Архив на категория: 8-ми до 12-ти клас

image_pdfimage_print

VIII „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1  Философия Физическо възпитание и спорт География и икономика История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
2 Бизнес комуникации – учебна практика  (ИУЧ- РПП) Математика Химия и опазване на околната среда Работа в учебно предприятие (ИУЧ – РПП) | Електронна търговия-учебна практика (ИУЧ – РПП)
3 Работа в учебно предприятие (ИУЧ – РПП) Английски език Интернет и уеб технологии-учебна практика  (ИУЧ – РПП) Работа в учебно предприятие (ИУЧ – РПП) Български език и литература
4 Математика Английски език Математика Български език и литература Предприемачество  (ОбПП)
5 Български език и литература Изобразително изкуство Английски език Работа в учебно предприятие (ИУЧ – РПП) | История и цивилизации
6 Български език и литература Информационни технологии Физика и астрономия Биология и здравно образование Интернет и уеб технологии-учебна практика  (ИУЧ – РПП)
7 Биология и здравно образование Час на класа Английски език   Спортни дейности (лека атлетика)

IX „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География и икономика Обща теория на счетоводната отчетност (ИУЧ – ОтПП) Физическо възпитание и спорт Работа в учебно предприятие-практика (ИУЧ – РПП) Работа в учебно предприятие-практика (ИУЧ – РПП)
2 Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда Математика Интернет и уеб технологии-учебна практика (ИУЧ-РПП) Философия
3 Математика Математика Работа в учебно предприятие-практика (ИУЧ – РПП) Приложни програми с общо предназначение-учебна практика (ИУЧ-ОтПП) Български език и литература
4 Биология и здравно образование Интернет и уеб технологии-учебна  практика  (ИУЧ – РПП) Интернет и уеб технологии-учебна практика (ИУЧ – РПП) Информационни технологии Химия и опазване на околната среда
5 Интернет и уеб технологии-учебна практика (ИУЧ – РПП) Работа в учебно предприятие-практика (ИУЧ – РПП) Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език
6 Френски език История и цивилизации Български език и литература История и цивилизации Английски език
7 Френски език Час на класа Спортни дейности (лека атлетика) Изобразително изкуство    

X „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1  Френски език История и цивилизации Икономика (ОбПП) География и икономика Философия
2  Френски език Обща икономическа теория (ИУЧ – ОтПП) Бизнес комуникации – учебна практика (ИУЧ – РПП) Български език и литература Биология и здравно образование
3  Физика и астрономия   Обща теория на счетоводната отчетност- практика (ИУЧ – ОтПП) География и икономика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4  Английски език Химия и опазване на околната среда Философия Обща икономическа теория (ИУЧ – ОтПП) Математика
5   Английски език Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда История и цивилизации Музика
6  Математика   Биология и здравно образование История и цивилизации Физическо възпитание и спорт  Обща теория на счетоводната отчетност (ИУЧ – ОтПП)
7 История и цивилизации Час на класа Български език и литература Спортни дейности (лека атлетика)  

XI „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Маркетинг (ИУЧ – РПП) Работа в учебното предприятие –учебна практика (ИУЧ – СПП) Делова кореспонденция – учебна практика (ИУЧ – СПП) Физическо възпитание и спорт Български език и литература
2 Гражданско образование Икономика и организация на индустриалното предприятие(ИУЧ – СПП) Счетоводство – учебна практика (ИУЧ – ОтПП) Делова кореспонденция (ИУЧ – СПП) Български език и литература
3 Делова кореспонденция – учебна практика  (ИУЧ – СПП)  Френски език Български език и литература Счетоводство – учебна практика (ИУЧ – ОтПП) Икономика и организация на индустриалното предприятие-учебна практика(ИУЧ – СПП)
4 Математика Френски език Икономика и организация на индустриалното предприятие(ИУЧ – СПП) Икономика и организация на индустриалното предприятие-учебна практика (ИУЧ – СПП) Работа в учебно предприятие-учебна практика (ИУЧ – РПП)
5 Счетоводство (ИУЧ – ОтПП) Математика Трудово право (ИУЧ – ОтПП) Икономика на предприятие (ИУЧ – ОтПП) Бизнес комуникации (ИУЧ – СПП)
6  Работа в учебното предприятие-(ИУЧ – СПП)  Индустриални  отношения  (ИУЧ – СПП) Счетоводство (ИУЧ-ОтПП) Чужд език по професията-английски език (ОбПП) Физическо възпитание и спорт
7   Час на класа   Чужд език по професията-английски език (ОбПП) Индустриални отношения (ИУЧ – СПП) 
Обедна почивка          
    Спортни дейности (лека атлетика)      

XII „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Банково счетоводство практика (ИУЧ – СПП) | Български език и литература Френски език Бизнес комуникации (ИУЧ – ОтПП) | Банково счетоводство (ИУЧ – СПП)
2 Документи и документооборот-практика  (ИУЧ – РПП) География и икономика Френски език Гражданско образование Банково счетоводство практика (ИУЧ – СПП)
3 Математика   Математика   Банково счетоводство (ИУЧ – СПП) Физическо възпитание и спорт Чужд език по професията- английски език  (ОбПП)
4 Счетоводство на предприятието (ИУЧ- СПП) Комплексна учебна практика (ИУЧ – СПП) Бюджетно счетоводство (ИУЧ – СПП)   Български език и литература Чужд език по професията –английски език (ОбПП)
5 Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация практика (ИУЧ – СПП) Бюджетно счетоводство (ИУЧ – СПП)   Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация –практика  (ИУЧ – СПП) Български език и литература Финансов и данъчен контрол (ИУЧ – СПП)
6 Бюджетно счетоводство-практика (ИУЧ – СПП) Физическо възпитание и спорт Комплексна учебна практика (ИУЧ – СПП) Финансов и данъчен контрол (ИУЧ – СПП) Бизнес комуникации (ИУЧ – ОтПП)
7 Спортни дейности (лека атлетика) Час на класа Счетоводство на предприятието (ИУЧ – СПП) Бюджетно счетоводство-практика (ИУЧ – СПП)