Архив на категория: 8-ми до 12-ти клас

image_pdfimage_print

VIII „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Интернет и уеб технологии-учебна практика (ИУЧ – РПП)   Английски език   Физическо възпитание и спорт   Работа в учебно предприятие (ИУЧ – РПП)   Музика  
2 Бизнес комуникации – учебна практика (ИУЧ – РПП) География и икономика   Английски език   Английски език   Електронна търговия- учебна практика (ИУЧ – РПП)  
3 Български език и литература   Химия и опазване на околната среда   Интернет и уеб технологии-учебна практика (ИУЧ – РПП)   Работа в учебно предприятие (ИУЧ – РПП)   История и цивилизации  
4 Математика История и цивилизации Физика и астрономия   Физическо възпитание и спорт Информационни технологии  
5 Предприемачество (ОбПП) Математика   Електронна търговия- учебна практика (ИУЧ – РПП) Български език и литература   Физика и астрономия  
6 Български език и литература   Английски език   Математика   Български език и литература   Философия  
7   Час на класа   Биология и здравно образование   Работа в учебно предприятие (ИУЧ – РПП)   Спортни дейности (лека атлетика)  

IX „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература   Работа в учебно предприятие-практика (ИУЧ – РПП)   Интернет и уеб технологии-учебна практика (ИУЧ – РПП) География и икономика   Физическо възпитание и спорт  
2 Английски език   История и цивилизации   Биология и здравно образование   История и цивилизации   Философия  
3 Работа в учебно предприятие-практика (ИУЧ – РПП)   Математика Работа в учебно предприятие-практика (ИУЧ – РПП) Приложни програми с общо предназначение- учебна практика (ИУЧ – ОтПП)   Здравословни и безопасни условия на труд (ОбПП)  
4 Френски език   Интернет и уеб технологии-учебна практика (ИУЧ – РПП) Интернет и уеб технологии-учебна практика (ИУЧ – РПП)   Информационни технологии   Български език и литература  
5 Интернет и уеб технологии-учебна практика (ИУЧ – РПП)   Френски език   Математика   Английски език   Български език и литература  
6 Математика   Обща теория на счетоводната отчетност (ИУЧ – ОтПП) Музика   Физическо възпитание и спорт   Физика и астрономия  
7 Спортни дейности (лека атлетика)   Час на класа   Работа в учебно предприятие-практика (ИУЧ – РПП)   Химия и опазване на околната среда    

X „А“ КЛАС, I СРОК

    Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  1  География и икономика    Френски език    История и цивилизации    История и цивилизации    Изобразително изкуство  
  2  Български език и   литература   Математика    Бизнес комуникации – учебна практика (ИУЧ – РПП)  Обща икономическа теория (ИУЧ – ОтПП)    Български език и литература  
  3  Физика и астрономия   Информационни технологии    История и цивилизации    Химия и опазване на околната среда    Български език и литература  
  4  География и икономика    Обща икономическа теория (ИУЧ – ОтПП)    Биология и здравно образование    Физика и астрономия    Химия и опазване на околната среда  
  5  Философия    Философия    Английски език    Икономика (ОбПП)    Биология и здравно образование
  6  Френски език   Физическо възпитание и спорт  Английски език    Математика    Обща теория на счетоводната отчетност- практика (ИУЧ – ОтПП)  
  7  География и икономика   Час на класа     Физическо възпитание и спорт    
  Обедна почивка          
     Спортни дейности (лека атлетика)        
             

XI „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1  Маркетинг (ИУЧ – РПП)    Индустриални отношения (ИУЧ – СПП)    Делова кореспонденция – учебна практика (ИУЧ – СПП)    Български език и литература  Български език и литература
2  Гражданско образование    Френски език   Счетоводство – учебна практика (ИУЧ – ОтПП)    Български език и литература    Физическо възпитание и спорт  
3  Делова кореспонденция – учебна практика (ИУЧ – СПП)    Делова кореспонденция (ИУЧ – СПП)    Физическо възпитание и спорт    Счетоводство – учебна практика (ИУЧ – ОтПП)   Икономика и организация на индустриалното предприятие – учебна практика (ИУЧ – СПП)
4 Чужд език по професията (ОбПП)    Френски език  Икономика и организация на индустриалното предприятие (ИУЧ – СПП)    Икономика и организация на индустриалното предприятие – учебна практика (ИУЧ – СПП)  Работа в учебно предприятие (ИУЧ – РПП)  
5  Математика   Чужд език по професията (ОбПП)   Трудово право (ИУЧ – ОтПП)    Икономика на предприятието (ИУЧ – ОтПП)  Бизнес комуникации (ИУЧ – СПП)  
6 Работа в учебното предприятие – практика (ИУЧ – СПП)   Икономика и организация на индустриалното предприятие (ИУЧ- СПП) Счетоводство (ИУЧ – ОтПП)   Индустриални отношения (ИУЧ – СПП)   Математика  
7   Час на класа   Счетоводство (ИУЧ – ОтПП)   Работа в учебно предприятие (ИУЧ – РПП)
Обедна почивка          
    Спортни дейности (лека атлетика)      

XII „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1  Банково счетоводство практика (ИУЧ – СПП)   Математика   Френски език   Бизнес комуникации (ИУЧ – ОтПП)    Банково счетоводство (ИУЧ – СПП)  
2 Документи и документооборот- практика (ИУЧ – РПП)   Бюджетно счетоводство- практика (ИУЧ – СПП)   Български език и литература   Математика   Банково счетоводство практика (ИУЧ – СПП)  
3 Чужд език по професията (ОбПП)   Български език и литература   Български език и литература Френски език   Физическо възпитание и спорт  
4  Счетоводство на предприятието (ИУЧ- СПП)   Комплексна учебна практика (ИУЧ – СПП)    Бюджетно счетоводство (ИУЧ – СПП)   Чужд език по професията (ОбПП) Гражданско образование  
5 Компютърна обработка на финансово- счетоводната информация учебна практика (ИУЧ – СПП)  Бюджетно счетоводство (ИУЧ – СПП)   Компютърна обработка на финансово- счетоводната информация учебна практика (ИУЧ – СПП)   Физическо възпитание и спорт   Финансов и данъчен контрол (ИУЧ – СПП)  
6  Бюджетно счетоводство- практика (ИУЧ – СПП)   Биология и здравно образование (ИУЧ – РП/УП-А)   Комплексна учебна практика (ИУЧ – СПП)   Финансов и данъчен контрол (ИУЧ – СПП)   Бизнес комуникации (ИУЧ – ОтПП)  
7    Час на класа   Спортни дейности (лека атлетика)    Счетоводство на предприятието (ИУЧ – СПП)   Банково счетоводство (ИУЧ – СПП)