Архив на категория: 8-ми до 12-ти клас

image_pdfimage_print

VIII „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Математика Философия Музика
2 Английски език Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Английски език История и цивилизации
3 Информационни технологии География и икономика История и цивилизации Български език и литература Английски език
4 Български език и литература Компютърна графика Български език и литература Биология и ЗО Български език и литература
5 Интернет и уеб технологии-УП Физика и астрономия Химия и ООС Електронна търговия Предприемачество
6 Физическо възпитание и спорт Английски език Електронна търговия Интернет и уеб технологии-УП Интернет и уеб технологии-УП
7   Час на класа Бизнес комуникации   Компютърна графика
Обедна почивка          
        Спортни дейности (лека атлетика)  

IX „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Интернет и уеб технологии РП Български език и литература Български език и литература Интернет и уеб технологии РП Английски език
2 Математика Математика Математика Физическо възпитание и спорт Музика
3 Български език и литература История и цивилизации Английски език Обща теория на СО Биология и ЗО
4 Химия и ООС Физика и астрономия История и цивилизации География и икономика Електронна търговия
5 Електронна търговия Френски език Френски език ЗБУТ Информационни технологии
6 Приложни програми с общо пр. Компютърна графика Компютърна графика Интернет и уеб технологии РП Интернет и уеб технологии РП
7   Час на класа Физическо възпитание и спорт Философия  
Обедна почивка          
  Спортни дейности (лека атлетика)        

X „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Икономика Музика Английски език Френски език
2 История и цивилизации Френски език Математика Философия Философия
3 География и икономика Физическо възпитание и спорт Информационни технологии Биология и ЗО Физика и астрономия
4 Интернет и уеб технологии-УП Английски език Физика и астрономия История и цивилизации История и цивилизации
5 Български език и литература ОТСО-УП Физическо възпитание и спорт Химия и ООС Български език и литература
6 Български език и литература География и икономика Химия и ООС Обща икономическа теория Обща икономическа теория
7 Биология и ЗО Час на класа   География и икономика  
Обедна почивка          
      Спортни дейности (лека атлетика)    

XI „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Компютърна графика Организация и техника на ТП Организация и техника на ТП Работа в учебно предприятие
2 Електронна търговия Право Чужд език по професията Математика Математика
3 Интернет и уеб технологии Работа в учебно предприятие Френски език Френски език Обща икономическа теория
4 Гражданско образование Статистика Счетоводство на предприятието Бази от данни-УП Чужд език .по професията
5 Счетоводство на предприятието-УП Програмиране Програмиране Икономика на търговията Компютърна графика
6 Маркетинг Обща икономическа теория Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература
7 Физическо възпитание и спорт Час на класа Интернет и уеб технологии-УП    
Обедна почивка          
    Спортни дейности (лека атлетика)      

XII „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Организационно поведение и ПЕ Организационно поведение и ПЕ -УП Чужд език по професията Биология и ЗО Функц. и приложни програми-УП
2 Бизнес комуникации-УП Функц. и приложни програми-УП Индустриални отношения Маркетинг Маркетинг
3 Мениджмънт Математика Икономика и организация на ИП-УП Трудово право Български език и литература
4 Публична администрация Български език и литература Български език и литература Чужд език по професията Индустриални отношения
5 Физическо възпитание и спорт Гражданско образование Подг. за мениджърски проект-УП Физическо възпитание и спорт Икономика и организация на ИП
6 Математика Френски език Подг. за мениджърски проект-УП Мениджмънт на ЧР Мениджмънт на ЧР
7   Час на класа Френски език Публична администрация.  
Обедна почивка          
          Спортни дейности (лека атлетика)