image_pdfimage_print

Без агресия в училище

На 3.11.15г. се проведе среща – разговор между учениците от 2б и 4б клас. С изготвената презентация, децата се запознаха с понятията – агресия и насилие. Научиха за различните видове агресия и насилие. Децата се запознаха с институциите и хората, към които могат да се обърнат при нужда. Учениците разбраха, че първия човек на когото трябва да кажат ако има насилие е класният ръководител. Те с интерес наблюдаваха презентацията, а след това задаваха въпроси, които ги интересуват и даваха различни примери свързани с насилието. Посочиха и какво трябва да се прави, за да няма агресия и насилие в училище. Ръководители на срещата бяха г-жа Ж. Куршумова и г-жа Р. Господинова.

12334233_1075659692465677_1611045145_o

12355731_1075659682465678_543903658_oОчакванията след разговора са учениците да се опознаят по отблизо, да станат приятели, да започнат да играят заедно, да не се бият и обиждат, да си помагат и разберат, че без агресия в училище живота им ще бъде по – хубав.

„Капачки в действие“ -заразно добро

В СОУ „Васил Левски“ тече благотворителната кампания: „Капачки в действие“. Каузата придоби голям интерес сред малките и големите ученици в училището. Във всяка класна стая  и полуинтернатна група, както и на входа на училището, те поставиха кутия, в която събират пластмасови капачки в продължение вече на един месец.

12356079_1215386175144364_428785402_o

С получената сума от предаването им за рециклиране ще се закупят електрически уреди за центрове за настаняване от семеен тип за деца, лишени от родителска грижа в страната.

12226684_1215385921811056_568327059_nКАПАЧКИ В ДЕЙСТВИЕ“ е истинска зелена благотворителна кампания. Зад нея стои идеята за опазване на околната среда чрез възпитания от ранна възраст в разделно събиране на отпадъците и важността от това,

но и иновативен начин за благотворителност от привидно ненужни неща – пластмасови капачки.

Доброто е заразно! А мисията на кампанията е да помогне за подобряване на условията за отглеждане и живот на деца, лишени от родителска грижа. Освен това чрез разделното събиране на отпадъци се опазва околната среда и природата на България. Промяната на разбирането за опазване на околната среда и подкрепа на децата, лишени от родителска грижа се съчетава в мисията на КАПАЧКИ В ДЕЙСТВИЕ!

Здравна беседа

През месец ноември по инициатива на възпитателите в часовете занимания по интереси, в стола на училището се проведе здравна беседа, на която се обсъдиха няколко теми: „Опаразитяване”, „Как да се предпазим от травми?” и „Оказване на първа помощ”.

12241327_781688038625358_4923067070993199515_n

Гост бе здравният работник Валентина Бораджиева, която обясни на учениците няколко прости превантивни мерки, които трябва да се вземат при борба с въшките. Гаранция за профилактиката от овъшляването  е строго спазване на личната хигиена, повишено внимание в контакт с различните хора и техните дрехи.

12316128_781687845292044_6511081659560004273_n

„Как да оказваме първа помощ?“ -на този въпрос г-жа Бораджиева отговори, като показа на децата как да оказват първа помощ в създали се ситуации на травми, спиране на кръвотечение. При превързване на рана тя обясни, че наранената част трябва да се постави на високо и тогава да се пристъпи към кръвоспиране с подръчни и универсални средства.

В подобни ситуации трябва да се действа бързо и уверено.

Конспект по български език и литература

9 клас ЗП

Български език

 1. Текстът и социокултурния контекст
 2. Текстът в публичното общуване
 3. Признаци на текста
 4. Повторението като текстоизграждащ механизъм

Литература

 1. Войната като поле за изява на героизъм в „Илиада”
 2. Образът на Едип и спецификата на трагическия герой „Едип цар”, Софокъл
 3. Антигона и Креон-двете лица на трагичното
 4. „Електра” и творческото своеобразие на Еврипид
 5. Образът на светеца в „Пространното житие на Кирил”
 6. „За буквите”- защита и възхрала на славянската писменост
 7. Апокрифът „Ходене на Богородица по мъките”-между греха и милосърдието
 8. Образът на света в „Шестоднев”
 9. Буквеното слово-най-прекият път към Бога /”Азбучна молитва”-Константин Преславски/
 10. „Беседа против богомилите”-героят като мярка за човешко

Конспект по френски език

9 клас

Тематични области

 1. Лична информация
 2. Семейство
 3. Моят дом /помещения, мебели/
 4. Моето училище /класна стая, учебни пособия/
 5. Ежедневие-дневен режим
 6. Хранене-храна и напитки
 7. Моята страна-празници и традиции

Граматика

 1. Nom
 2. Article
 3. Adjectif
 4. Pronom
 5. Verbe
 6. Present
 7. Passe compose
 8. Futur proche
 9. Adverbe
 10. Preposition