Архив на категория: 8-ми до 12-ти клас

image_pdfimage_print

VIII „А“ клас – II-ри срок

1. Математика Философия География и икономика Български език Счетоводство на предприятието ИП
2. Обща икономическа теория Математика История  и цивилизации Български език Физика и астрономия
3. Английски език Английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Английски език
4. Предприемачество ИП Счетоводство на предприятието ИП Обща теория СО Математика Български език
5. Информационни технологии-I гр. Български език Счетоводство на предприятието ИП Обща теория СО История  и цивилизации
Информационни технологии-II гр.
6. Биология и здравно образование Компютърна обработка на ФСИ Компютърна обработка на ФСИ Биология и здравно образование Изобразително изкуство
7. Химия и ООС Час на класа Английски език
Учебен час за спортни дейности

IX „А“ КЛАС- II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Философия Френски език Френски език История  и цивилизации Български език
2. Финансов и данъчен контрол Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Счетоводство на предприятието ИП Български език
3. История  и цивилизации Счетоводство на предприятието ИП География и икономика Изобразително изкуство Компютърна обработка на ФСИ
4. Биология и здравно образование Английски език Компютърна обработка на ФСИ Математика Физика и астрономия
5. Компютърна обработка на ФСИ Български език Химия и ООС Финансов и данъчен контрол Математика
6. Математика Икономика  на предприятието Обща теория СО Компютърна обработка на ФСИ Английски език
7. Физическо възпитание и спорт Час на класа Химия и ООС
Учебен час за спортни дейности

IX „Б“ КЛАС- II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Въведение в предприeмачеството Физическо възпитание и спорт Български език Счетоводство и бизнес анализ Математика
2. Математика ИП Математика Български език Технологии и предприемачество Химия и ООС
3. Физика и астрономия Химия и ООС Биология и здравно образование Философия География и икономика
4. Френски език История  и цивилизации Физическо възпитание и спорт Информационни технологии ИП Въведение в маркетинга
5. Български език Изобразително изкуство Технологии и предприемачество История  и цивилизации Френски език
6. Английски език Математика ИП Математика ИП Математика Информационни технологии
7. Информационни технологии ИП Час на класа Английски език
Учебен час за спортни дейности

 

X „А“ КЛАС- II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Макроикономика Счетоводство на предприятието УП Счетоводство на предприятието ИП Български език Информационни технологии
2. Математика Физика и астрономия Биология и здравно образование Български език Икономика  на предприятието
3. Счетоводство на предприятието УП Математика Етика и право Физическо възпитание и спорт Счетоводство на предприятието
4. Английски език Бизнес комуникации Английски език Макроикономика Английски език
5. Икономика  на предприятието Счетоводство на предприятието География и икономика Химия и ООС География и икономика
6. История  и цивилизация Физическо възпитание и спорт Български език Френски език Френски език
7. Час на класа История  и цивилизация Английски език
Учебен час за спортни дейности

 

XI „А“ КЛАС- II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Информационни технологии ЗИП/ПП Информационни технологии ЗИП/ПП Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Философия
2. География и икономика Английски език Маркетинг и реклама  ЗИП/ПП Маркетинг и реклама  ЗИП/ПП Математика
3. Български език ЗИП Български език ЗИП Български език Математика ИП Български език
4. Предприемачество ЗИП Математика ЗИП Български език Английски език Математика ЗИП
5. Математика История  и цивилизация География и св.търговия ЗИП/ПП Информационни технологии ИП Предприемачество ЗИП/ПП
6. Маркетинг и реклама  ЗИП/ПП География и св.търговия ЗИП/ПП История  и цивилизация География и св.търговия ЗИП/ПП Физическо възпитание и спорт
7. География и св.търговия ЗИП/ПП Час на класа Предприемачество ЗИП/ПП Учебен час за спортни дейности

XII „А“ КЛАС- II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език География и икономика ЗИП Математика Биология и здравно образование  ЗИП Предприемачество ЗИП/ПП
2. Български език География и икономика ЗИП Английски език Математика ЗИП Английски език
3. Счет. на предприятието ЗИП/ПП Пари,банки ЗИП/ПП Маркетинг и реклама  ЗИП/ПП Предприемачество ЗИП/ПП Счет. на предприятието ЗИП/ПП
4. Математика Маркетинг и реклама  ЗИП/ПП Свят и личност Свят и личност Маркетинг и реклама  ЗИП/ПП
5. Български език ЗИП Предприемачество ЗИП/ПП Български език Пари,банки ЗИП/ПП Физическо възпитание и спорт
6. Пари,банки ЗИП/ПП Математика ЗИП Счет. на предприятието ЗИП/ПП Физическо възпитание и спорт Пари,банки ЗИП/ПП
7. Математика ЗИП Час на класа Счет. на предприятието ЗИП/ПП
Учебен час за спортни дейности