image_pdfimage_print

График на септемврийска поправителна сесия-самостоятелна форма на обучение

Физ. възпитание и спорт – ЗП

X клас

практически-

до пет астр. часа

31. 08. 18 г., 08.00 ч., големия физкултурен салон

 

Инф.технологии–ЗП X клас

 

 

 

писмен –3 астр.часа

 

 

практически-до 5  астр. часа

31. 08. 18 г., 12.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

практически  – 15.00 ч., компютърен кабинет

Инф.технологии -ЗИП/ПП – X клас писмен –

3 астрономически часа;

 

практически-

до пет  астр. часа

03. 09. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

практически  – 13.00 ч., компютърен кабинет

Английски език- ЗП

X клас

писмен –3 астр.часа

 

 

 

устен – до 30 мин.

04. 09. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата;

 

устен от 13.00 ч. ,

кабинет по английски език

Математика- ЗП-X клас

 

писмен –3 астр. часа 04.09.18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

Български език и литература – ЗП –

X , XII  клас

писмен.-3 астр. часа 10. 09. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Български език и литература – ЗИП –

X , XII  клас

писмен.-3 астр. часа 10. 09. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Етика и право- ЗП – X клас

 

Философия- ЗП – XI клас

писмен –

3 астрономически часа

11. 09. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Маркетинг и реклама – ЗИП/ПП –XII клас писмен –3 астр.часа 11. 09. 18 г., 09.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Предприемачество- ЗИП/ПП

XII клас

писмен –3 астр.часа 11. 09. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Биология и здр. образование-ЗП –

X клас

 

писмен –

3 астрономически часа

 

11. 09. 18 г., 14.00 ч., кабинет по човекът и природата

 

Френски език- ЗП

X клас-писмен

 

 

Френски език- ЗП

X клас-устен

писмен –  3 астр.часа

 

 

устен-до 30 мин.

12. 09. 18 г., 09.00 ч.,

кабинет човекът и природата

 

12. 09. 18 г., 13.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Физика и астрономия– ЗП

X клас

 

писмен –.-3 астр. часа 12. 09. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

Пазарна икономика – ЗИП/ПП –X клас писмен –3 астр.часа 13. 09. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

География  и

икономика – ЗП

X  клас

 

 

писмен –3 астр. часа

 

 

 

13. 09. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

 

 

Химия и ООС–ЗП –X клас писмен –3 астр.часа 14. 09. 18 г., 9.00 ч.,

кабинет по човекът и природата

История и цивилизация – ЗП- X клас писмен –3 астр.часа 14. 09. 18 г., 14.00 ч.,

кабинет по човекът и природата