Архив на категория: 8-ми до 12-ти клас

image_pdfimage_print

VIII „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Химия и ООС Философия История и цивилизации География и икономика История и цивилизации
2. Интернет и уеб технологии ИУЧ Биология и ЗО Биология и ЗО Електронна търговия  ИУЧ Физическо възпитание и спорт
3. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Програмиране ИУЧ
4. Физическо възпитание и спорт Математика Физика и астрономия Английски език Английски език
5. Английски език Предприемачество Бизнес комуникации ИУЧ Програмиране ИУЧ Математика
6. Компютърна графика  ИУЧ Компютърна графика  ИУЧ Информационни технологии Математика Електронна търговия  ИУЧ
7. Английски език Час на класа Музика Учебен час за спортни дейности  

IX „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Подг.за мениджърски проект ИУЧ Български език и литература Български език и литература Биология и ЗО География и икономика
2. Български език и литература Подг.за мениджърски проект ИУЧ Информационни технологии Музика История и цивилизации
3. Физика и астрономия Английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика
4. Математика Философия Английски език Френски език Френски език
5. Химия и ООС Химия и ООС История и цивилизации Работа в учебно предприятие ИУЧ Работа в учебно предприятие ИУЧ
6. Работа в учебно предприятие ИУЧ Работа в учебно предприятие ИУЧ Подг.за мениджърски проект  ИУЧ Математика Подг.за мениджърски проект  ИУЧ
7. Комп.машинопис и текстообр.ИУЧ Час на класа Комп.машинопис и текстообр.ИУЧ   Учебен час за спортни дейности

X „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Физика и астрономия Математика Физика и астрономия Български език и литература Български език и литература
2. Философия Информационни технологии География и икономика Биология и ЗО Икономика
3. Български език и литература Философия История и цивилизации Английски език Математика
4. История и цивилизации История и цивилизации Френски език Химия и ООС Физическо възпитание и спорт
5. Френски език Обща теория на СО ИУЧ Биология и ЗО Счетоводство на предприятието ИУЧ Химия и ООС
6. Физическо възпитание и спорт Обща теория на СО ИУЧ Обща теория на СО ИУЧ Документи и документооборот ИУЧ География и икономика
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа Английски език Музика

XI „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Счетоводство на предприятието ИУЧ Финансов  и данъчен контрол ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Чужд език по професията
2. Финансов  и данъчен контрол ИУЧ Български език и литература Български език и литература Български език и литература Френски език
3. Чужд език по професията Право ИУЧ КОФСИ-практика ИУЧ Документи документооб. ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ
4. Физическо възпитание и спорт Счетоводство на предприятието ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ
5. Счетоводство на предприятието ИУЧ Икономическа информатика ИУЧ Счетоводство на предприятието ИУЧ Математика Право ИУЧ
6. Документи документооборот  ИУЧ Гражданско образование Френски език Физическо възпитание и спорт Обща  икономическа теория ИУЧ
7. Финансов  и данъчен контрол ИУЧ Час на класа Учебен час за спортни дейности КОФСИ- практика ИУЧ

XII „А“ КЛАС, I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Счетоводство предприятието КОФСИ-практика Чужд език по професията Финансов и данъчен контрол Математика
2. Застрахователно и осиг.счет. Чужд език по професията Компл.уч.практ. по счет.на предпр. Чужд език по професията КОФСИ-практика
3. Банково счетоводство Български език и литература Банково счетоводство-практика Компл.уч.практ. по счет на предпр. Статистика
4. Застрахователно и осиг.счет. Производствена практика Статистика Производствена практика Финансов и данъчен контрол
5. Математика Свят и личност Български език и литература ЗИП Български език и литература ЗИП Български език и литература
6. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Биология и ЗО  ЗИП Свят и личност Физическо възпитание и спорт
7. Счетоводство на предприятието Час на класа Предприемачество  
8. Учебен час за спортни дейности

VIII „А“ клас – I-ви срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Математика Химия и ООС Информационни технологии Математика
2. Физика и астрономия Биология и здравно образование Философия Български език Английски език
3. География и икономика Български език Математика Български език История и цивилизации
4. История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Музика Английски език Предприемачество
5. Английски език Английски език Работа в учебно предприятие-уч.пр Работа в учебно предприятие-уч.пр Физика и астрономия
6. Работа в учебно предприятие-уч.пр Работа в учебно предприятие-уч.пр Подг.за мениджърски проект -уч.пр Подг.за мениджърски проект -уч.пр Подг.за мениджърски проект -уч.пр
7. Комп.машинопис и текстообр-уч.пр Час на класа Физическо възпитание и спорт
Учебен час за спортни дейности

IX „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Философия Математика Математика Български език Български език
2. Биология и здравно образование Английски език Музика Английски език Български език
3. Икономика на предприятието Физическо възпитание и спорт Химия и ООС Информационни технологии Физическо възпитание и спорт
4. КОФСИ-практика История и цивилизации Здр.и безопасни условия на труд Френски език Френски език
5. Обща теория на СО КОФСИ-практика Производствена практика Производствена практика Производствена практика
6. География и икономика Производствена практика Физика и астрономия Математика История и цивилизации
7. КОФСИ-практика Час на класа Учебен час за спортни дейности КОФСИ-практика

X „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Химия и ООС Български език Физика и астрономия Физика и астрономия Биология и здравно образование
2. Счетоводство на предприятието Български език Философия Музика Обща теория  СО
3. Физическо възпитание и спорт География и икономика Български език Физическо възпитание и спорт Икономика
4. Обща теория  СО -уч.пр. Информационни технологии История и цивилизации История и цивилизации География и икономика
5. История и цивилизации Френски език География и икономика Френски език Математика
6. Математика Философия Биология и здравно образование Химия и ООС Английски език
7. Документи и документооборот -уч.пр Час на класа Английски език
Учебен час за спортни дейности

XI „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Счет. на предприятието ЗПП Английски език Бюджетно счетоводство-уч.пр. Английски език Английски език
2. География и икономика ЗИП Математика Математика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
3. Счет. на предприятието-уч.пр. Счет. на предприятието ЗПП Счет. на предприятието-уч.пр. Бюджетно счетоводство ЗПП Български език ЗИП
4. Математика ЗИП Икономика на предприятието ЗПП Работа в учебно предприятие-уч.пр Право ЗПП Философия
5. Работа в учебно предприятие-уч.пр Търговско счетоводство -уч.пр. История и цивилизация История и цивилизация Български език
6. Финанси ЗПП Български език Право ЗПП Икономика на предприятието ЗПП Български език
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа Финанси ЗПП Търговско счетоводство ЗПП

XII „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Счет. на предприятието ЗИП/ПП География и икономика ЗИП Български език Маркетинг и реклама ЗИП/ПП Математика ЗИП
2. Маркетинг и реклама ЗИП/ПП География и икономика ЗИП Български език Свят и личност Маркетинг и реклама ЗИП/ПП
3. Български език Математика Предприемачество ЗИП/ПП Счет. на предприятието ЗИП/ПП Английски език
4. Английски език Счет. на предприятието ЗИП/ПП Български език ЗИП Предприемачество  ЗИП/ПП Предприемачество ЗИП/ПП
5. Физическо възпитание и спорт Свят и личност Физическо възпитание и спорт Пари,банки ЗИП/ПП Счет. на предприятието ЗИП/ПП
6. Биология и здравно образование ЗИП Пари,банки ЗИП/ПП Пари,банки ЗИП/ПП Български език ЗИП Пари,банки  ЗИП/ПП
7. Час на класа Математика Математика ЗИП Учебен час за спортни дейности