Архив на категория: 8-ми до 12-ти клас

image_pdfimage_print

VIII „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Физическо възпитание и спорт Философия История и цивилизации История и цивилизации
2. Работа в учебно предпр.-уч.пр. Български език Математика Български език Биология и здравно образование
3. Английски език Български език Български език Информационни технологии Математика
4. Подг.за мениджърски проект -уч.пр Химия и ООС Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език
5. Предприемачество Биология и здравно образование Физика и астрономия Работа в учебно предпр.-уч.пр. Работа в учебно предпр.-уч.пр.
6. Комп.машинопис и текстообр-уч.пр Работа в учебно предпр.-уч.пр. География и икономика Подг.за мениджърски проект-уч.пр Подг.за мениджърски проект-уч.пр
7. Изобразително изкуство Час на класа Английски език
Учебен час за спортни дейности

IX „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Производствена практика История и цивилизации Физика и астрономия Математика КОФСИ-практика
2. Изобразително изкуство Икономика на предприятието Философия Английски език Информационни технологии
3. Български език Английски език Биология и здравно образование Български език Математика
4. Обща теория на СО Френски език КОФСИ-практика Български език Френски език
5. КОФСИ-практика География и икономика Химия и ООС Производствена практика Производствена практика
6. История и цивилизации Производствена практика Математика Химия и ООС Физическо възпитание и спорт
7. Час на класа Физическо възпитание и спорт КОФСИ-практика

X „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Изобразително изкуство География и икономика Физическо възпитание и спорт Български език
2. Френски език Обща теория  СО -уч.пр. Счетоводство на предприятието История и цивилизации Български език
3. Философия География и икономика Философия Икономика История и цивилизации
4. История и цивилизации Английски език История и цивилизации Математика Обща теория  СО
5. Английски език Български език Френски език Химия и ООС Химия и ООС
6. Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование Физика и астрономия Документи и документооб.-уч.пр.
7. Физика и астрономия Час на класа Обща теория  СО -уч.пр.
Учебен час за спортни дейност

XI „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Английски език Финанси ЗПП Счетоводство на предприятието Счетоводство на предприятието Английски език
2. География и икономика ЗИП Математика Математика Право Работа в учебно предпр.-уч.пр.
3. Икономика на предприятието ЗПП Бюджетно счетоводство ЗПП Търговско счетоводство -уч.пр. Работа в учебно предпр.-уч.пр. Бюджетно счетоводство -уч.пр
4. Физическо възпитание и спорт Право Английски език Икономика на предприятието ЗПП Философия
5. История и цивилизация Математика ЗИП Счет. на предприятието-уч.пр. Физическо възпитание и спорт Български език
6. Счет. на предприятието-уч.пр. Български език Финанси ЗПП История и цивилизация Български език
7. Търговско счетоводство ЗПП Час на класа Български език ЗИП Учебен час за спортни дейности

XII „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език География и икономика ЗИП Български език Предприемачество ЗИП/ПП Физическо възпитание и спорт
2. Математика ЗИП География и икономика ЗИП Български език Счет. на предприятието ЗИП/ПП Английски език
3. Физическо възпитание и спорт Счет. на предприятието ЗИП/ПП Математика ЗИП Английски език Маркетинг и реклама ЗИП/ПП
4. Математика Предприемачество ЗИП/ПП Български език ЗИП Маркетинг и реклама ЗИП/ПП Предприемачество ЗИП/ПП
5. Български език ЗИП Свят и личност Математика Свят и личност Пари,банки  ЗИП/ПП
6. Маркетинг и реклама ЗИП/ПП Пари,банки ЗИП/ПП Счет. на предприятието ЗИП/ПП Пари,банки ЗИП/ПП Биология и ЗО ЗИП
7. Счет. на предприятието ЗИП/ПП Час на класа Пари,банки ЗИП/ПП Учебен час за спортни дейности

VIII „А“ клас – I-ви срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Математика Химия и ООС Информационни технологии Математика
2. Физика и астрономия Биология и здравно образование Философия Български език Английски език
3. География и икономика Български език Математика Български език История и цивилизации
4. История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Музика Английски език Предприемачество
5. Английски език Английски език Работа в учебно предприятие-уч.пр Работа в учебно предприятие-уч.пр Физика и астрономия
6. Работа в учебно предприятие-уч.пр Работа в учебно предприятие-уч.пр Подг.за мениджърски проект -уч.пр Подг.за мениджърски проект -уч.пр Подг.за мениджърски проект -уч.пр
7. Комп.машинопис и текстообр-уч.пр Час на класа Физическо възпитание и спорт
Учебен час за спортни дейности

IX „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Философия Математика Математика Български език Български език
2. Биология и здравно образование Английски език Музика Английски език Български език
3. Икономика на предприятието Физическо възпитание и спорт Химия и ООС Информационни технологии Физическо възпитание и спорт
4. КОФСИ-практика История и цивилизации Здр.и безопасни условия на труд Френски език Френски език
5. Обща теория на СО КОФСИ-практика Производствена практика Производствена практика Производствена практика
6. География и икономика Производствена практика Физика и астрономия Математика История и цивилизации
7. КОФСИ-практика Час на класа Учебен час за спортни дейности КОФСИ-практика

X „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Химия и ООС Български език Физика и астрономия Физика и астрономия Биология и здравно образование
2. Счетоводство на предприятието Български език Философия Музика Обща теория  СО
3. Физическо възпитание и спорт География и икономика Български език Физическо възпитание и спорт Икономика
4. Обща теория  СО -уч.пр. Информационни технологии История и цивилизации История и цивилизации География и икономика
5. История и цивилизации Френски език География и икономика Френски език Математика
6. Математика Философия Биология и здравно образование Химия и ООС Английски език
7. Документи и документооборот -уч.пр Час на класа Английски език
Учебен час за спортни дейности

XI „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Счет. на предприятието ЗПП Английски език Бюджетно счетоводство-уч.пр. Английски език Английски език
2. География и икономика ЗИП Математика Математика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
3. Счет. на предприятието-уч.пр. Счет. на предприятието ЗПП Счет. на предприятието-уч.пр. Бюджетно счетоводство ЗПП Български език ЗИП
4. Математика ЗИП Икономика на предприятието ЗПП Работа в учебно предприятие-уч.пр Право ЗПП Философия
5. Работа в учебно предприятие-уч.пр Търговско счетоводство -уч.пр. История и цивилизация История и цивилизация Български език
6. Финанси ЗПП Български език Право ЗПП Икономика на предприятието ЗПП Български език
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа Финанси ЗПП Търговско счетоводство ЗПП

XII „А“ КЛАС- I-ВИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Счет. на предприятието ЗИП/ПП География и икономика ЗИП Български език Маркетинг и реклама ЗИП/ПП Математика ЗИП
2. Маркетинг и реклама ЗИП/ПП География и икономика ЗИП Български език Свят и личност Маркетинг и реклама ЗИП/ПП
3. Български език Математика Предприемачество ЗИП/ПП Счет. на предприятието ЗИП/ПП Английски език
4. Английски език Счет. на предприятието ЗИП/ПП Български език ЗИП Предприемачество  ЗИП/ПП Предприемачество ЗИП/ПП
5. Физическо възпитание и спорт Свят и личност Физическо възпитание и спорт Пари,банки ЗИП/ПП Счет. на предприятието ЗИП/ПП
6. Биология и здравно образование ЗИП Пари,банки ЗИП/ПП Пари,банки ЗИП/ПП Български език ЗИП Пари,банки  ЗИП/ПП
7. Час на класа Математика Математика ЗИП Учебен час за спортни дейности