image_pdfimage_print
Всички публикации от Кремена Колева

СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово -носител на отличието „Future Class Pass: Училище на 21. век“

СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово получи поредното заслужено отличие на национално ниво по време на церемонията на 11-ия Младежки стартъп форум „Изгряващи звезди“ на JA Bulgaria.

След като през 2017 г.  бе избрано за иновативно, от днес училището е носител и на отличието „Future Class Pass: Училище на 21. век“. Повод за гордост е и другият приз, който бе връчен на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово, а именно -едно от десетте най-активни училища от страната в преподаване на предприемачество по програмите на JA.

Поредицата от награди доказват, че СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово се нарежда  сред водещите образователни институции с ефективно управление и европейска визия  не само на територията на община Гълъбово и областта, но и в цяла България.

Първо място в конкурса „Имам бизнес идея!“ за Ани Стойкова

Ученичката от 11а клас  на СУ „Васил Левски“ гр. Гълъбово -Ани Стойкова,  имаше възможността да участва в онлайн конкурс за млади предприемачи  на тема „Имам бизнес идея!“. Целта на инициативата е да бъдат насърчени младите хора като източник на новаторски идеи и предприемаческо мислене.

В периода 15 април – 12 май младежи от цялата страна на възраст между 14 и 18 години имаха възможност да измислят и представят своя оригинална бизнес идея под формата на 2-минутен видеоклип. Клиповете се изпращаха към създадени тематични събития във Facebook на всеки от 27-те Областни информационни центъра.

Ани Стойкова сподели своята бизнес идея по отношение на образователния процес в класните стаи  във видеоклип, в който ученичката предлага смяна на традиционните чинове с дигитални. Единадесетокласничката събра най-много харесвания, благодарение на които получи покана за посещение в „София Тех Парк“  на 01.06.2019г. Тази година инициатива е част от общоевропейската кампания „Европа в моя регион“ 2019.

ДЕЙВИД НИКОЛОВ ОТНОВО ПЪРВИ В ПРЕСТИЖЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

Свързано изображение

След като само преди броени месеци Дейвид Николов спечели две награди от  Национални  литературни конкурси, талантът на младия творец отново не остана незабелязан. Ученикът от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово успя да впечатли за пореден път журито с оригиналната си поезия, но този път на друго литературно състезание, и зае първото място в Националния литературен конкурс с глобална тема  „Среща с българското минало“, организиран от СУ „Неофит Рилски“ – гр.Твърдица. Дейвид Николов е най-младият награден участник  в конкурса.

Изисквания и график за провеждане на ДЗИ 2018/2019 г. – XII клас

1. Държавните зрелостни изпити по чл. 24, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета за придобиване на средно образование се полагат от учениците, успешно завършили XII клас.

2. Държавните зрелостни изпити се провеждат в две сесии: 

         1. През май – юни

         2. През август – септември.

3. Изпитните работи от държавните зрелостни изпити са анонимни. 

4. Учениците, завършили успешно XII клас, полагат държавните зрелостни изпити на територията на областта, в която са завършили успешно последния гимназиален клас.

5. Държавните зрелостни изпити се оценяват от национални комисии за оценяване по всеки учебен предмет или цикъл от учебни предмети. В състава на комисиите се включват учители и представители на висшите училища

6. Оценяването се извършва в съответствие с изискванията за оценяване в учебно-изпитните програми и правилата. 

7. Всяка изпитна работа се проверява и оценява индивидуално от двама оценители – членове на съответната национална комисия за оценяване. 

8. Оценката от държавния зрелостен изпит за всяка изпитна работа се формира като средноаритметична от индивидуалните оценки на двамата оценители с точност до 0,01. Оценката от държавния зрелостен изпит е окончателна. 

9. Когато получената оценка по първия предмет (БЕЛ) е слаб (2), зрелостникът може да се яви отново на съответния държавен зрелостен изпит през втората сесия. Когато на  държавния зрелостен изпит по втория предмет, получената оценка е слаб (2), зрелостникът може да се яви отново на този изпит, като на следващата изпитна сесия има право да избере същия или друг учебен предмет от посочените в чл. 24, ал. 3 на Закона за народната просвета. 

10. Зрелостникът подава заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и получава служебни бележки за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и за кандидат, допуснат до държавни зрелостни изпити. 

11. Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище с документ за самоличност и служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити не по-късно от 30 минути преди началото на държавния зрелостен изпит. 

12. В зависимост от учебния предмет или цикъла от учебни предмети, по който полага държавен зрелостен изпит, зрелостникът носи: линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма, а зрелостниците с нарушено зрение и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства;  

13. Зрелостникът изслушва инструктаж за задълженията си по време на държавния зрелостен изпит, както и за изискванията за анонимност на изпитната работа.  

14. Зрелостникът получава от квестора:  

   1. Изпитния материал; 

   2. Изпитен комплект и/или листове за белова и чернова, където е необходимо; 

   3. Голям плик за изпитната работа и малък плик за идентификационна бланка по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, която се попълва собственоръчно;  

15. Зрелостниците със специални образователни потребности, които не могат да положат писмен изпит, полагат устни държавни зрелостни изпити след представяне на медицински документ от районна експертна лекарска консултативна комисия. 

16. Учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит по български език и литература обхваща учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка съгласно учебния план. 

17. Учебно-изпитните програми за втория държавен зрелостен изпит обхващат учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка от учебния план съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. 

18. Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити, които ученикът може да положи по свое желание, обхващат учебното съдържание, предвидено за изучаване в часовете за задължителната общообразователна подготовка.

МАТУРА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2019 г.

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити (ДЗИ):
– Български език и литература – 21.05.2019 г., начало 8:00ч.

Втори държавен зрелостен изпит (ДЗИ ) по избор -23.05.2019 г., начало 8:00ч.

Зрелостниците могат да избират за втората задължителна матура измежду предметите:

 • география и икономика;
 • биология и здравно образование;
 • философски цикъл;
 • история и цивилизация;
 • физика и астрономия;
 • математика;
 • химия и опазване на околната среда;
 • английски език;
 • френски език;
 • немски език;
 • испански език;
 • руски език;
 • италиански език.

Третата матура е по избор на абитуриентите и не е задължителна. Ще се проведе в периода 28.05.2019 – 31.05.2019 г. 

Резултатите от всички държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени до 13.06.2019 г.

МАТУРА СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2019 г.

Обявена на списъци с разпределението на зрелостните по училища, сгради и зали до 23.08.2019г.

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити (ДЗИ):

– Български език и литература – 28.08.2019 г., начало 8:00ч.

Втори държавен зрелостен изпит (ДЗИ ) по избор -29.08.2019 г., начало 8:00ч.

Обявяване на на списъци с разпределението на зрелостните по училища, сгради и зали до 17.05.2019г.

Зрелостниците могат да избират за втората задължителна матура измежду предметите:

 • география и икономика;
 • биология и здравно образование;
 • философски цикъл;
 • история и цивилизация;
 • физика и астрономия;
 • математика;
 • химия и опазване на околната среда;
 • английски език;
 • френски език;
 • немски език;
 • испански език;
 • руски език;
 • италиански език.

Третата матура е по избор на абитуриентите и не е задължителна. Ще се проведе в периода 30.08.2019 – 04.09.2019 г. 

Резултатите от всички държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени до 10.09.2019 г.

Как се оценяват матурите 2019?

Скала за оценяване на матурите
ОценкаТочки
Слаб 2До 22,5 т. вкл.
Среден 3 (3,00 – 3,49)23 т. – 40,5 т. вкл.
Добър 4 (3,50 – 4,49)41 т. – 58,5 т. вкл.
Много добър (4,50 – 5,49)59 т. – 76,5 т. вкл.
Отличен (5,50 – 5,99)77 т. – 94,5 т. вкл.
Отличен 695 т.  100 т.   

Критерии за оценяване на матура:

Вижте учебно-изпитната програма по:

Какво е новото през учебната 2018

 • Какво е новото през учебната 2018/2019 г.?

Националното външно оценяване по БЕЛ и математика е задължителен изпит за всички седмокласници. Тъй като всички ученици трябва да влязат, тези които са изкарали двойки ще участват в балообразуването само с оценките от училище и ще имат максимум 100 точки бал. Те също задължително ще подават документи за участие в класирането, но с този по-нисък бал ще влязат в не толкова предпочитано училище.

 • Датите на приемните изпити по български език и математика се определят от министъра на образованието в началото на учебната година. През учебната 2018 – 2019 г. изпитът по български език и литература ще се проведе на 17.06.2019 г., а изпитът по математика – 19.06.2019 г. Изпитите за проверка на способностите ще се проведат както следва: изобразително изкуство – 20.06.2019 г., музика – 24.06.2019 г., спорт – 25.06. и 26.06.2019 г.
 • Със специална заповед на министерството се възлага  организацията на приема след 7. клас на регионалните инспекторати по образование. През последните години изпитите по БЕЛ и математика се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.
 • Оценката по БЕЛ за участие в класиранията за прием в Средни училища, Обединени училища  и Професионални гимназии, се формира от сбора  на точките от двата модула.
 • Оценката по математика за участие в класиранията за прием в Средни училища, Обединени училища  и Професионални гимназии  се формира от сбора  на точките от двата модула.  Общ максимален брой точки от двата модула по български  език, чужд език и математика е 100 точки.
 • Какво носят и ползват за изпита учениците?
 • По български език и литература – син химикал. 
 • По математика – линия, пергел, транспортир, молив, триъгълник, гума, син химикал.
 • По изобразително изкуство – собствени материали и инструменти (лист/глина се осигурява от комисията за подготовка и провеждане на изпита).
 • По хореография – игрално облекло.
 • По музика – необходимия музикален инструмент ( в изпитната зала се осигурява пиано).
 • Преди началото на теста учениците: 
 • Се запознават с правата и задълженията си по време на изпита, както и с изискванията за анонимност на изпитната работа.
 • Получават голям бял плик и малък бял плик с картонче, върху което ученикът собственоръчно вписва трите си имена и входящия си номер.
 • Пишат със син  химикал, чертаят с черен молив.
 • Не ползват калкулатори, коректори, справочници и мобилна комуникационна техника.
 • Не шумят, не подсказват, не преписват.
 • Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа.
 • Не напускат изпитната зала по-рано от 30 минути след началния час на изпита.
 • При какви случаи се преустановява и анулира служебно изпита  от страна на квесторите?

 • Отстраняват се от залата седмокласници, които пречат на нормалното протичане на Националното външно оценяване, преписват или подсказват, за което квесторите уведомяват директора на училището. 
 • В този случай, при установен опит за преписване или подсказване съставя протокол за анулиране на писмената работа, който се подписва от двамата квестори в залата и от директора на училището. 
 • Как да изчислите сами бала си при избора на предпочитана паралелка?
 • Балът за класиране на учениците след завършено основно образование с изключение на паралелките с профили „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ и на паралелките със специалности от професиите от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение се формира като сбор от следните елементи:
   1. Броят точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, като педагогическия съвет на приемащото училище може да определи в балообразуването да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни предмети, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година. По решение на педагогическия съвет, като елемент от балообразуването може да бъде включен и резултатът, получен от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година. 
   2. Оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците. При балообразуването по решение на педагогическия съвет на приемащото училище се избира само един от следните варианти: 
   а. Удвояване на резултата по български език и литература и удвояване на резултата по математика от националното външно оценяване; 
   б. Удвояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет се включва само веднъж; 
   в. Утрояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет присъства само веднъж; 
   г. Удвояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, включване един път на резултата по другия предмет и един път на резултата от допълнителния учебен предмет. 
   д. Включване по един път на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по други два допълнителни учебни предмета.; 
   е. Включване по един път на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по един допълнителен учебен предмет, определен по реда на ал.1, т. 1. 
   ж. Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература, на олимпиадата по математика и/или на олимпиадата по допълнителен учебен предмет, имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от националното външно оценяване по съответните учебни предмети. 
   Максималният бал за класирането вече ще е 500 точки. 
   Пример по случай „а” – ако ученикът има пълните 100 точки от теста по български език, по правило те са удвояват и стават 200. Към тях се прибавят още 200 от изпита по математика и вече са 400. Ако ученикът има две шестици от двата балообразуващи предмета в училище, например по математика и по български език, те се приравняват към 50 точки или 400 + 50 + 50 = максимален бал 500. Петиците, четворките и тройките също ще се приравняват към съответните им точки.
 • Могат ли учениците да проверят и да се запознаят с конкурсните си работи след провеждането на тестовете?

 Обикновено такава възможност съществува – оценените изпитни материали са на разположение на учениците 3 дни, като тестовете са разпределени в три училища – съответно за всеки предмет (БЕЛ,  математика, изобразително изкуство). За да си осигурите  достъп е необходимо на място учениците да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта). 

 • Какви са етапите на приемната кампания:   класирания и необходими документи?
 • За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.  Всеки ученик ще получи служебна бележка, в която е посочено точно определено място за провеждане на изпита. Всеки кандидат-гимназист трябва да носи със себе си документ за самоличност и служебната бележка  с неговия уникален входящ номер, в която се удостоверява къде ще се проведе изпитът.
 • Обявяване на резултатите от тестовете по БЕЛ и математика обикновено отнема около 10 дни (до 27.06.2019 г.) и те се публикуват както в училището, в което се обучава ученикът, така и на сайта на МОН. Обявяването на резултатите от изпитите за проверка на способностите също е в срок до 27.06.2019 г. 
 • За проверка на оценките в електронен формат на сайта Ви трябват ЕГН и индивидуалният входящ номер на ученика. Електронният адрес, на който можете да проверите оценките си и да следите резултатите от класиранията е: http://7klas.mon.bg. Оценките от изпитите са винаги две: оценка от НВО и оценка за кандидатстване. Двете оценки рядко съвпадат. За кандидатстване е важна крайната оценка, която се формира въз основа на общия брой точки от двата модула на съответния предмет. Учениците, които не са работили върху втория елемент на изпита, също могат да участват в класирането, като стартовата им оценка (на предмет) е с 35 точки по-ниска.  Учениците и родителите трябва да са наясно, че по-високите оценки идват от доброто представяне и на двата модула. 
 •  След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити (до 02.07.2019 г.), следва да се подаде заявление за участие в първи етап на класиране във времето от 03.07. до 05.07.2019 г. Служебните бележки с оценките от изпитите се издават от училището на седмокласника. От сайта на РУО можете да изтеглите два варианта на заявлението за класиране – съкратен и разширен. Заявленията за първо класиране се подават в училищата-гнезда. На сайта на РУО ще получите информация кои са училищата-гнезда. Училището–гнездо, можете да изберете свободно, няма ограничения, нито райониране. Работното време на училищата-гнезда е обикновено от 8-18 часа.
 • Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи от най-желаните към по-малко желаните, независимо от резултатите на изпитите, тъй като всяка година балът варира за конкретните паралелки.
 •  Веднъж попълнено и подадено, заявлението за класиране не може да се променя до второ класиране включително – а това е моментът, в който приключва кандидатстването за огромен брой седмокласници.
 • Трябва да обърнете внимание, че в заявленията се посочват конкретни паралелки от съответното училище и е необходимо да изпишете предпочитаната паралелка със съответния номер и точно, както е посочена в сайта на РУО. Например: 

2216306          Софийска математическа гимназия          3061 ПрМ АЕ

Първо се посочва кода на училището, следва името на самото училище и в следващата графа е предпочитаната паралелка с номер и профил.

 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране е до 11.07.2019 г. Първият етап на записване  е до 16.07.2019 г. На първия етап на класирането, ако ученикът харесва паралелката, в която е класиран, трябва да се запише. 
 • Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, трябва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втория етап от класирането. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. След излизане на второто класиране, ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането и трябва да се запише. Ако ученикът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище. 
 • Учениците, които не са приети на първо класиране в нито една избрана от него паралелка, участват автоматично във второ класиране, като не подават никакви документи.
 • Обявяването на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране е до 18.07.2019 г., а записване на приетите ученици на втори етап на класиране е в срок до 22.07.2019 г. 
 • За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се (или отписали се от училището, в което са приети на второ класиране) ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране.  Желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Важно е да се знае, че в този случай ученикът не запазва мястото си в училището, в което е приет на второ класиране  (за разлика от първо към второ класиране, при което или се запазва мястото или се преминава в паралелка от по-предно желаниe, при спазване на условията посочени по-горе в текста). Обявяването на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране се осъществява до  23.07.2019 г.
 •  Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е във времето 24.–25.07.2019 г.
 • До 29.07.2019 г. се обявяват списъците с приетите ученици на трети етап на класиране, а записването на приетите ученици на трети етап на класиране е до 31.07.2019 г.
 • Последната фаза от кампанията включва обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – 01.08.2019 г. Попълването на незаетите места след третия етап на класирането се определя от директорите на училищата и е в срок до 10.09.2019 г.

За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РУО, Стара Загора. 

 • Какви са необходимите документи за записване?

Необходимите документи за записване се определят от всяко училище, като в повечето случаи се изискват: оригинално удостоверение за завършен 7. клас и едно негово копие, копие от акта за раждане /носи се и оригиналът за сверяване/ и служебна бележка с оценките от приемния изпит по български език и математика за 7. клас, молба, медицински картон и др. Преди да се запишете, просто проверете исканите документи от училището, в което учите.

Специална награда на Зонта клуб за Дейвид Николов

50064304_227762434821215_2908871673295929344_nВторо основно училище „П.Р.Славейков“ със съдействието на Община Стара Загора за втора година организира Национален ученически конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“ в 4 категории: есе и стихотворение, фотография, рисунки, компютърна презентация и в четири възрастови групи: ученици 1-4, 5-7,8-10 и 11-12 класове.

54391518_2262795903975894_742391681298464768_nВ категорията „есе и стихотворение“  творбата на петокласника от  СУ  „Васил Левски“, гр. Гълъбово -Дейвид Николов , се конкурира с общо 208  литературни творби. Произведенията бяха класирани от компетентно  жури в състав: поетът Таньо Клисуров, проф-Таня Борисова от Тракийски университет и Иван Желязков, старши експерт по български език и литература в РУО-Стара Загора. Специалната  награда на Зонта клуб, чиято основна дейност е да подкрепят младите и талантливи хора, ще бъде връчена на  литературния ни талант -Дейвид Николов, с ръководител г-жа Кремена Колева на 28 февруари в 14,30 ч. в залата на РБ  „Захарий Княжески“- гр. Стара Загора, за когото това е втора поредна награда за поезия.