image_pdfimage_print

Фолклорна плетеница

Поздравления за нашите ученици и техният ръководител г-н Стоян Стоянов! Те се класираха за финалния кръг на националното състезание „Фолклорна плетеница“, което тази година ще се проведе в гр. Бургас. Нашите таланти показаха своите танцувални умения пред жури в състав:
Председател – доц. Георги Гаров
Членове: Марио Гергинов и Валентина Василева

Проект „Обичам моето училище“

Стаите в СУ „Васил Левски“ – гр. Гълъбово са обновени по проекта „Обичам моето училище“ на английската благотворителна организация ЛайтСорс.

Всяка класна стая, коридор и фоайе имат собствен уникален облик чрез цветове и фототапети с вплетени в тях интересни мисли, утвърждаващи послания и думи. В специализираните кабинети са поставени изображения в зависимост от предмета, който се изучава, изписани са послания и учебна информация. Идеите на учителите и учениците са вградени в новия дизайн на учебната среда. Чрез работата на всички учители, ученици и родители училището да се преобрази и се създаде усещане, че училището е техен втори дом.

Опазвам своето тяло

Открит урок в часа по Самоподготовка на тема ,,Опазвам своето тяло“, проведен от г-жа Стела Господинова с учениците от ГЦОУД 2 а, б клас. Учениците затвърдиха своите знания, придобити в часа по Родинознание.

“Ученически практики -2”

Ученици от X клас, специалност Електронна търговия при СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово бяха включени в Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, дейност 2 Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Чрез съвместна работа с представител от бизнеса – Гергана Стоева, учениците ще имат възможност да се запознаят с нормативни документи, свързани със стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи, комуникация с други учебни предприятия и развитие на предприемачески умения.

Проект “Ученически практики -2”

Ученици от XIa клас, специалност „Индустриални отношения“ при СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово разширяват и надграждат знания и умения в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Наставници на гимназистите са: – Невена Георгиева – БИЧ, гр. Гълъбово, Недялка Борисова – МБАЛ, гр. Гълъбово, Емилия Господинова – I ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Гълъбово, Снежана Кънева – II ОУ „Христо Ботев“, гр. Гълъбово.

Световен ден на водата

Всяка година Световният ден на водата се отбелязва на 22 март и има за цел да повиши осведомеността и да подтикне към действия за справяне с кризата с питейната вода и достъпа до санитарно-хигиенни условия. През тази година темата на Световния ден на водата е свързана с ускоряване на промяната за разрешаване на кризата с чистата питейна вода и канализацията.
Във фоайетата на училището беше изложено табло с рисунки и вървеше презентация, която информираше за този глобален проблем на съвремието ни.

Учениците от СУ“ Васил Левски“ в часовете по Човекът и природата и биология и здравно образование дискутираха проблема за пестенето на питейната вода, а чрез игри и задачи се научиха как да не я разхищаваме.

Проект “Ученически практики -2”


Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. По този проект учениците от XII клас в СУ “Васил Левски”, специалност „Оперативно счетоводство“, се справят професионално с поставените им задачи от техните наставници в община Гълъбово – г – жа Нела Петрова и г – жа Валентина Георгиева. Разпределени в различни отдели на администрацията, те се запознават със спецификата на работата, помагат на своите преки отговорници, обслужват граждани, съставят документи. Наблюдаващ учител по проекта е г – жа Галина Русева, с която учениците споделят придобитите знания и умения ежедневно.

Да съхраним и претворим духовното богатство на България

Изложба под надслов „Да съхраним и претворим духовното богатство на България” беше подредена във фоайето на СУ „Васил Левски“ от учениците от 6 клас
Творбите им разкриват красотата и пъстрите багри на родопските халища .
Всяко халище е уникално само по себе си и като комбинация от цветове и нюанси е напълно неповторимо.

Декоративно-приложно изкуство в часовете по изобразително изкуство

Едно от средствата за художествено възпитание при подрастващите е декоративно-приложното изкуство. Основано на дълбоки художествени традиции, то навлиза в живота и културата на нашите деца и благотворно влияе върху изграждането им.
На 13 март във фоайето на СУ „Васил Левски“ бе подредена изложба на декоративно-приложни изкуства на тема „Български обичаи и традиции“ от учениците от 5а и 5б клас.

Световен ден на рециклирането

За пета поредна година СУ“ Васил Левски“ се включи в Световния ден на рециклирането, който се координира от сдружение BG Бъди активен. Този ден е част от кампанията „Искам да съм полезен…рециклирай ме!“ Целта на координаторите е чрез инициатива, ориентирана към ученици, родители и учители, да се достигне косвено до останалата част от обществото с помощта на добрия пример на децата.
На 13.02.2023 г. в нашето училище беше открита „Система за автоматизирано разделно събиране на употребявани опаковки“-пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета .Вендинг машината за рециклиране е монтирана в училището ни по проект на министерството на екологията. В България има още една такава машина, монтирана в училище в София. Всички ученици разполагат с магнитна карта, с която събират точки за всяка предадена пластмасова бутилка и метално кенче. До този момент във вендинг машината са предадени 100 кг. пластмасови и алуминиеви опаковки от безалкохолни напитки.
В Час на класа учениците се запознаха с любопитни факти за рециклирането. В часовете по Технологии и предприемачество децата вдъхнаха втори живот на различни отпадъци. Те изработиха вази, кашпи, моливници, органайзери, къщи за кукли и дрехи за „Венделина “-нашата фея на рециклирането.

График на консултациите на учителите, 2022/2023 учебна година, втори срок

Име, фамилия Учебен предмет и клас По чл. 25, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Наредба 10
  Кремена Грозева Български език и литература VІІІ-ХІІ клас Вторник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 201
  Кремена Грозева Френски език ІХ-ХІІ клас Четвъртък 14:30 -15:10 15:10 -15:25 201
  Таня Каравасилева Български език и литература V и VІІІ клас   Понеделник 14:30-15:10; Четвъртък 14:30-15:10 Кабинет 204
  Кремена Колева Български език и литература VІ и VІІ клас Четвъртък 14:30-15:10; Петък 14:30-15:10 Кабинет 203
  Биляна Димитрова  Английски език ІІ-ІV клас Вторник 14:30-15:10; 15:10-15:50 Кабинет 307
Английски език V и VІ а  клас Четвъртък 14:30-15:10; 15:10-15:50
  Катерина Илиева  Английски език VІ б-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10; Сряда 14:30 -15:10 Кабинет 202
  Светлина Матанска Математика V,VІ б, VІІ и ХІ клас Понеделник 14:30-15:10 Сряда 14:30-15:10 Кабинет 206
  Калинка Николова Математика VІ а, Х и ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 Четвъртък 14:30-15:10 Кабинет 210
  Калинка Николова Информационни технологии V-Х клас Сряда 14:30-15:10    15:10-15:50 Кабинет 210
  Господин Велев Музика Понеделник 14:30-15:10   Кабинет 309
  Галина Георгиева Физика и астрономия VІІ-Х клас Понеделник 14:30-15:10 Сряда 14:30-15:10 STEM Кабинет  
  Диана Костова История и цивилизации  V-Х клас Понеделник 14:30-15:10 Вторник 14:30-15:10 Кабинет 209
  Деляна Тонева География и икономика V-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 Вторник 14:30-15:10 Кабинет 211
  Деляна Тонева Изобразително изкуство V-VІІ клас Сряда 14:30-15:10 Кабинет 211
  Стефка Малакова Химия и опазване на околната среда VІІ-Х клас Сряда 14:30-15:10 15:10-15:50 STEM Кабинет  
  Стефка Малакова Биология и здравно образование VІІ-Х и ХІІ клас  Човекът и природата V  и VІ клас Четвъртък 14:30-15:10 15:10-15:50 STEM Кабинет  
  Галина Русева Икономически  дисциплини ІХ-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 Четвъртък 14:30-15:10   Кабинет 207
  Диана Христова Икономически  дисциплини VІІІ- ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 Четвъртък 14:30-15:10 Кабинет 205
  Стоян Стоянов Хореография VІ-VІІ клас Сряда 14:20 -15:00 Стая по хореография Етаж 1
  Цветомира Станчева Предмети от начален етап І а клас Вторник 13:30-14:10; Четвъртък 13:30-14:10 Кабинет 106
  Ирина Иванова Предмети от начален етап І б клас Понеделник 13:30-14:10; Сряда 13:30-14:10 Кабинет 107
  Нели  Нуцова Предмети от начален етап ІІ а клас Понеделник 13:30-14:10 Сряда 13:30-14:10 Кабинет 101
  Виолина Карадимова Предмети от начален етап ІІ б клас Понеделник 13:00-13:40 Сряда 13:00-13:40 Кабинет 102
  Бояна Петрова Предмети от начален етап ІІІ а клас Вторник 13:50-14:30 Четвъртък 13:50-14:30 Кабинет 105
  Розита Господинова Предмети от начален етап ІІІ б клас Понеделник 13:50-14:30 Сряда 13:50-14:30 Кабинет 108
  Деница Христова Предмети от начален етап ІV а клас Вторник 13:50-14:30 Четвъртък 13:50-14:30 Кабинет 104
  Анастасия Милкова Предмети от начален етап ІV б клас Понеделник 13:50-14:30 Сряда 13:50-14:30 Кабинет 103

График на класни работи за учебната 2022/2023 г.-втори учебен срок

Клас БЕЛ Математика Английски език Френски език
V а 31.05. 03.05.    
V б 31.05. 03.05.    
VІ а 31.05. 02.05.    
VІ б 29.05. 02.05.    
VІІ а 05.06. 26.04.    
VІІ б 06.06. 26.04.    
VІІІ а 05.06. 22.05. 30.05.  
ІХ а 31.05. 22.05. 26.05. 05.06.
Х а 08.06. 26.05. 29.05. 12.06.
ХІ а 26.05. 25.04. 01.06. 06.06.
ХІІ а 30.03. 13.03. 07.04. 22.03.

График на контролни работи, 2022/2023 г.-втори срок

Клас БЕЛ БЕЛ-/ИП Математика Мат. /ИП АЕ  ФЕ Философски цик. Инф. техн. ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІкл./ БЗО VII-XIIкл
V а 29.03.   14.03. 01.06.   21.03. 09.05. 06.06.     23.02. 19.04.   07.03. 13.03. 22.05.     16.02. 24.03. 02.06.
V б 29.03.   14.03. 01.06.   30.03. 10.05. 05.06.     07.03. 28.04. 07.03. 13.03. 22.05.     08.03. 20.03. 02.06.
VІ а 05.04   02.03. 02.06.   06.03. 10.05. 05.06.     04.05. 22.02. 18.04.     17.02. 04.04. 20.02. 26.05.
VІ б 03.04.   01.03. 01.06.   28.03. 09.05.     26.04. 20.02. 27.04     27.03. 09.02. 31.05.
Клас БЕЛ БЕЛ-/ИП Математика Мат. /ИП АЕ  ФЕ Философски цик. Инф. техн. ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІ кл./ БЗО VII-XII кл.
VІІ а 03.04. 15.03. 20.02. 30.03.   25.04. 06.06.     27.02. 15.05. 27.03. 21.02. 01.03. 04.05. 13.03. 16.05.
VІІ б 04.04. 14.03. 20.02. 30.03.   24.04. 05.06.     22.02. 17.05. 23.03. 01.03. 27.02. 09.05. 24.03. 10.03. 05.05.
VІІІ а 27.03.   21.02. 22.03.   21.03.     18.04. 26.05. 18.05. 01.03. 03.04. 10.05. 07.03. 27.02. 08.06.
ІХ а 26.04.   13.02. 13.03.     31.03.     16.02. 20.04. 02.03. 09.02. 20.03. 24.03. 10.03. 05.05.   29.05.
Х а 27.04.   24.03.   20.03.       10.03. 15.03. 21.02. 07.02.   14.03. 02.05.
ХІ а 12.05.   14.02.   30.03.                  
ХІІ а 09.03.   28.02.   17.03.                  
Клас ІV а ІV б
БЕЛ 13.02.2023г. 10.03.2023г. 07.04.2023г. 07.02.2023г. 06.03.2023г.  03.04.2023г.
Математика 24.02.2023г. 16.03.2023г. 05.04.2023г. 24.02.2023г. 16.03.2023г. 13.04.2023г.
Английски език 07.03.2023г. 09.05.2023г. 07.03.2023г. 09.05.2023г.
ЧО 10.02.2023г. 17.03.2023г. 21.04.2023г. 06.02.2023г. 06.03.2023г. 24.04.2023г.
ЧП 14.02.2023г. 14.03.2023г. 27.04.2023г. 14.02.2023г. 21.03.2023г. 28.04.2023г.

Участие в международна олимпиада по английски език

През настоящата седмица учениците в СУ “Васил Левски”, гр. Гълъбово от 2 до 7 клас ще участват в международната олимпиада “Kings Bulgaria”. Те ще тестват своите знания по лексика и граматика на английски език под ръководството на г-жа Биляна Димитрова и г-жа Катерина Илиева. Да им пожелаем успех и късмет!