унижение и съпротива
 3. Власт и авторитет
 4. Борба за демокрация
 5. Гражданско общество
 6. Справеливост . Права и отговорности
 7. Етническа общност и етническо общество
 8. Религиозни малцинства

Преподавател : Диана Костова

             Одобрил !

Директор……………………..

/Н. Кючукова/

КОНСПЕКТИ  ПО СВЯТ И ЛИЧНОСТ 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12 КЛАС

1 Глобализацията тревоги и надежди.

2 Култура и цивилизация в ситуацията на глобалност.

3 Всекидневна култура. Признаване на другия и стереотип.

4 Възникване на модерната държава като правова държава.

5 Възникване на идеята за правата на човека. Статусът на гражданина.

6 Права на човека и граждански права.

7. Национална държава и малцинства

8 . Политика на социална интеграция

Преподавател : Диана Костова

КОНСПЕКТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ -ООП

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

10 КЛАС

 1. Закон на Кулон
 2. Електрично поле
 3. Проводник в електростатично поле
 4. Кондензатори
 5. Магнитно поле
 6. Електромагнитна индукция
 7. Променлив ток
 8. Отражение и пречупване на светлината
 9. Дисперсия на светлината
 10. Интерференция
 11. Дифракция
 12. Дифракционна решетка
 13. Фотоелектричен ефект
 14. Фотони
 15. Атоми
 16. Лазери
 17. Радиоактивност
 18. Елементарни частици
 19. Звезди
 20. Еволюция на звездите
 21. Вселена

                                                                           Изготвил: ………………..

                                                                           Учител по физика и астрономия

                                                                           в СУ „ Васил Левски”

                                                                           / Галина Георгиева­ /