image_pdfimage_print
Всички публикации от Кремена Колева

Крачка напред към професионална реализация

Еразъм + ( Social Media - Natural Learning Environment ) - ОУ „ДИМИТЪР  БЛАГОЕВ”

В навечерието на предстоящия юбилей,  СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово, успя да осъществи още една мечта. Тъй като училището предлага  и професионално образование, то е класирано по Програма Еразъм + с проекта „Крачка напред към професионална реализация“. Програмата предоставя възможност за пътуване и престой в страна от ЕС или партниращите му държави с цел обучение или наблюдение в училище. Учениците от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово,  ще имат възможност да  проведат производствената си практика в Италия по специалността „Електронна търговия“, съвместно с партньора на училището ИФОМ, а учителите да участват в обучение и в предварителна визита.

Безспорно СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово ще постигне европейско измерение на образователния процес в професионалното образование, повишаване пригодността за заетост на учениците чрез практическо обучение, знания и умения в европейска образователна среда и формиране на ключови компетентности и напречни умения, с акцент върху повишаване на уменията за общуване на чужд език.

Областното състезание на ПМО „Млад огнеборец“

Днес, 17.05.2024 г. в гр. Чирпан, се проведе областното състезание на ПМО „Млад огнеборец“. В състезанието участваха ученици от осем училища в областта. Нашите ученици взеха участие и се класираха на престижното пето място. Поздравления за тях и техния ръководител – г-жа Галина Георгиева! Благодарности на г-н Димитър Зафиров Димитров – младши инспектор ДПК и Марин Радев – пожарникар от службата за пожарна безопасност, които помогнаха при подготовката на нашите ученици!

Ден на отворените врати в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово

На 15.05.2024 г. децата от подготвителните групи при ДГ „Радост“ и ДГ „Наталия“ и техните филиали в с. Мъдрец и с. Главан, бяха наши гости. Посещението бе организирано от ръководството на училището и техните бъдещи учители в първи клас. Децата присъстваха на иновативен урок, в който бъдещите първокласници, чрез игри показаха завидни знания. Разгледаха материалната база, включиха се активно в часовете по хореография и физическо възпитание и спорт. За всички стана ясно, че децата имат необходимата нагласа наесен да бъдат ученици. Очакваме ви!

Дефиле на съвременната носия

Днес, 25 април 2024 г., в центъра на гр. Гълъбово се проведе дефиле на съвременната носия по повод един от най-светлите християнски празници – Великден. Нашите прекрасни ученици дефилираха с носии от различни области. Дефилето завърши с кръшно българско хоро. Всички участници получиха награди, осигурени от Община Гълъбово, които бяха връчени от Димитър Василев – председател на Общинската организация на пенсионерите.

Урок в часа за занимания по интереси.

На 24.04.2024 г. в часа за занимания по интереси се проведе един различен урок на тема „Да си изработим пролетно цвете“. Учениците от 4. клас показаха своите знания за пролетните празници. Под ръководството на г-жа Кремена Стефанова отляха гипсови фигурки с форма на цветя, които украсиха в пролетни цветове. Тя им обясни за ръчно изработените изделия и им разясни повече за така наречения Хоум офис. Четвъртокласниците бяха много активни, ентусиазирани и щастливи от изработеното Готовите гипсови цветя ще бъдат подредени в двора на училище под формата на сърце.

Приравнителни изпити за определяне на годишни оценки поради различие между училищните учебни планове

Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продължителност Дата, начален час, място на провеждане
Програмиране – ИУЧ – РПП – VIII  клас писмен – три астрономически часа 21.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Интернет и уеб технологии – учебна практика –РПП -VIII клас практически – до пет  астрономически часа 22.05.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Предприемачество-ЗУЧ-ОПП – VIII клас писмен – три астрономически часа 23.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Компютърна графика – учебна практика – ИУЧ – РПП – VIII  клас практически – до пет  астрономически часа 27.05.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Бизнес комуникации – учебна практика – ИУЧ- ОтПП – VIII клас Практически до пет астрономически часа 28.05.2024 г., 14,00ч., Компютърен кабинет ет.3
Здравословни и безопасни условия на труд – ЗУЧ – ОПП – IX  клас писмен – три астрономически часа 29.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия – учебна практика –РПП – VIII клас практически – до пет  астрономически часа 30.05.2024 г..,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Български език  – ООП – X  клас писмен – три астрономически часа 31.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208    
Обща теория на счетоводната отчетност – ОтПП –  IX клас писмен – три астрономически часа 03.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Икономика – ЗУЧ – ОПП – X клас писмен – три астрономически часа 04.06.2024 г.14.00 ч., Компютърен кабинет , ет.3
Обща икономическа теория – ОтПП –  X клас писмен – три астрономически часа 05.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – ОтПП –  X клас писмен – три астрономически часа 06.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Приложни програми с общо предназначение – учебна практика – ОтПП –  IX клас практически – до пет  астрономически часа       11.06.2024 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3        
Интернет и уеб технологии –  ИУЧ -РПП –  IX клас писмен – три астрономически часа 12.06.2024 г.14.00 ч., кабинет 208
Интернет и уеб технологии – учебна практика –РПП –  IX клас   практически – до пет  астрономически часа   13.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208      
Компютърна графика – учебна практика – ИУЧ – РПП – IX клас практически – до пет  астрономически часа 17.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност –учебна практика –  ОтПП –  X клас практически – до пет  астрономически часа 18.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Производствена практика – СПП – X клас практически – до пет  астрономически часа 20.06.2024 г…,14.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия – учебна практика –РПП – IX клас практически – до пет  астрономически часа 24.06.2024 г..,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Бизнес комуникации – учебна практика – ИУЧ- РПП –  X клас практически – до пет  астрономически часа 25.06.2024 г..,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3

Условия и ред за организация за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение през сесия май-юни, учебната 2023/2024 г.

Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продължителност Дата, начален час, място на провеждане
Компютърна графика -ИУЧ  – РПП – XI клас писмен – три астрономически часа 21.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия – учебна практика – ИУЧ – РПП – VIII клас практически – до пет  астрономически часа 21.05.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Френски език – ООП – IX – XI  клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 22.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   устен изпит: 22.05.2024 г., 14.00 ч., кабинет по френски език
Английски език – ООП – VIII – X клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 23.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   устен изпит: 23.05.2024 г., 14.00 ч., кабинет по английски език
Чужд език по професията – английски език – ОбПП – XI  клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 23.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   устен изпит: 23.05.2024 г., 14.00 ч., кабинет по английски език  
Български език  – ООП – IX – XI  клас писмен – три астрономически часа 27.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
История и цивилизации – ООП – IX – X  клас писмен – три астрономически часа 27.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208    
Математика – ООП – VIII – XI  клас писмен – три астрономически часа 28.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208    
Гражданско образование – ООП – XI  клас писмен – три астрономически часа 28.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208    
География и икономика – ООП – IX-X  клас писмен – три астрономически часа 29.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208    
Философия – ООП – VIII-X  клас писмен – три астрономически часа 29.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208    
Право –  ИУЧ – ОтПП – XI  клас писмен – три астрономически часа 30.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208    
Биология и здравно образование – ООП – VIII – X клас писмен – три астрономически часа 30.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Статистика – ИУЧ – ОтПП – XI клас писмен – три астрономически часа 31.05.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Физика и астрономия – ООП – VIII – X клас писмен – три астрономически часа 31.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – ОтПП –  XI клас писмен – три астрономически часа 03.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Химия и опазване на околната среда – ООП – VIII – X клас писмен – три астрономически часа 03.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Информационни технологии – ООП –VIII – X клас писмена и практическа част: до 150 мин.-за писмената или за практическата част, в случаите когато изпитът включва писмена или практическа част 04.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   практически изпит: от 17,00 ч., компютърен кабинет, ет.3
Изобразително изкуство –  ООП –  IX – X клас Писмена и практическа част до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 05.06.2024 г., 09,00ч., Кабинет 208 Практически изпит: От 16,30ч., кабинет по изобразително изкуство
Програмиране – ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 06.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия –  ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 06.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Музика – ООП –  VIII- X клас писмена и практическа част: до 150 мин.-за писмената или за практическата част, в случаите когато изпитът включва писмена или практическа част 07.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208   практически изпит: от 16,30 ч., кабинет по музика  
Предприемачество-ЗУЧ-ОбПП – VIII клас писмен – три астрономически часа 11.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Бизнес комуникации – учебна практика – ИУЧ-ОтПП – VIII клас Практически до пет астрономически часа 11.06.2024 г., 14,00ч., Компютърен кабинет ет.3
Здравословни и безопасни условия на труд – ЗУЧ – ОбПП – IX  клас писмен – три астрономически часа 12.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Приложни програми с общо предназначение – учебна практика – ИУЧ – ОтПП–  IX клас практически – до пет  астрономически часа     12.06.2024 г.,14.00 ч., компютъренкабинет,  ет. 3      
Икономика – ЗУЧ – ОбПП – X клас писмен – три астрономически часа 13.01.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – учебна практика – ИУЧ – ОтПП –  X клас практически – до пет  астрономически часа 13.06.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Интернет и уеб технологии – ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 14.06.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Физическо възпитание и спорт – ООП – VIII – XI клас практически – до пет  астрономически часа 14.06.2024 г..,14.00 ч., Големия физкултурен салон
Обща икономическа теория –  ИУЧ – ОтПП –  X и XI клас писмен – три астрономически часа 17.06.2024 г..,9.00 ч., кабинет 208
Интернет и уеб технологии – учебна практика – ИУЧ – СПП -XI клас практически – до пет  астрономически часа 17.06.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Интернет и уеб технологии – учебна практика – ИУЧ – РПП –VIII и X клас практически – до пет  астрономически часа 18.06.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Бази от данни – учебна практика – ИУЧ – СПП – XI клас практически – до пет  астрономически часа 20.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – ОтПП –  IX – X клас писмен – три астрономически часа 24.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Компютърна графика – учебна практика – ИУЧ – РПП – VIIIи IX клас практически – до пет  астрономически часа 24.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Икономика на търговията – ИУЧ -СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 25.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Счетоводство на предприятието – учебна практика – ИУЧ – ОтПП – XI клас практически – до пет  астрономически часа 25.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Интернет и уеб технологии –  ИУЧ -РПП –  IX клас писмен – три астрономически часа 26.06.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Работа в учебно предприятие– учебна практика– ИУЧ – СПП XIклас практически – до пет  астрономически часа             26.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Организация и техника на търговските плащания – ИУЧ -СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 27.06.2024 г.9.00 ч., кабинет 208
Производствена практика – ИУЧ -СПП –  X – XI клас практически – до пет  астрономически часа 27.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Маркетинг – ИУЧ – СПП – XI клас писмен – три астрономически часа 28.06.2024 г.,9.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия –  ИУЧ – РПП – IX клас писмен – три астрономически часа 28.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208

Във връзка с проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, който се изпълнява в рамките на програма „Образование“ 2021 — 2027  по Дейност 9 в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово бяха организирани  информационни дейности за кариерно и професионално ориентиране.

На 09.04.2024г.  ас. Юлияна Георгиева – Директор маркетинг, комуникация и Център за кариерно развитие към Висшето училище по застраховане и финанси  информира  учениците за важността на  кариерното ориентиране, за нуждите на пазара на труда, за ролята на университетите и   съвети как да открият силните си страни и да се насочат към правилната за тях професия. Срещата се проведе с помощта на Google Meet.

На 16.04.2024г.  Гергана Стоева, управител на фирма Рекламна агенция „Гълъбови вести“ ЕООД,  като представител на бизнеса, информира учениците за документите, които са необходими за кандидатстване за работа, посъветва ги на какво да обърнат внимание, когато ги попълват. Сподели им как трябва да се държат на интервю за работа,  какво се включва в процеса на подбор на персонал, кои са добрите практики, които правят бизнеса по-ефективен и конкурентноспособен. Срещата се проведе в училище.

Дейностите бяха насочени към учениците от втори гимназиален етап на образование с цел информирането им за бъдеща реализация на пазара на труда.

#NoElevatorsDay2024 #ЯмСтълбиЗаЗакуска

Днес СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово се включи в десетото юбилейно издание на Ден без асансьори. Инициативата на БГ „Бъди активен“ разпространява посланието за нуждата от постоянна физическа активност и как изкачването на стълби може да бъде един лесен и достъпен начин да продължим да се движим ежедневно. Ден без асансьори е част от проекта Спорт #БезОтпадъци, който се осъществява с подкрепата на Европейската комисия и ангажира училищата към идеята за разделно събиране на опаковките. Учениците от нашето училище се включват с голямо желание и ентусиазъм в тази инициатива.

Международен ден на Земята

Международният ден на Земята се отбелязва на 22 април. Целта е да се напомни на международната общност за пряката зависимост между човека, планетата и нейните екосистеми. Тази година Денят на Земята е под надслов „Вода за живот“. Кампанията има за цел да подпомогне управлението на местните, националните, регионалните и глобални водни ресурси за изграждането на по-устойчив свят. В последния месец нашето училище засади 600 фиданки, с които се включи в кампанията за опазване на Земята. Днес учениците активно изработиха множество проекти, рисунки, апликации по темата, с които изразиха позицията си на защитници на Земята!!!

Състезание по бадминтон

На 26.03.2023 г. в гр. Стара Загора се състоя областно състезание от Ученическите игри по бадминтон, в което взеха участие училищните отбори на СУ „Васил Левски“ , гр. Гълъбово момичета /Жулия Горналова – 6 а, Полина Михалева – 6 а, Виктория Стоянова – 6 а, Александра Славова – 6 б, Пламена Герджикова – 7 а и момчета /Самуил Петров – 5 а, Мирослав Абаджиев – 5 а, Николай Герджиков – 5 б, Габриел Христов – 6 а, Борис Казаков – 6 а, класирани на общинското състезание по бадминтон. Тимът на момичетата и момчетата, водени от Галина Георгиева – старши учител по ФВС, спечелиха две втори места. Благодарим Ви, деца! Благодарим и на Вашите учители и треньори за успехите, които постигнахте! Вие сте гордост не само за нашето училище, но и за нашия град и имате пълната подкрепа, за да се изявявате в учението и спорта!