image_pdfimage_print

В СУ „Васил Левски“ е осъществена необходимата подготовка за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия. Предприети са мерки за обезопасяване на училището и опазване живота и здравето на децата и учениците за предстоящия зимен сезон 2019/2020 г.

Комисията по БДП актуализира плановете за защита при бедствия, аварии, катастрофи и други извънредни ситуации.Неразделна част от тях е планът за действия при утежнена зимна обстановка, обилен снеговалеж, заледявания и обледявания. Проведени са и беседи в часа на класа, както и инструктажи.

Отново първи

И тази година отборът по футбол на СУ „Васил Левски“ достойно зае първо място с участието си в общинския коледен турнир по футбол за купата на кмета. Отборът премери сили с отборите на I ОУ „Паисий Хилендарски“ , II OУ „Христо Ботев“ и ОУ “ Св.св. Кирил и Методий“.

Честито

През изминалата седмица Радослава Чакалова от 10 а клас получи грамота и поощрителна награда от участието си в конкурс на тема: „Свят без употреба на дрога -моят свят!“, организиран от Превантивно-информационен център по зависимости, гр. Стара Загора по повод 1-ви декември -Международен ден за борба със СПИН-а“. Тя разкри своята творческа същност, като участва с кратка литературна творба.

Най – хубавият сандвич!

Групата по извънкласни дейности „Сръчни ръце“ при СУ „Васил Левски“ с ръководител г-жа Таня Каравасилева превърнаха следобеда в неповторимо изживяване. Всяко дете използва въображението си и представи нагледно с много естетика и вкус, изработения от него сандвич.