image_pdfimage_print
Всички публикации от Радосвета Андронова

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ-КАЛЕНДАР

 

Състезание „Млад предприемач“

На 12.02.2015г. в училището ни се проведе състезанието „Млад предприемач„. За втора поредна година сили премериха ученици от гимназиален етап.

Състезанието бе открито в 14:30 ч. Г-жа Н.Костадинова- преподавател по икономическите дисциплини, поднесе привествие към гостите, участниците и публиката.Тази година журито, което оцени разработките на участниците бе в състав: Председател- г-жа Н.Петрова-Директор -Отдел “ Финанси“ в Община Гълъбово, членове -г-жа Н.Танева -преподавател по Предприемачество в СОУ „Васил Левски“, г-жа Д.Тонева -преподавател по География и икономика в училището.

 

Отборите, които се представиха, бяха в състав:

IХ клас:

1.Гергана Георгиева

2. Таня Димова

3.Златка Янкова

Х клас:10994842_864942493568763_409968773_n

1.Христина Стоева

2.Гремия Георгиева

3.Деница Росенова

 

ХI клас:

1.Даниела Петрова

2.Румяна Иванова

3.Нина Желязкова

ХII клас:

1.Йоана Маринова

2.Силвия Генова

11004171_864942183568794_541910254_nПубликата беше от 5,6,7,8,9,10,11 и 12 клас и преподаватели. Състезанието започна с представяне на разработките от страна на участниците, след което членовете на отборите отговаряха на въпроси на журито.

11004234_864942200235459_1197860160_n

Бяха оценени също техническите и естетическите качества на разработките. През цялото време публиката аплодираше своите отбори и ги подкрепяше. След дебати, журито даде своята оценка на работата на отборите, като класирането е:

1 място- Х клас

2 място- ХI клас

3 място- IХ клас

4 място- ХII клас

10997057_864942750235404_793611412_nУчастниците получиха почетни грамоти, а Деница Росенова-индивидуална награда за отлично представяне.

11007456_864942846902061_187250097_n

Състезанието „Млад предприемач“ се превърна в празник за учениците от училището.11005549_864942670235412_1140527136_n

 

 

Отборът на СОУ „Васил Левски“ спечели купата на кмета

Днес в спортната зала на Гълъбово се проведе традиционен коледен турнир по футбол за ученици. Участваха четирите основни училища – училището на с. Обручище и 3-те в гр. Гълъбово с ученици от 5-до 8-ми клас, всички те се бориха за купата на кмета. Първият мач бе между отборите на I-во основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – Гълъбово и основно училище „Св.Св. Кирил и Методий “ с. Обручище, резултатът бе 7:1 за I-во ОУ. Във втория мач победител с 9:1 бе отборът на СОУ-то след съревнование със II-ро ОУ „Христо Ботев“. Полуфиналът и 3-то място спечели II-ро ОУ, като победи ОУ -Обручище с 3:2. За първото място спориха СОУ-то и I-во ОУ. След много силен мач между двата отбора в крайна сметка с 1:0 победи СОУ „В. Левски“ и грабна купата на Кметана община Гълъбово. Треньорът на детския футболен отбор на „Ботев“ – Гълъбово Даниел Господинов бе съдия на турнира. Той похвали всички участници, като коментира, че се развиват много добре, тъй като той ги тренира, съответно има пряк поглед към възможностите им.

 

 

Как да общуваме

На 27.11.2014г. се проведе среща между учениците от  II б и III а на клас на тема: „Как да общуваме и взаимопомощ между учениците „.

Проведоха се различни игри и решаване на казуси,чрез които учениците достигнаха до извода ,че приятелството е безценен дар.Всички игри бяха базирани на толерантното отношение и взаимопомощ между малки и големи.

SDC11845

SDC11821

SDC11835

 

„Здраве и екология в моето училище“

Екологичното и здравното образование заемат приоритетно място в българското училище днес. Целта е формиране на такава ценностна система у младото поколение, която да доведе до отговорно  поведение към околната среда и личното здраве, до изграждане на екологична и здравна култура. За да се придобие това екологично образование и поведение, подрастващите  трябва да се  приобщят към създадената от обществото екологична култура. Това предполага активно усвояване на нови ценности, познания и изграждане на активна гражданска позиция за опазване на околната среда от замърсяване, използване на нови технологии за рециклиране на отпадъци и съхраняване на природните ресурси на нашата планета – Земя.Идеята за създаване на нов вид „Изнесено обучение и спортуване”, където приоритет няма да са затворените и прашни пространства, обзаведени с модерни технологии,излъчващи вредни за учениците лъчения,а оборудване на спортен кът в училищния двор,който сме убедени, че ще стане любимо място на всички ученици от нашето училище. По този начин искаме да се преборим със заседналия начин на живот сред подрастващите и да им създадем условия за спорт сред природата и същевременно да популяризираме природозащитните и здравни идеи.

Учителите и учениците от училището са участвали в международната кръгла маса  на тема „За чисто училище” организирана  от СРСНПБ с ръководител Самуил Шейнин.

Ученици, учители и родители, въодушевени от идейния замисъл на настоящето проектно предложение, което е в съответствие с цялостната Стратегия за развитие на екологично възпитание и отговорности у младите хора, определихме като:

ГЛАВНА  ЦЕЛ

Разширяването и повишаването на теоретическото и практическото равнище на знанията на учениците по въпросите, свързани с опазването на околната среда, чрез промяна на  тяхното екологично мислене, поведение  и начин на живот и формиране отношение към мястото, ролята и отговорността на всеки човек към природната среда и нейното опазване.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОСТАВЕНАТА ЦЕЛ:

 1. Създаване на Еко кът- класна стая на открито;
 2. Приобщаване на учениците към идеята за почистване и опазване на природата ;
 3. Присъединяване на родителската общност за оказване на съдействие при изграждане на зеления кът в двора на училището;
 4. Изграждане на трайни навици у учениците за опазване на околната среда.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Изграждане на беседка за провеждане на интерактивни уроци, теоретични и практически дейности, с екологична насоченост.
 2. Монтиране на фитнес уреди на открито, които ще съдействат за намаляване на стреса у учениците и едновременно с това  ще окажат своето благоприятно влияние върху развитието на подрастващия организъм и  борбата с болестите на века – диабет и затлъстяване.
 3. Залесяване и озеленяване на двора като се създаде горист пояс от страната с изглед към ТЕЦ с цел намаляване силната замърсяемост на въздуха, която е и причина за честите заболявания  на дихателната система .
 4. Оформяне на цветни алеи, които освен, че  оказват естетическо въздействие върху учениците  ще спомогнат за формиране на умения за отглеждане на растения и тяхното опазване.
 5. Провеждане на уроци на открито, което ще бъде добър пример за интегриране на екологичното образование с предмети от различни културно –  образователни области.
 6. Сформиране на екип, който  ще контролира опазването на Еко –  къта.
 7. Отразяване на „зелените” инициативи на учениците в местните медии, като се информира обществеността за хода на проектните дейности и се популяризират идеите сред учениците от община Гълъбово.

Планираните дейности по проекта са естествено продължение на активната гражданска позиция, проявена от нашите ученици  в Общонационалната кампания „Да изчистим България за един ден”. Отговорното им поведение към околната среда се прояви и в организацията и провеждането на кампанията осъществена на 22.ІV.2014 год. в Деня на планетата Земя.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА:

 1. Създадена класна стая на открито;
 2. Оборудван фитнес кът;
 3. Залесяване с многогодишни дръвчета ;
 4. Сформиран екип за опазване на Еко-къта;
 5. Осъществена разнообразна практическа дейност на учениците ,която ще се извърши чрез доброволен труд, в който ще участват и учители, служители, родители;
 6. Разгърната дейност за  популяризиране на природозащитните и здравни идеи;
 7. Повишено равнище на екологичните знания и изградена култура на общуване с природата;
 8. Мотивирани ученици за системни знания със спортна дейност;
 9. Намалена заболеваемост на дихателните пътища;
 10. Изградени умения за водене на здравословен начин на живот.

Еко –  кътът ще бъде използван по различни учебни предмети от ученици от І до ХІІ клас – общо 435 ученици, обучавани в  на СОУ „Васил Левски”. Създадената база ще осигури условия за прилагане на интерактивни методи на преподаване от страна на учители и възпитатели от различни културно- образователни области и в дългосрочен план  ще бъде устойчиво продължение и развитие на целите на проекта.

 Изграденият Еко- кът безспорно ще бъде прекрасна място за провеждане на  часовете по Човекът и природата –V-VІ клас, в допълнителният час по Физическо възпитание и спорт-І-ХІІ клас , при заниманията по интереси  в полуинтернатните групи І – VІІ клас, в часовете по Биология и здравно образование ЗИП –  VІІ-ХІІ клас, Изобразително изкуство, Труд и техника.

Рамкова програма за целодневната организация на учебният процес

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Основание

Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие с Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес, публикувана в Приложение 1 на Инструкцията за изпълнение и отчитане на дейностите по Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ и на основание заповед на министъра на образованието, младежта и науката във връзка с проекта.

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните групи в СОУ „Васил Левски”, гр.Гълъбово се осъществява съгласно ППЗНП, Наредба № 3/2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба № 7/2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

 • Цел

Целта на програмата е да се конкретизират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от 1, 2, 3 и 4 клас в СОУ „Васил Левски”, гр.Гълъбово с  оглед подобряване на качеството на образованието.

 

 1. Организация на часовете в ПИГ

Часовете в ПИГ са разпределени в блокове за  деня както следва:

Блок А – обяд, организиран отдих и спорт – 2 часа

Блок Б – самоподготовка – 2 часа

Блок В – дейности по интереси – 2 часа

 

Варианти на седмичното разписание

Стандартен вариант на часовете от блок А,блок Б и блок В и продължителност на часа 35мин. с включени две междучасия по 10мин.

                               

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO0013.1.06

                „Подобряване на качеството на образованието в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на

 учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Г Р А Ф И К

за организация на часовете в ПИГ за учебната 2014/2015 г.

за понеделник,вторник,сряда и четвъртък

Група ПИГ І – ІІ клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –  обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –  организиран отдих и спорт
Блок Б 13.30 ч .- 14.05 ч . – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.05 ч. – 14.15 ч.
Блок Б 14.15 ч. – 14.50 ч. – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.50 ч. – 15.00 ч.
Блок В 15.00 ч. – 15.35 ч. – 1ч. занимания по по интереси
Междучасие 15.35 ч. – 15.45 ч.
Блок В 15.45 ч. – 16.20  ч. – 1ч. занимания по по интереси

За петък

Група ПИГ І – ІІ клас
Блок А 11.20ч. – 11.50 ч. –  обяд11.50 ч. – 13.20 ч. –  организиран отдих и спорт
Междучасие 13.20 ч. – 13.30 ч.
Блок Б 13.30 ч .- 14.05 ч . – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.05 ч. – 14.15 ч.
Блок Б 14.15 ч. – 14.50 ч. – 1ч.самоподготовка
Междучасие 14.50 ч. – 15.00 ч.
Блок В 15.00 ч. – 15.35 ч. – 1ч. занимания по по интереси
Междучасие 15.35 ч. – 15.45 ч.
Блок В 15.45 ч. – 16.20  ч. – 1ч. занимания по по интереси

 

За понеделник,сряда и петък

Група ПИГ ІІІ а,б клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –   обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –   организиран отдих и спорт
Блок Б 13.30 ч. – 14.10  ч .-  1ч.самоподготовка
Междучасие 14.10 ч. – 14.20 ч.
Блок Б 14.20 ч. – 15.00 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок В 15.00 ч. – 1540 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок В 15.40 ч. – 16.20  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

 

За вторник и четвъртък

Група ПИГ ІІІ а,б клас
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и спорт
Блок Б 14.20 ч. – 15.00  ч .-  1ч.самоподготовка
Блок Б 15.00 ч. – 15.40 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок В 15.40 ч. – 16.20 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок В 16.20 ч. – 17.00  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

 

За понеделник,сряда и четвъртък

Група ПИГ ІVа,б клас
Блок А 12.10 ч. – 12.40 ч. –   обяд12.40 ч. – 13.30 ч. –   организиран отдих и спорт
Блок Б 13.30 ч. – 14.10  ч .-  1ч.самоподготовка
Междучасие 14.10 ч. – 14.20 ч.
Блок Б 14.20 ч. – 15.00 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок В 15.00 ч. – 1540 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок В 15.40 ч. – 16.20  ч. – 1 ч. занимания по по интереси

 

За вторник и петък

Група ПИГ  ІVа,б клас
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и спорт
Блок Б 14.20 ч. – 15.00  ч .-  1ч.самоподготовка
Блок Б 15.00 ч. – 15.40 ч.-   1 ч.самоподготовка
Блок В 15.40 ч. – 16.20 ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок В 16.20 ч. – 17.00  ч. – 1 ч. занимания по по интереси
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – организиран отдих и спорт

 

 

За понеделник,сряда,четвъртък и петък

Група ПИГ V – VІІІ клас
Блок А 13.00 ч. – 13.30 ч. –  обяд13.30 ч. – 14.20 ч. – 1ч.  организиран отдих и спорт
Блок Б 14.20 ч. – 15.00 ч. – 1 ч.самоподготовка15.00 ч. – 15.40 ч. –  1 ч. самоподготовка

 

Блок В 15.40 ч. – 16.20 ч. –  1 ч. занимания по  интереси16.20 ч. – 17.00 ч. – 1 ч. занимания по  интереси

 

За вторник

Група ПИГ V – VІІІ клас
Блок А 13.50 ч. – 14.20 ч. – обяд14.20 ч. – 15.00 ч. – организиран отдих и спорт
Блок Б 15.00 ч. – 15.40 ч. – 1 ч.самоподготовка15.40 ч. – 16.20 ч. –  1 ч. самоподготовка

 

Блок В 16.20 ч. – 17.00 ч. –  1 ч. занимания по  интереси17.00 ч. – 17.40 ч. – 1 ч. занимания по  интереси

 

 1. Часовете в ПИГ се водят с учениците с продължителността на учебни часове в съответствие с чл. 91 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета.
 2. Нормата за преподавателска работа на лицата, заемащи възпитателски длъжности, включва дейности в полуинтернатните групи /самоподготовка, организиран отдих и спорт и дейности по интереси/, консултации с ученици, диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците, работа по индивидуални образователни програми.
 3. Съгласно чл. 2, ал. 3 на Наредба 3/2008 г. нормата преподавателска заетост на възпитателите се отчита в астрономически часове, които включват освен 6-те часа на ден зa самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт и други дейности с учениците, свързани с опазване на тяхното здраве, осигуряване на безопасни условия  на работа и др.

Допълнителните часове извън нормата за възпитателска работа се отчитат в информационна система. Те включват следните дейности в рамките на 8 часовия работен ден на възпитателя  в средищното училище:

 • Подготвителна работа за часовете по самоподготовка – осигуряване на тестове, задачи, пособия, материали, информационни справки, снабдяване с необходимата дидактическа и учебна литература, вкл. и консултации с учители;
 • Подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за провеждане на часовете за дейности по интереси;
 • Попълване на училищна документация и документация по проекта – на хартиен и на електронен носител;
 • Участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативки и др.;
 • Работа с родители, вкл. участие в родителски срещи и заседания на Училищното настоятелство;
 • Организиране и участие на консултации с ученици;
 • Планиране, организиране и участие в квалификационно-методическа дейност, свързана с възпитателно-образователния процес;
 • Оказване на методическа помощ и консултации на младши възпитатели;
 • Участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия;
 • Участие в разработването на индивидуални образователни програми;
 • Работа по диагностицирането и насърчаването на постиженията на учениците;
 • Координиране обмяната на добри практики между възпитателите;

 

Могат да се изпълняват и посочват няколко дейности в един и същи ден и да се отбелязват месечно в електронната система.

Часовете от блок А

Часовете от блок А не се провеждат в същите учебни помещения, в които се водят часовете от ЗП, ЗИП и СИП. Организираният отдих и спорт се провежда във физкултурния салон на училището, а при подходящи метеорологични условия – на открито.

Часовете от блок Б

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния  материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.

За часовете по самоподготовка, когато учениците имат потребност от консултации в определена област след заявена необходимост от възпитателя, директорът осигурява учител – специалист, на който се издава заповед. Изготвен е график за консултации .

Занятията по самоподготовка се водят в стаи на ПИГ както следва:

ПИГ-Іа клас-класна стая на І а клас на ІІІ етаж

ПИГ-Іб клас-класна стая на Іб клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІІа клас-класна стая на ІІа клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІІб клас-класна стая на ІІб клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІІІа, клас-класна стая на ІІІа клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІІІб клас-класна стая на ІІІб клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІVа, клас-класна стая на ІVа клас на ІІІ етаж

ПИГ-ІVб клас-класна стая на ІVб клас наІІІ етаж

ПИГ-Vа,б клас- класна стая  на групата на ІІІ етаж

ПИГ-VІа,б  клас-кабинет по химия  на ІІІ етаж

ПИГ-VІІ-VІІІ клас/сборна група/-класна стаяна групата на ІІІ етаж

2.4. Дейностите по интереси се водят в класни стаи на ІІІ етаж  в «Клсна стая на бъдещето»на ІІІ етаж,на физкултурната площадка и физкултурния салон,на открито в двора на училището или други подходящи места по плана на ПИГ.

Дидактически изисквания:

– преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;

– учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка /отдих/;

– степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;

– усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;

– стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;

– старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание.

Часовете от блок В

Дейностите по интереси се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация и могат да включват занимания, които не са пряко свързани с часовете по ЗП, ЗИП и СИП. След проучване и съгласуване с родители и ученици в училището се организират дейности и мероприятия като изложби, спортни прояви, конкурси и дискусии с образователна и възпитателна цел.

Част от часовете по занимания по интереси в ПИГот начален етап се провеждат в кабинети на третия етаж за занимания по интереси, оборудвани специално за целта по Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Извозването на пътуващите ученици от съседни населени места на средищното учище се осъществява със специлен ученически автобус след последния учебен час попрограмата на ПИГ за деня,по организация на Общинска администрация-Гълъбово.

Изпращането на пътуващите ученици се организира от възпитателя на групата лично.

Възпитателите осъществяват непрекъснат контрол над учениците от групата отначалото до края на учебните занятия по разписанието за деня и разотиването на

учениците.

 

Училището осигурява безопасни и здравословни условия за изпълнение на дейностите по целодневна организация.

Възпитателите, които провеждат часовете от блоковете А,Б, В, с оглед повишаване на  качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.

2.2. Годишни тематични разпределения

2.2.1. Годишните тематични разпределения включват график на учебното време, както следва:

2.2.1.1. I клас -31 учебни седмици, от 15.09.2014г. до 21.05.2015г.;

 • II – IV клас 32 учебни седмици, от 15.09.2014г. до 29.05.2015г.;
 • V-VІІІ клас 34 учебни седмици, от 15.09.2014г. до 15.06.2015г.

2.2.2. Годишните тематични разпределения се изготвят от учителя/възпитателя на ПИГ и се утвърждават от директора на училището и съдържат:

 

Дата Учебна седмица Тема Брой часове Необходими материали Забележка
1 2 3 4 5 6
           

 

2.2.3. В случай на необходимост учителят/възпитателят преструктурира темите, като корекциите се нанасят в колона 6 и се одобряват от директора на средищното училище.

2.2.4. За снабдяване с необходимите материали, описани в колона 5, се изготвят заявки от учителя/възпитателя до директора на училището и от директора на училището до РИО.

 

2.3. Документация

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в СОУ”Васил Левски” се вписват в следната училищна документация:

2.3.1.  Списък-образец 1;

– Седмично разписание на часовете в училището;

– Годишния план за дейността на училището;

– Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;

– Книгата за преподадения учебен материал /часове в ПИГ/;

– Дневник на ПИГ;

– Декларации за лекторски часове.

Дейностите се отразяват ежеседмично в информационна база-данни от директора на училището.

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

3.1. Утвърждаване на целодневното обучение в СОУ „Васил Левски” като успешен модел за модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа на съвременните европейски тенденции.

3.2. Чрез подобряване качеството на образователно-възпитателния процес да се постигне повишаване на резултатите от работата.

3.3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от  закритите и преобразуваните училища чрез повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес“.

3.4.Овладяване на някои негативни тенденции сред учениците:допускане на голям брой

неизвинени отсъствия,безцелно пилеене на времето,увличане по групи с противообществени прояви, нетолерантност, насилие, употреба на алкохол, наркотици и тютюнопушене.

3.5.Повишаване физическата активност на учениците,подобряване здравето и физическата дееспособност, намаляване затлъстяването и нездравословния начин на живот.

3.6.Осмисляне учебното и извънучебното време и подчиняването му на целенасочена

подготовка,отдих и спорт.

3.7.Подпомагане семействата,където има затруднение в битов и финансов план чрез

обхват на децата в работното време на родителите и осигуряване на условия за подготовка и хранене.

Програмата е приета на заседание на Педагогическият съвет с Протокол №13/02.09.2014г.

Инвестира във вашето бъдеще!

 ПРОЕКТ BG051PO0013.1.06

 „Подобряване на качеството на образованието     в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на

 учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерен вариант тест по технологии 8 клас

 

ВАРИАНТ 1

ТЕСТ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 8 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 1. Целенасочена обществена дейност, съвкупност от дейности, насочени към задоволяване на потребностите на хората от стоки и услуги, се нарича:

а/ производство

б/ стопанство

в/ капитал

2.Стопанството, което е съвкупност от дейности на цялата държава, е:

а/ основно

б/лично

в/ национално

3.  В зависимост от вида на крайната продукция и приликите в използваните технологии, стопанските субекти се групират в отделни:

а/ производства

б/ сектори

в/ стопанства

4.Добивният сектор е свързан с:

а/ извършване на услуги

б/ добив и използване на природни ресурси

в/ преработване на материали в готови продукти

5.Индустриалният /преработващият/ сектор е свързан с:

а/ извършване на услуги

б/ добив и използване на природни ресурси

в/ преработване на материали в готови продукти

6.Обслужващият сектор е свързан с:

а/ извършване на услуги

б/ добив и използване на природни ресурси

в/ преработване на материали в готови продукти

7.Прочетете наименованията на отраслите и ги групирайте в трите сектора:

I сектор – добивен         II сектор – преработващ      III сектор – обслужващ

а/машиностроене           е/енергетика                         л/земеделие

б/туризъм                        ж/нефтодобив                       м/текстилна промишленост

в/горско стопанство      з/образование                       н/риболов

г/строителство                и/рудодобив                          о/химическа промишленост

д/търговия                       к/съобщения                         п/управление

8.Определете двойките технически съоръжения – символи на стари и нови технологии, насочени към получаване на подобни стоки и услуги:

а/ хоризонтален стан                 г/ е-поща

б/ писмовна поща                      д/ трактор

в/ мотика                                     е/ автоматичен стан

9.Проучването на пазара носи наименованието:

а/ инвестиция                 б/ администрация                 в/ маркетинг

10.За осигуряване на стопанската дейност са необходими:

а/ ресурси                                    б/ стоки                                 в/услуги

Примерен вариант тест по технологии-7клас

 

ВАРИАНТ 1

ТЕСТ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 7 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 1. Свържете наименованията на материалите с начина на тяхното добиване от съответната суровина:

а/ метали                         г/ синтезиране от полимери и добавки

б/ дървесина                   д/ отделяне от металургични методи от руди

в/ пластмаси                   е/ разкрояване на дървесни трупи

2.Твърдите вещества, от които се изработват изделия с определена форма, размери и свойства, се наричат ……………………………………………………………….

3.Свойствата, които показват отношението на материалите към различните химични вещества и способността им да си взаимодейства, се наричат ………………………………….

а/ физични           б/ химични    в/ механични     г/ технологични    д/експлоатационни

4.Свойствата, които характеризират състоянието или поведението на материалите при физични взаимодействия, се наричат ……………………………………, а приложимостта на материалите за изработване на изделия, отговарящи на определени изисквания, се определя от ……………………………. свойства.

а/ физични           б/химични     в/механични     г/технологични    д/експлоатационни

5.Поведението на материалите при въздействие на външни сили се определя от ………………………………… свойства.

а/ физични           б/химични     в/механични     г/технологични     д/експлоатационни

6.Отговорете.

Как трябва да се установят и натоварват образците от различни материали по време на изпитване на отделните свойства:

а/ ударите се нанасят с приблизително еднаква сила

б/ да се натоварват с произволна сила

в/ да се натоварват по един исъщи начин

г/ да се натоварват с еднаква сила

7. Свържете характеристиката на материала с размера на отпечатъка от натоварващия елемент върху повърхността на образеца:

а/ много твърд                            д/ по-широк и по-дълбок

б/ твърд                                       е/ тесен и плитък

в/ мек                                           ж/ широк и дълбок

г/ много мек                               з/ много тесен и много плитък

8.Свържете механичните свойства на материалите с очакваните технологични или експлоатационни свойства:

а/ твърд                в/ лесно обработване           д/ бързо износване

б/ мек                   г/ трудно обработване         е/ бавно износване

 

 

 

Примерен вариант тест по домашна техника и икономика-6 клас

ВАРИАНТ 1

ТЕСТ

ПО ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА 6 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 1. Неразглобяеми съединения са тези, при които детайлите са свързани чрез:

а/ винтове                                   г/ шиене

б/ лепене                         д/ нитоване

в/ гвоздеи                                    е/ спояване

2.Посочете свойствата на материалите, които имат значение за прилаганите операции.

а/ цвят                  в/ обработваемост                д/ цена

б/ твърдост          г/ еластичност                      е/ пластичност

3.Операцията за съединяване на детайли чрез нитове са нарича …………………..

4. Операцията за съединяване на детайли чрез разтопен припой се нарича …………………………….

5.Операция пробиване се извършва по-качествено, по-точно и по-лесно с ……………………………. машина

6.Опашката на свредлото са закрепва в …………………………………………………….

7.Свържете инструмантите с операциите, за които са предназначени:

а/  шкурка                        д/ рязане

б/ чук                               е/ шлифоване

в/ четка                            ж/ нитоване

г/ трион                           з/ боядисване

8.Кои от посочените операции са довършителни и се прилагат при обработване на дървесина и метални материали:

а/ рязане               в/ коване                    д/ боядисване

б/ шлифоване      в/ лакиране                е/ пилене

9.Един или няколко бодови реда образуват ………………………………………………………….

10.Свържете инструментите с операциите, за които са предназначени.

а/ ножица                                    в/ кроене

б/ шевна машина                                   г/ шиене

Примерен вариант тест по домашна техника и икономика- 5клас

ВАРИАНТ 1

ТЕСТ

ПО ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА ЗА 5 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 1. Изберете вярното понятие и допълнете изреченията.
 • Изделие, състоящо се само от една част и изработено от еднороден материал, се нарича ………………………………………………………………………………………………………………….
 • Устройство на изделието – формата му, вида на елементите или съставните му части, наричаме ………………………………………………………………………………………..

а/ изделие                        б/ детайл        в/ проект        г/ конструкция          д/ съединение

2.Отбележете кои от изброените обекти са съставни изделия.

а/ гвоздей            б/ чук              в/ кофа           г/ стъклена чаша

3.свържете стария занаят със съответната му съвременна професия.

а/ гостилничар                                       г/ сладкар

б/ шекерджия                                         д/ зидар, строител

в/ дюлгерин                                            е/ ресторантьор

4.Свържете инструментите с операциите, за които са предназначени.

а/ пила                                                     д/ рязане

б/ трион                                                   е/ пробиване

в/ линия                                                  ж/ пилене

г/ молив                                                  з/ съединяване

5.Заградете вярното правило за работа с обработващи инструменти.

а/ задвижване на инструментите със сила

б/ движение ритмично напред – назад

в/ да бъдат наклонени спрямо заготовката

6.Отбележи елемента, който присъства във всички изброени електроуреди: печка, ютия, бойлер, сешоар.

а/ електродвигател         б/ перка          в/ нагревател

7.Заградете с кръгче или попълнете пропуснатите думи.

Декоративни растения са тези, които:

а/ дават плодове и зеленчуци

б/ имат красиви листа и цветове

в/ растат в природата

8.Заградете действията, извършвани при засяване на семената.

а/ разделяне на семената           в/ пулвелизиране

б/ присаждане                            г/ покриване с почва

 

 

График за провеждане на годишни изпити самостоятелна форма на обучение за учебната 2014/2015г

Учебен предмет Клас Дата Начало
БЕЛ –ЗП 5,6,7,8,9,10,11,12кл. 01.12.14г.   9.00
БЕЛ-ЗИП 5,6,7,8,9,10,11,12 кл. 01.12.14г. 14.00
Англ.език ЗП 5,6,7,8,9,10,11,12 кл. 02.12.14г. 9.00
Англ.език-устен 5,6,7,8,9,10,11,12 кл. 02.12.14г. 15.10
 Математика –ЗП 5,6,7,8,9,10,11,12 кл. 03.12.14г. 9.00
Математика-ЗИП 5,6,7,8,11 кл. 03.12.14г. 14.00
Пазарна икономика ЗИП/ПП 9 кл. 03.12.14г. 14.00
Пазарна икономика ЗИП/ПП 10кл. 03.12.14г. 14.00
Френски език-ЗП-писмен 9,10кл. 04.12.14г. 9.00
Френски език-ЗП-устен 9,10 кл. 04.12.14г. 14.00
География и икономика ЗИП 12 кл. 04.12.14г. 9.00
Геогр.и световна търговия ЗИП/ПП 11 кл. 04.12.14г. 9.00
Изобр.изкуство-ЗП/5-8 /писмен и практически 5,6,7,8,9 кл. 04.12.14г. 14.00
Маркетинг и реклама 11,12 04.12.14г. 14.00
Инф.техн.-ЗП-писмен 5,6,7,8, 9,10 кл. 05.12.14г. 9.00
Инф.техн.-ЗП-практически 5,6,7,8, 9,10 кл. 05.12.14г. 15.00
Информатика-ЗП 9 кл. 08.12.14г. 9.00
Фирмена право 12 кл. 08.12.14г. 9.00
Информационни технологии-ЗИП/ППпрактически 10 ,11кл. 08.12.14г. 14.00
Технологии 7,8 кл. 08.12.14г. 14.00
ДТИ 5,6кл. 08.12.14г. 14.00
Счетоводство на фирмата 12 кл. 08.12.14г. 14.00
История и цив.-ЗП 5,6,7,8,9,10,11 кл. 09.12.14г. 9.00
История и цивилизация ЗИП 12 кл. 09.12.14г. 9.00
Философски цикъл ЗП 9,10,11,12 кл. 10.12.14г. 9.00
География и икон.-ЗП 5,6,7,8,9,10,11 клас 10.12.14г. 14.00
Биология и здр.обр.-ЗП 7,8,9,10 кл. 11.12.14г. 9.00
Човекът и природата 5,6 кл. 11.12.14г. 9.00
Биология и здр.обр.-ЗИП 11,12кл. 11.12.14г. 9.00
Химия и ООС-ЗП 7,8,9,10 кл. 11.12.14г. 14.00
Човекът и природата ЗИП 5,6 кл. 11.12.14г. 14.00
Физика и астр.-ЗП 7,8,9,10,11 кл. 12.12.14. 9.00
Физ.възпитание и спорт-ЗП 5,6,7,8,9,10,11,12 12.12.14г. 15.00
Музика-ЗП 5,6,7,8,9 15.12.14г. 9.00
Музика-ЗПпрактически 5-8кл. 15.12.14г. 14.00
Мениджмънт  на фирмата ЗИП/ПП 12кл. 15.12.14г. 9.00
Предприемачество ЗИП/ПП 11 кл. 15.12.14г. 9.00

Конспект по музика -5, 6, 7, 8 клас

Конспект по музика за 5 клас

Практически изпит

Въпроси с прозвучаване на музика

След като чуете музикалните примери отговорете.

1.Коя от народните песни е от Родопска, Тракийска или Пиринска област?

2.В кой пример ще чуете музикален инструмент ,характерен за Родопска или Пиринска  област?

3.Съпроводът на коя песен звучи? „Мечта за изгрев” „Рипни Калинке”

„”Лили”  „Ден на будителите”  „ Пустоно лудо и младо” „Яно дивна Яно”

4.Кой танц може да се изпълнява на музиката , която слушате?

а) валс  б) ръченица  в) право хоро

5.Химн на Република България

Писмен изпит

Въпроси без прозвучаване на музика

1.Какво е характерно за песните, танците и инструментите от Родопска,Тракийска и Пиринска фолклорна област?

2.Какво  наричаме репертоар?

3.Каква песен е химнът? Да се знае и да се напише текста на Химна на Република България.

4.Имената на първите български композитори. Кой е композитор на

„Химна на св. св. Кирил и Методий”

Литература: Учебник по музика за 5 клас Издателство „ Просвета”

Автори: В. Сотирова ,  В.Драганова и  З.Матеева

 

Конспект по музика за 6 клас

Практически изпит

Въпроси с прозвучаване на музика

След като чуете музикалните примери отговорете.

1.От коя фолклорна област е песента?

А) Шопска фолклорна област Б) Добруджанска  В)Северна България

2.Да се определи произведението  дали е:

а) оригинален(изворен) български фолклор б) обработка на народна песен

3.Кой изпълнява музиката ?            а(оркестър от народни инструменти

Б) електронни инструменти   в) симфоничен оркестър

4.Кой танц може да се изпълнява на музиката?

а)танго         б)полка     в) не може да се танцува

5.Песента е от : а) обичая лазаруване б)обичая коледуване в) сурвакане

6.Химн на Република България

Писмен изпит

Въпроси без прозвучаване на музика

1.Български композитори наречени класици.

2.Електронната музика.

3.Фолклорът на Северна България

4.Характерно за песните,танците и инструментите на                                     Северна България,Добруджанския край и Шопска фолклорна област.

 1. Какво наричаме кавърверсия?

6.Кои танци са салонни?

 

Литература: Учебник по музика за 6 клас Издателство „ Просвета”

Автори: В. Сотирова ,  В.Драганова и  З.Матеева

Конспект по музика за 7 клас

Практически изпит

Въпроси с прозвучаване на музика

След като чуете музикалните примери:

1Да се номирират произведенията по реда на тяхното прозвучаване.

-тема на Одета из балета  „Лебедово езеро”

-дует на Бони и Щаси из оперетата „ Царицата на Чардаша”

– „Алилуя” из ораторията  Месия

2.Да се посочи вида на звучащата песен.

3Да се определи жанра на звучащия пример:

музикално сценичен, симфоничен,песенен и камерен

4.Да се отбележи автора на звучащата песен.

Писмен изпит

Въпроси без прозвучаване на музика

1.От посочените да се отбележат имената на джаз изпълнителите.      2.Кога се появява многогласието?

3.Кога  музиката се обособява като отделно изкуство?

4.През коя епоха процъфтява светската професионална музика в Европа?

5.През коя от епохите църквата господства над науката и изкуството?

6 Какво е :  мюзикъл, опера, оперета и балет

7. Какъв глас е сопранът?

Литература: Учебник по музика за 7 клас Издателство „ Просвета”

Автори: В. Сотирова ,  В.Драганова и  З.Матеева

 

Конспект по музика за 8 клас   

Практически изпит

Въпроси с прозвучаване на музика

След като чуете музикалните примери отговорете:

1.От коя опера е звучащия пример?  – „Травиата”  , „Тоска”  и  „ Набуко”

2.С кой музикален жанр се свързва  звучащия пример? – опера, симфония,инструментален концерт и соната

3.Да се подредят произведенията по реда на тяхното прозвучаване.

„Ода на радостта” из Симфония №9 , Л.ван Бетовен  ,Революционен етюд ,Фр.Шопен , „Фантастична симфония” ,Х. Берлиоз

4.Да определите какъв елемент на операта звучи:- ансамблов, солов

Писмен изпит

Въпроси без прозвучаване на музика

1.Какви песни са : „Къде си вярна ти любов народна” , „Да прославим паметта” „Стани ,стани , юнак  балкански”

2.Кои са вокално инструментални жанрове?- увертюра, оратория , соната , кантата

3.Какъв жанр е операта?

4.Композиторът на оратория „Месия”

5.Кой от композиторите романтици е наречен „композитор песенник”

6.С какъв вид музика свързвате имената на следните български певци?

-Гена Димитрова ,Орлин Горанов ,Васил Петров, Николай Гяуров, Валя Балканска и Петя Боюклиева.

7.Кой е композитора на операта  „ Сватбата на Фигаро”

 

Литература: Учебник по музика за 8 клас Издателство „ Просвета”

Автори: В. Сотирова ,  В.Драганова и  З.Матеева