image_pdfimage_print

Крачка напред към професионална реализация

Еразъм + ( Social Media - Natural Learning Environment ) - ОУ „ДИМИТЪР  БЛАГОЕВ”

В навечерието на предстоящия юбилей,  СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово, успя да осъществи още една мечта. Тъй като училището предлага  и професионално образование, то е класирано по Програма Еразъм + с проекта „Крачка напред към професионална реализация“. Програмата предоставя възможност за пътуване и престой в страна от ЕС или партниращите му държави с цел обучение или наблюдение в училище. Учениците от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово,  ще имат възможност да  проведат производствената си практика в Италия по специалността „Електронна търговия“, съвместно с партньора на училището ИФОМ, а учителите да участват в обучение и в предварителна визита.

Безспорно СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово ще постигне европейско измерение на образователния процес в професионалното образование, повишаване пригодността за заетост на учениците чрез практическо обучение, знания и умения в европейска образователна среда и формиране на ключови компетентности и напречни умения, с акцент върху повишаване на уменията за общуване на чужд език.