image_pdfimage_print

Областното състезание на ПМО „Млад огнеборец“

Днес, 17.05.2024 г. в гр. Чирпан, се проведе областното състезание на ПМО „Млад огнеборец“. В състезанието участваха ученици от осем училища в областта. Нашите ученици взеха участие и се класираха на престижното пето място. Поздравления за тях и техния ръководител – г-жа Галина Георгиева! Благодарности на г-н Димитър Зафиров Димитров – младши инспектор ДПК и Марин Радев – пожарникар от службата за пожарна безопасност, които помогнаха при подготовката на нашите ученици!

Ден на отворените врати в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово

На 15.05.2024 г. децата от подготвителните групи при ДГ „Радост“ и ДГ „Наталия“ и техните филиали в с. Мъдрец и с. Главан, бяха наши гости. Посещението бе организирано от ръководството на училището и техните бъдещи учители в първи клас. Децата присъстваха на иновативен урок, в който бъдещите първокласници, чрез игри показаха завидни знания. Разгледаха материалната база, включиха се активно в часовете по хореография и физическо възпитание и спорт. За всички стана ясно, че децата имат необходимата нагласа наесен да бъдат ученици. Очакваме ви!

Дефиле на съвременната носия

Днес, 25 април 2024 г., в центъра на гр. Гълъбово се проведе дефиле на съвременната носия по повод един от най-светлите християнски празници – Великден. Нашите прекрасни ученици дефилираха с носии от различни области. Дефилето завърши с кръшно българско хоро. Всички участници получиха награди, осигурени от Община Гълъбово, които бяха връчени от Димитър Василев – председател на Общинската организация на пенсионерите.

Урок в часа за занимания по интереси.

На 24.04.2024 г. в часа за занимания по интереси се проведе един различен урок на тема „Да си изработим пролетно цвете“. Учениците от 4. клас показаха своите знания за пролетните празници. Под ръководството на г-жа Кремена Стефанова отляха гипсови фигурки с форма на цветя, които украсиха в пролетни цветове. Тя им обясни за ръчно изработените изделия и им разясни повече за така наречения Хоум офис. Четвъртокласниците бяха много активни, ентусиазирани и щастливи от изработеното Готовите гипсови цветя ще бъдат подредени в двора на училище под формата на сърце.

Приравнителни изпити за определяне на годишни оценки поради различие между училищните учебни планове

Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продължителност Дата, начален час, място на провеждане
Програмиране – ИУЧ – РПП – VIII  клас писмен – три астрономически часа 21.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Интернет и уеб технологии – учебна практика –РПП -VIII клас практически – до пет  астрономически часа 22.05.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Предприемачество-ЗУЧ-ОПП – VIII клас писмен – три астрономически часа 23.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Компютърна графика – учебна практика – ИУЧ – РПП – VIII  клас практически – до пет  астрономически часа 27.05.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Бизнес комуникации – учебна практика – ИУЧ- ОтПП – VIII клас Практически до пет астрономически часа 28.05.2024 г., 14,00ч., Компютърен кабинет ет.3
Здравословни и безопасни условия на труд – ЗУЧ – ОПП – IX  клас писмен – три астрономически часа 29.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия – учебна практика –РПП – VIII клас практически – до пет  астрономически часа 30.05.2024 г..,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Български език  – ООП – X  клас писмен – три астрономически часа 31.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208    
Обща теория на счетоводната отчетност – ОтПП –  IX клас писмен – три астрономически часа 03.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Икономика – ЗУЧ – ОПП – X клас писмен – три астрономически часа 04.06.2024 г.14.00 ч., Компютърен кабинет , ет.3
Обща икономическа теория – ОтПП –  X клас писмен – три астрономически часа 05.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – ОтПП –  X клас писмен – три астрономически часа 06.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Приложни програми с общо предназначение – учебна практика – ОтПП –  IX клас практически – до пет  астрономически часа       11.06.2024 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3        
Интернет и уеб технологии –  ИУЧ -РПП –  IX клас писмен – три астрономически часа 12.06.2024 г.14.00 ч., кабинет 208
Интернет и уеб технологии – учебна практика –РПП –  IX клас   практически – до пет  астрономически часа   13.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208      
Компютърна графика – учебна практика – ИУЧ – РПП – IX клас практически – до пет  астрономически часа 17.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност –учебна практика –  ОтПП –  X клас практически – до пет  астрономически часа 18.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Производствена практика – СПП – X клас практически – до пет  астрономически часа 20.06.2024 г…,14.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия – учебна практика –РПП – IX клас практически – до пет  астрономически часа 24.06.2024 г..,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Бизнес комуникации – учебна практика – ИУЧ- РПП –  X клас практически – до пет  астрономически часа 25.06.2024 г..,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3

Условия и ред за организация за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през сесия май-юни, учебната 2023/2024 г.

Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продължителност Дата, начален час, място на провеждане
Компютърна графика -ИУЧ  – РПП – XI клас писмен – три астрономически часа 21.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия – учебна практика – ИУЧ – РПП – VIII клас практически – до пет  астрономически часа 21.05.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Френски език – ООП – IX – XI  клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 22.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   устен изпит: 22.05.2024 г., 14.00 ч., кабинет по френски език
Английски език – ООП – VIII – X клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 23.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   устен изпит: 23.05.2024 г., 14.00 ч., кабинет по английски език
Чужд език по професията – английски език – ОбПП – XI  клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 23.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   устен изпит: 23.05.2024 г., 14.00 ч., кабинет по английски език  
Български език  – ООП – IX – XI  клас писмен – три астрономически часа 27.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
История и цивилизации – ООП – IX – X  клас писмен – три астрономически часа 27.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208    
Математика – ООП – VIII – XI  клас писмен – три астрономически часа 28.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208    
Гражданско образование – ООП – XI  клас писмен – три астрономически часа 28.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208    
География и икономика – ООП – IX-X  клас писмен – три астрономически часа 29.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208    
Философия – ООП – VIII-X  клас писмен – три астрономически часа 29.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208    
Право –  ИУЧ – ОтПП – XI  клас писмен – три астрономически часа 30.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208    
Биология и здравно образование – ООП – VIII – X клас писмен – три астрономически часа 30.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Статистика – ИУЧ – ОтПП – XI клас писмен – три астрономически часа 31.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Физика и астрономия – ООП – VIII – X клас писмен – три астрономически часа 31.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – ОтПП –  XI клас писмен – три астрономически часа 03.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Химия и опазване на околната среда – ООП – VIII – X клас писмен – три астрономически часа 03.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Информационни технологии – ООП –VIII – X клас писмена и практическа част: до 150 мин.-за писмената или за практическата част, в случаите когато изпитът включва писмена или практическа част 04.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   практически изпит: от 17,00 ч., компютърен кабинет, ет.3
Изобразително изкуство –  ООП –  IX – X клас Писмена и практическа част до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 05.06.2024 г., 09,00ч., Кабинет 208 Практически изпит: От 16,30ч., кабинет по изобразително изкуство
Програмиране – ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 06.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия –  ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 06.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Музика – ООП –  VIII- X клас писмена и практическа част: до 150 мин.-за писмената или за практическата част, в случаите когато изпитът включва писмена или практическа част 07.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   практически изпит: от 16,30 ч., кабинет по музика  
Предприемачество-ЗУЧ-ОбПП – VIII клас писмен – три астрономически часа 11.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Бизнес комуникации – учебна практика – ИУЧ-ОтПП – VIII клас Практически до пет астрономически часа 11.06.2024 г., 14,00ч., Компютърен кабинет ет.3
Здравословни и безопасни условия на труд – ЗУЧ – ОбПП – IX  клас писмен – три астрономически часа 12.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Приложни програми с общо предназначение – учебна практика – ИУЧ – ОтПП–  IX клас практически – до пет  астрономически часа     12.06.2024 г.,14.00 ч., компютъренкабинет,  ет. 3      
Икономика – ЗУЧ – ОбПП – X клас писмен – три астрономически часа 13.01.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – учебна практика – ИУЧ – ОтПП –  X клас практически – до пет  астрономически часа 13.06.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Интернет и уеб технологии – ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 14.06.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Физическо възпитание и спорт – ООП – VIII – XI клас практически – до пет  астрономически часа 14.06.2024 г..,14.00 ч., Големия физкултурен салон
Обща икономическа теория –  ИУЧ – ОтПП –  X и XI клас писмен – три астрономически часа 17.06.2024 г..,9.00 ч., кабинет 208
Интернет и уеб технологии – учебна практика – ИУЧ – СПП -XI клас практически – до пет  астрономически часа 17.06.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Интернет и уеб технологии – учебна практика – ИУЧ – РПП –VIII и X клас практически – до пет  астрономически часа 18.06.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Бази от данни – учебна практика – ИУЧ – СПП – XI клас практически – до пет  астрономически часа 20.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – ОтПП –  IX – X клас писмен – три астрономически часа 24.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Компютърна графика – учебна практика – ИУЧ – РПП – VIIIи IX клас практически – до пет  астрономически часа 24.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Икономика на търговията – ИУЧ -СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 25.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Счетоводство на предприятието – учебна практика – ИУЧ – ОтПП – XI клас практически – до пет  астрономически часа 25.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Интернет и уеб технологии –  ИУЧ -РПП –  IX клас писмен – три астрономически часа 26.06.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Работа в учебно предприятие– учебна практика– ИУЧ – СПП XIклас практически – до пет  астрономически часа             26.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Организация и техника на търговските плащания – ИУЧ -СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 27.06.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Производствена практика – ИУЧ -СПП –  X – XI клас практически – до пет  астрономически часа 27.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Маркетинг – ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 28.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия –  ИУЧ – РПП – IX клас писмен – три астрономически часа 28.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208