image_pdfimage_print

График на контролните работи през II-ри уч.срок на 2020/2021 уч.година

Клас БЕЛ БЕЛ-ЗИП/ИП Математика Мат. ЗИП/ИП АЕ Инф. техн. ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІкл./ БЗО VII-XIIкл  
V а 26.02 11.05 12.03.   – 17.03. 09.06. 15.04. 19.03. 17.02. 24.03. 02.06. 09.02. 31.03. 04.02. 17.05. 07.06.  
V б 23.02. 12.03. 23.03 08.06. 14.04. 18.03. 22.02. 22.03. 31.05. 12.02. 02.04. 05.02. 17.05. 07.06.
VІ а 15.03. 08.03. 29.03. 05.03. 16.04. 30.03. 25.03.  02.03.  27.04. 11.03. 17.05.
VІ б 16.03. 08.06. 31.03. 26.03. 26.02. 28.04. 11.03. 31.05.
Клас БЕЛ БЕЛ-ЗИП/ИП Математика Мат. ЗИП/ИП АЕ Право /счетоводство на предпр. ОТСО Инф. техн./ Ел.т./ Комп. граф. ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІкл./ БЗО VII-XIIкл
VІІ а 12.02. 16.04. 10.02. 23.03. 10.05. 12.03. 01.04. 17.03. 05.02. 22.06. 11.03. 15.03. 22.02. 12.05.
VІІ б 15.02. 12.04. 10.02. 23.03. 10.05. 11.03. 19.04. 17.03. 23.06. 30.03. 19.03. 04.06. 19.02. 05.03. 07.05.
VІІІ а 17.02. 10.02. 22.03. 19.02. 16.04. ИТ 27.04. КГ 14.06. ЕТ 20.04. 26.03.     11.02.   18.03. 13.05. 14.04.  
ІХ а 28.04. 17.02. 23.03. 25.06. 12.04. ОТСО 24.02. 21.04. ИТ 16.04. 25.03. 31.03. 30.03. 16.03. 26.04.
Х а 01.03. 28.04. 25.03. ОТСО 24.02. 21.04.   12.03. 16.04. 21.06. 18.03. 24.03. 17.03.
ХІ а 01.03. 28.04. 25.03. Право 23.04. 28.05. Счет. на пред. 18.03. 27.04. Информатика 11.03.
ХІІ а 16.02. 04.03. 22.02.   11.03.

График за провеждане н акласни работи през II-ри уч.срок на 2020/2021 уч.година

Клас БЕЛ Математика Английски език Френски език
V а 04.06. 27.04.    
V б 01.06. 27.04.    
VІ а 20.05. 26.04.    
VІ б 17.05. 26.04.    
VІІ а 04.06. 26.04.    
VІІ б 31.05. 27.04.    
VІІІ а 26.05. 29.04. 04.06.  
ІХ а 10.06. 12.05. 17.05. 28.05.
Х а 07.06. 31.05. 01.06. 26.03.
ХІ а 10.05. 04.06. 03.06. 20.04.
ХІІ а 24.03. 30.03. 15.04.  

График за консултациите на учителите -II срок -2020/2021 уч. година

Име, фамилия Учебен предмет и клас По чл. 25, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Наредба 10
  Кремена Грозева Български език и литература ІХ-ХІІ клас Понеделник 14:20-15:00; Сряда 14:20-15:00 Кабинет 201
  Кремена Грозева Френски език ІХ-ХІ клас Вторник 14:20 -15:00   201
  Виктория Атанасова Български език и литература VІ и VІІІ клас Понеделник 14:20-15:00; Сряда 14:20-15:00 Кабинет 204
  Кремена Колева Български език и литература V и VІІ клас Вторник 14:20-15:00; Сряда 14:20-15:00 Кабинет 203
  Биляна Димитрова  Английски език ІІ-ІV клас Вторник 14:20-15:00; Фоайе етаж 3
Английски език V и VІ клас Четвъртък 14:20-15:00
  Катерина Илиева  Английски език VІІ-ХІІ клас Понеделник 14:20-15:00; Сряда 14:20 -15:00 Кабинет 202
  Светлина Матанска Математика V, VІ и ІХ клас Вторник 15:00-15:40; Четвъртък 14:20-15:00 Кабинет 206
  Калинка Николова Математика Х-ХІІ клас Понеделник 14:20-15:00 Вторник 14:20-15:00 Кабинет 310
  Калинка Николова Информационни технологии V-Х клас Сряда 14:20-15:00        Кабинет 310
  Иванина Нончева Математика VІІ-VІІІ клас Понеделник 14:20-15:00; Сряда 14:20-15:00 Кабинет 208
  Галина Георгиева Физика и астрономия VІІ-Х клас Сряда 14:20-15:00; Четвъртък 14:20-15:00 Кабинет 207
  Диана Костова История и цивилизации  V-Х клас Понеделник 14:20-15:00; Сряда 14:20-15:00 Кабинет 207
  Деляна Тонева География и икономика V-Х клас Понеделник 15:00-15:40; Петък 14:20-15:00 Кабинет 211
  Стефка Малакова Химия и опазване на околната среда VІІ-Х клас Сряда 14:20-15:00 Кабинет 209
  Стефка Малакова Биология и здравно образование VІІ-Х и ХІІ клас  Четвъртък 14:20-15:00; Петък 14:20-15:00 Кабинет 209
  Краси Петкова Човекът и природата V клас Понеделник 14:20-15:00; Четвъртък 14:20-15:00 Кабинет 311
  Галина Русева Икономически  дисциплини Х-ХІІ клас Вторник 14:20-15:00; Четвъртък 14:20-15:00 Кабинет 211
  Диана Христова Икономически  дисциплини VІІІ-ІХ и ХІ клас Сряда 14:20-15:00; Четвъртък 14:20-15:00 Кабинет 205
  Нели  Нуцова Предмети от начален етап ІV а клас Понеделник 13:50-14:30; Сряда 13:50-14:30 Кабинет 101
  Виолина Карадимова Предмети от начален етап ІV б клас Вторник 13:50-14:30; Четвъртък 13:50-14:30 Кабинет 102
  Бояна Петрова Предмети от начален етап І а клас Понеделник 13:30-14:05; Сряда 13:30-14:05 Кабинет 105
  Розита Господинова Предмети от начален етап І б клас Понеделник 14:05-14:40; Сряда 14:05-14:40 Кабинет 108
  Станка Стойкова Предмети от начален етап ІІ а клас Понеделник 13:30-14:05; Сряда 13:30-14:05 Кабинет 104
  Анастасия Милкова Предмети от начален етап ІІ б клас Понеделник 14:05-14:40; Вторник 14:05-14:40 Кабинет 103
  Надежда Куманова Предмети от начален етап ІІІ а клас Вторник 13:50-14:30; Четвъртък 13:50-14:30 Кабинет 106
  Ирина Иванова Предмети от начален етап ІІІ б клас Понеделник 13:50-14:30; Сряда 13:50-14:30 Кабинет 107
  Стоян Стоянов Хореография V-VІІ клас Вторник 14:30 -15:10 Стая по хореография Етаж 1
  Цвети Мандолска Хореография І-ІV клас Вторник 14:30 -15:10 Стая по хореография Етаж 1

Да кажем Не на тормоза в училище

ne na tormoza3

Казват, че бялото е цветът на мира и духовността, розовото пък било цветът на щастието, но за да има щастие трябва да има толерантност, съпричастност, емпатия и приемане.

Водени от желанието си да развием тези качества в нашите възпитаници, всяка година последната сряда на месец февруари, ние от СУ „Васил Левски„, гр. Гълъбово отбелязваме Световния ден за борба с тормоза в училище известен още като „Ден на розовата фланелка”.
Този ден започва да се отбелязва като протест, свързан с агресията в едно училище в канадската провинция Нова Скотия.Това събитие е организирано от двама ученици – Дейвид и Шепърт Травис Прайс. При откриване на учебната година през септември 2007 г. в тяхното училище група от по-големи ученици  се подигравали с един деветокласник, че дошъл на училище с розово поло. На следващият ден упоменатите вече ученици  решили да се организират и да купят и разпространят сред съучениците си 50 броя розови тениски в подкрепа на  тормозеното момче.

В самия ден – 24 февруари, всички бяхме в розово и  всички ученици направиха сърце и извикаха със силен глас „Не на насилието и тормоза ,“Да” на приятелството!” В часовете занимания по интереси в групите за целодневно обучение I-IV клас г-жа Олга Стоянова -психолог в СУ “Васил Левски”, проведе дискусия с учениците на тема: “Не на тормоза в училището и в обществото”.

Изложба на творби на ученици със СОП

Учениците със СОП в СУ „Васил Левски“ работят всеки ден с ресурсен учител, логопед и психолог. Освен за повишаване на резултатите в учебната дейност, с учениците се работи и за подобряване на творческите умения, за развиване на фината моторика, за по-добрата социализация в училище и в обществото.

Николай от XII клас, Виктория от XI клас, Божидара от VIII клас и Божидар от IV клас, заедно с г-жа Олга Стоянова, психолог в училището, подготвиха и представиха пред учлищната общност изложба на свои творби.

С любов към българския фолклор

Едно от най-забележителните изкуства, с които България се прославя по света, са нейните танци. Българите се славят с уменията си като добри танцьори.

Преподавателите по хореография г-жа Цветелина Мандолска и г-н Стоян Стоянов, заедно с учениците от СУ „Васил Левски”, са щастливи наследници на едно изключително по разнообразие на формите народно танцово богатство.

Благодарение на ръководството на нашето училище в лицето на г-жа Нели Кючукова, от тази учебна година с учениците от I до VII клас, г-жа Мандолска и г-н Стоянов полагат основите на българския фолклор. С много гордост и професионално отношение се опитват още в ранна детска възраст да „посеят” зрънцето на любовта към нашите корени и традиции във всеки ученик.

Неслучайно българските народни танци оцеляват през вековете до днес, разказвайки за характера на един народ. Характер, толкова различен в отделните части на България, но обединен от силата на духа и стремежа към свобода на българина.

Разделно събиране на отпадъци

На 12 февруари в IV a клас, в часа по английски език с ръководител Биляна Димитрова и с участието на младшия посланик Радостина Иванчева, беше проведен иновативен урок на тема „Разделното събиране на отпадъци“. Тази тема засяга един от глобалните проблеми на европейската общност „Екологията на света“.