image_pdfimage_print

Бал с маски

На 28.10.2016 год. в СУ „Васил Левски“ гр.Гълъбово децата от групите за целодневна организация и техните учители организираха „Бал с Маски“. Присъстваха всички ученици от групите от начален етап.

Подготовката за тържеството започна няколко дни преди това с приготвянето на маските по време на часовете, предвидени за занимания по интереси. С много въображение и с помощта на своите учители, децата изработиха маските си. Всички се бяха погрижили  да имат оригинални костюми и маски, личеше си старанието им да изглеждат интересни.

Под формата на ревю учениците представиха атрактивните си тоалети пред публиката. За изненада на малките ученици техният любимец Стоян Александров от 12 клас изпълни интересен попинг танц.

Тържеството завърши с весела дискотека.

14914511_1471918602824452_1805997713_n14915199_1565449083470240_2795138521731153605_n14914980_1484452594915895_362944072_n14914948_1484449118249576_261350586_n14885737_1471918126157833_1080134603_n14881476_1474760282540284_956990804_o14877269_1471918222824490_2139592792_n14877142_1484449121582909_442655740_n14877077_1471918159491163_1278574561_n14876081_1474760289206950_808759816_o14874872_1484452591582562_2007061513_n14859305_1528807593812651_170261190_o14826432_1471918409491138_195919923_n14813343_1528807573812653_1562346045_o14732306_998127113648115_2397004097404354274_n14591614_998125030314990_5181471710147119365_n

 

1 ноември- ден, който излъчва гордост и носи надежда за бъдещето ни

14895453_1484598088234679_2050981874_o14858722_1173898479361837_118739551_o14875890_1173898252695193_424203529_o 14907764_1484598104901344_95555895_o 14923904_1484598081568013_138332613_o

Няма народ като нашия, в чиято история словото, писмеността и духовността да са имали такава съдбовна роля.

1 ноември- ден, в който отдаваме почит към славното дело на предците ни, към онези книжовници, светци, мъченици, герои, които посвещават целия си живот, за да разпространят искрата на знанието.

Онези, които са будили душите за светлина и знание, и са преминали през най-тъмните и страшни страници от историята ни, за да оставят нетленно наследство и завет: да пазим и почитаме това велико дело, което трябва да бъде продължено, защото България носи мисията да бъде държава на духа, а не народ, следващ чужди, съмнителни ценности.

Величието на българския дух оживява в часовете занимания по интереси във всички групи от  ДЦО. Учениците отдадоха  почит към делото на будителите,  като представиха информация за възникването на празника, участваха в дискусия по темата, рецитираха стихотворения на фона на презентация.  Всички присъстващи се убедиха, че 1 ноември  е не просто един от многото празници, а ден който носи толкова много послания и величие, ден, който излъчва гордост и носи надежда за бъдещето ни.

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Във връзка с предстоящия празник 1 – ви ноември децата от ученическия парламент под ръководството на г-жа Диана Костова подготвиха тематичен кът във фоайето на училище  и презентация за празника.

14859611_1303286946369616_1063688399_o

Денят на народните будители е отбелязан за пръв път неофициално в Пловдив през 1909 г. Днес този ден е официален празник, на който се чества паметта на всички български просветители, книжовници, писатели, публицисти, революционери, интелигенти и въобще на онези патриоти и родолюбци, изиграли роля в запазването и поддържането на българския дух, в организирането и повеждането на борбата за свобода и в пробуждането на националното самосъзнание.

14907815_1303286719702972_1489827858_o14881284_1303286626369648_809883515_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На този ден можем да чуем въпроса: „Кои са народните будители?“ Разбира се, че ще отговорим – това са учителите, които ни учат да помним миналото си и не забравяме онези, за които думата „идеал“ е значела нещо, а Родината е била голямата любов и смисъла на живота.

inset-larger_1050x730_w50b7vp4xu

Честит празник на всички учители, просветни и културни дейци!

В часа по български език и литература

Учениците от 6 б клас в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово с ръководител г-жа Катерина Илиева представиха по интересен начин електронен урок и презентация по български език и литература. Моника Лалева, Дженифър Митева и Мариян Николов запознаха своите съученици как да усвоят по-лесно материала по български език на тема: „Видове прости изречения по състав“ и по литература: „Приказка без край“ на Михаел Енде.

 

 

Добра кауза

Патрисия Пенева от IV б клас подари свои книжки на учениците от I а и I б клас – Пламен Пламенов Петков, Александър Павлов Спасов, Русалин Маринов Гърлов, Борислав Миленов Николаев, Веселин Андонов Колев, Кристина Димитрова Димитрова.

 

14813653_1127063760740075_1800162488_n14877871_1127063714073413_1724620987_n14872674_1127063664073418_40699698_n14805636_1127063740740077_1019131970_n14801245_1127063724073412_1672296146_n14055806_1127063734073411_996155216_n

 

Ден на Единството – заедно срещу тормоза

Под мотото „Сила за добро“ учениците от VII и XI клас заедно с г-жа Д. Тонева и г-жа Д. Костова отбелязаха 19 октомври, обявен за Ден на единството – заедно срещу тормоза. Бе подготвена презентация по темата. Децата обсъдиха и разбраха какво е тормоз и колко вида бива той. Особено внимание бе обърнато на кибертормоза, защото това е вида тормоз, който, от една страна, расте с най-бързи темпове сред учениците, а от друга страна, защото е най-слабо видимият за възрастните и поради това е най-трудно повлиявания чрез традиционните средства.

Под ръководството на г-жа Тонева учениците подготвиха табла, чиито основен цвят бе оранжев.

Учениците от XI клас заедно с класния си ръководител бяха подбрали две филмчета, свързани с темата за тормоза. Те ги изгледаха заедно със седмокласниците, а след това ги обсъдиха.

14055801_1300743989957245_1344632481_n 14793886_1124840747612992_1015669939_n 14804729_1124840657613001_2017265038_n 14805634_1300743923290585_1060852667_n 14813452_1300743886623922_2073614693_n 14813645_1300743816623929_1277145710_n 14826276_1300743833290594_1497883569_n 14872629_1300743979957246_1361501050_n

Правила за работа

Състав на Съвет „Твоят час“

 1. Кремена Асенова Колева – председател
 2. Катерина Антонова Илиева секретар
 3. Емилия Вълкова Гочева представител на общината
 4. Цветомира Николаева Станчева – педагогически специалисг
 5. Красимира Дончева Петрова  – родител
 6. Антония Иванова Грудева – родител
 7. Христо Пенев Христов- родител

Правила за работа на Съвет Твоят час

„Твоят час“

През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

 • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
 • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
 • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
 • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

Продължителността на проекта е до 31 октомври 2018 г.

your_class_ruo

Индивидуална образователна карта

Заявление и декларация за информирано съгласие

Анкетна карта „ТВОЯТ ЧАС

Безопасността по пътищата и вкъщи

14614349_1470584532969368_221512422_o 14787662_1470584539636034_958136309_o 14799856_1470584536302701_1525406746_o 14800203_1470584549636033_1169119420_o

14800231_1470584542969367_1046873513_o

Беседа на тема “Безопасността по пътищата и вкъщи“ се проведе днес 18.10.2016г. в СУ „Васил Левски„ гр.Гълъбово на учениците от 1- 4 клас.

Информацията беше интересно представена на децата от Инспектор детска педагогическа стая към РУ гр.Гълъбово Иван Кирилов.

Национална седмица на четенето в СУ „Васил Левски“

Национална седмица на четенето се проведе в СУ „Васил Левски“, град Гълъбово. Инициативата е на Министерство на образованието и науката и се провежда за втора поредна година в изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020).

Седмицата започна с презентация, подготвена от г-жа Анастасия Милкова, класен ръководител на II б клас. С голямо желание и ентусиазъм второкласниците прочетоха българските народни приказки: „Бременските музиканти“ и „Трите прасенца“.

Националната седмица на четенето продължи и за учениците от гимназиален етап. Темата в часа по български език и литература беше: „Нашата библиотека“. Под ръководството на г-жа Кремена Грозева учениците от X клас подариха и размениха любими български книги, които донесоха от личните си библиотеки.

В третия ден от инициативата в училището учениците от II б  клас рецитираха стихове в класната стая под надслов: „Език свещен на моите деди“.

Десислава Бангиева и Микаела Петрова от 6 а клас прочетоха пред своите съученици отличените им стихотворения, с които участваха в бургаски литературен конкурс.

Седмицата на четенето завърши с посещение на библиотеката в град Гълъбово под ръководството на г-жа Кремена Колева и г-жа Катерина Илиева, учители по български език и литература в прогимназиален етап, учениците 5 и 6 клас разгледаха градската библиотека, а шестокласникът Кристиян Канев рецитира стихотворението: „Аз съм българче“ и разказа на аудиторията коя му е любимата българска книга. Илияна Донева показа на учениците от прогимназиален етап как са подредени книгите в библиотеката. По този начин те се запознаха с богатия библиотечен фонд на градската библиотека. Г-жа Донева провокира децата с въпроси: „Коя е любимата им българска книга?“, Кой е любимият им поет и писател?“, „Коя книга са прочели последно?“.

Създадената в училището програма за мероприятия, свързани с Националната седмица на четенето, е изпълнена изцяло.

 

Трето място в литературен конкурс за Десислава Бангиева и Микаела Петрова от 6″а“ клас14697136_10205247275660467_2071010873_o

Дни след старта на учебната година Младежки културен център – Бургас предизвика всички малки и големи ученици да участват в литературен конкурс, като напишат пожелание за своя любим учител. Инициативата е посветена на Международния ден на учителя, който се отбелязва всяка година на 5 октомври.

Нашите малки поетеси-Десислава Бангиева и Микаела Петрова от 6″а“ клас, с ръководител г-жа Кр.Колева, с огромно желание се включиха в конкурса, като написаха стихотворения по темата. И резултатите не закъсняха- и двете момичета се класираха на трето място сред многобройните участници.

Благодарим Ви, че представихте достойно нашето училище в Бургас!

14813442_1166722510079434_59365030_o 14808714_1166722463412772_752733687_o

 

Европейски ден на спорта в училище

img_20161007_104155img_20161007_104125img_20161007_104037img_20161007_104015img_20161007_10393314593319_1502253356468075_1845742113_n 14580355_1502253293134748_1959406956_n 14555724_1502253689801375_1177827237_n 14543443_1502253259801418_589272458_n

На 30.09.2016г. в СУ  „Васил Левски“ се проведе инициативата „Европейски ден на спорта в училище“.

Този ден е посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт.

СУ „Васил Левски“ ,гр.Гълъбово беше включено в Европейския ден на спорта заедно с още 200 от най-активните учебни заведения в България.

Беше удоволствие за учениците от 1-ви до 12-ти клас да участват в спортното мероприятие.Те получиха рекламни материали на кампанията: банер, значки, гривни, както и заслужени сертификати за участие.