image_pdfimage_print
Всички публикации от Кремена Колева

„Написаното остава. Пиши правилно!“

По случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките провежда кампания „Написаното остава. Пиши правилно!“.

За пета поредна година учениците от Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово имаха възможност да направят кратка диктовка, за да проверят знанията си по български правопис и пунктуация.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

Защита на дипломен проект в теоретичната част ще се проведе на 23.05.2023 г. от 08:00 часа в сградата на Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово

– за специалност „Оперативно счетоводство“  в кабинет по география.

Защита на дипломен проект в практическата част ще се проведе на 01.06.2023г. и 02.06.2023г. от 13:00 часа в сградата на Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово

– за специалност „Оперативно счетоводство“  в кабинет по география.

Резултатите от изпитите и окончателните оценки ще се обявят до 08.06.2023г. на информационното табло в Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово.

График на консултациите на учителите, 2022/2023 учебна година, втори срок

Име, фамилия Учебен предмет и клас По чл. 25, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Наредба 10
  Кремена Грозева Български език и литература VІІІ-ХІІ клас Вторник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 201
  Кремена Грозева Френски език ІХ-ХІІ клас Четвъртък 14:30 -15:10 15:10 -15:25 201
  Таня Каравасилева Български език и литература V и VІІІ клас   Понеделник 14:30-15:10; Четвъртък 14:30-15:10 Кабинет 204
  Кремена Колева Български език и литература VІ и VІІ клас Четвъртък 14:30-15:10; Петък 14:30-15:10 Кабинет 203
  Биляна Димитрова  Английски език ІІ-ІV клас Вторник 14:30-15:10; 15:10-15:50 Кабинет 307
Английски език V и VІ а  клас Четвъртък 14:30-15:10; 15:10-15:50
  Катерина Илиева  Английски език VІ б-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10; Сряда 14:30 -15:10 Кабинет 202
  Светлина Матанска Математика V,VІ б, VІІ и ХІ клас Понеделник 14:30-15:10 Сряда 14:30-15:10 Кабинет 206
  Калинка Николова Математика VІ а, Х и ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 Четвъртък 14:30-15:10 Кабинет 210
  Калинка Николова Информационни технологии V-Х клас Сряда 14:30-15:10    15:10-15:50 Кабинет 210
  Господин Велев Музика Понеделник 14:30-15:10   Кабинет 309
  Галина Георгиева Физика и астрономия VІІ-Х клас Понеделник 14:30-15:10 Сряда 14:30-15:10 STEM Кабинет  
  Диана Костова История и цивилизации  V-Х клас Понеделник 14:30-15:10 Вторник 14:30-15:10 Кабинет 209
  Деляна Тонева География и икономика V-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 Вторник 14:30-15:10 Кабинет 211
  Деляна Тонева Изобразително изкуство V-VІІ клас Сряда 14:30-15:10 Кабинет 211
  Стефка Малакова Химия и опазване на околната среда VІІ-Х клас Сряда 14:30-15:10 15:10-15:50 STEM Кабинет  
  Стефка Малакова Биология и здравно образование VІІ-Х и ХІІ клас  Човекът и природата V  и VІ клас Четвъртък 14:30-15:10 15:10-15:50 STEM Кабинет  
  Галина Русева Икономически  дисциплини ІХ-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 Четвъртък 14:30-15:10   Кабинет 207
  Диана Христова Икономически  дисциплини VІІІ- ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 Четвъртък 14:30-15:10 Кабинет 205
  Стоян Стоянов Хореография VІ-VІІ клас Сряда 14:20 -15:00 Стая по хореография Етаж 1
  Цветомира Станчева Предмети от начален етап І а клас Вторник 13:30-14:10; Четвъртък 13:30-14:10 Кабинет 106
  Ирина Иванова Предмети от начален етап І б клас Понеделник 13:30-14:10; Сряда 13:30-14:10 Кабинет 107
  Нели  Нуцова Предмети от начален етап ІІ а клас Понеделник 13:30-14:10 Сряда 13:30-14:10 Кабинет 101
  Виолина Карадимова Предмети от начален етап ІІ б клас Понеделник 13:00-13:40 Сряда 13:00-13:40 Кабинет 102
  Бояна Петрова Предмети от начален етап ІІІ а клас Вторник 13:50-14:30 Четвъртък 13:50-14:30 Кабинет 105
  Розита Господинова Предмети от начален етап ІІІ б клас Понеделник 13:50-14:30 Сряда 13:50-14:30 Кабинет 108
  Деница Христова Предмети от начален етап ІV а клас Вторник 13:50-14:30 Четвъртък 13:50-14:30 Кабинет 104
  Анастасия Милкова Предмети от начален етап ІV б клас Понеделник 13:50-14:30 Сряда 13:50-14:30 Кабинет 103

График на класни работи за учебната 2022/2023 г.-втори учебен срок

Клас БЕЛ Математика Английски език Френски език
V а 31.05. 03.05.    
V б 31.05. 03.05.    
VІ а 31.05. 02.05.    
VІ б 29.05. 02.05.    
VІІ а 05.06. 26.04.    
VІІ б 06.06. 26.04.    
VІІІ а 05.06. 22.05. 30.05.  
ІХ а 31.05. 22.05. 26.05. 05.06.
Х а 08.06. 26.05. 29.05. 12.06.
ХІ а 26.05. 25.04. 01.06. 06.06.
ХІІ а 30.03. 13.03. 07.04. 22.03.

График на контролни работи, 2022/2023 г.-втори срок

Клас БЕЛ БЕЛ-/ИП Математика Мат. /ИП АЕ  ФЕ Философски цик. Инф. техн. ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІкл./ БЗО VII-XIIкл
V а 29.03.   14.03. 01.06.   21.03. 09.05. 06.06.     23.02. 19.04.   07.03. 13.03. 22.05.     16.02. 24.03. 02.06.
V б 29.03.   14.03. 01.06.   30.03. 10.05. 05.06.     07.03. 28.04. 07.03. 13.03. 22.05.     08.03. 20.03. 02.06.
VІ а 05.04   02.03. 02.06.   06.03. 10.05. 05.06.     04.05. 22.02. 18.04.     17.02. 04.04. 20.02. 26.05.
VІ б 03.04.   01.03. 01.06.   28.03. 09.05.     26.04. 20.02. 27.04     27.03. 09.02. 31.05.
Клас БЕЛ БЕЛ-/ИП Математика Мат. /ИП АЕ  ФЕ Философски цик. Инф. техн. ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІ кл./ БЗО VII-XII кл.
VІІ а 03.04. 15.03. 20.02. 30.03.   25.04. 06.06.     27.02. 15.05. 27.03. 21.02. 01.03. 04.05. 13.03. 16.05.
VІІ б 04.04. 14.03. 20.02. 30.03.   24.04. 05.06.     22.02. 17.05. 23.03. 01.03. 27.02. 09.05. 24.03. 10.03. 05.05.
VІІІ а 27.03.   21.02. 22.03.   21.03.     18.04. 26.05. 18.05. 01.03. 03.04. 10.05. 07.03. 27.02. 08.06.
ІХ а 26.04.   13.02. 13.03.     31.03.     16.02. 20.04. 02.03. 09.02. 20.03. 24.03. 10.03. 05.05.   29.05.
Х а 27.04.   24.03.   20.03.       10.03. 15.03. 21.02. 07.02.   14.03. 02.05.
ХІ а 12.05.   14.02.   30.03.                  
ХІІ а 09.03.   28.02.   17.03.                  
Клас ІV а ІV б
БЕЛ 13.02.2023г. 10.03.2023г. 07.04.2023г. 07.02.2023г. 06.03.2023г.  03.04.2023г.
Математика 24.02.2023г. 16.03.2023г. 05.04.2023г. 24.02.2023г. 16.03.2023г. 13.04.2023г.
Английски език 07.03.2023г. 09.05.2023г. 07.03.2023г. 09.05.2023г.
ЧО 10.02.2023г. 17.03.2023г. 21.04.2023г. 06.02.2023г. 06.03.2023г. 24.04.2023г.
ЧП 14.02.2023г. 14.03.2023г. 27.04.2023г. 14.02.2023г. 21.03.2023г. 28.04.2023г.

150 години от мига, в който Апостола на България прекрачва в безсмъртието

МО по български език и чужди езици в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово отбеляза 150 години от безсмъртието на Васил Левски. Учениците представиха литературна композиция и презентация, посветена на живота, делото и заветите на Дякона.
През далечната 1873 г. Апостола увисва на бесилото, но неговите завети, дела и думи са още живи… и се пазят в съзнанието и сърцето на всеки българин.

Призови места от Национални литературни конкурси за ученици от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово

С нови постижения се поздравиха ученици от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово, които  спечелиха призови места на Национални литературни конкурси. Общо 12 грамоти и дипломи за участие в три Национални литературни конкурса получиха ученици и учители от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово.

Александра Василева и Светослав Георгиев бяха удостоени с грамоти за отлично представяне и за високи творчески постижения във II-ти Национален конкурс за детско творчество „Коледна звезда“-гр. Тутракан, в НК за детско творчество „Коледна приказка“, организиран от община Видин и в Национален поетичен  конкурс „Рими с аромат на канела“, организиран от Инфомрежа, а  г-жа Кремена Колева- ръководител  на наградените ученици, бе удостоена с титла „Вдъхновител“, а също така и с Диплом за отлично представяне.

Още една от творческите надежди на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово завоюва поредица от отличия за своите творби. Петокласничката Ния Колева участва в Национален поетичен  конкурс „Рими с аромат на канела“ и бе удостоена с второ място, а нейното стихотворение „Моята мечта за Коледа“ е сред избраните да бъдат публикувани в сборник на конкурса. Във II-ти национален конкурс за литературна творба – проза или поезия на тема „Моята мечта за Коледа!“  ученичката завоюва трето място.

Световен ден на поздравите

В СУ „Васил Левски“ се отбеляза Световния ден на поздравите. Учителите и учениците бяха приятно изненадани от поздрави, които бяха залепени на всяка една врата в училище. Във фоайетата вървеше презентация, която запозна учениците с историята на този ден – чества се за първи път през 1973г. Инициативата е на Майкъл и Брайън Маккормик.

Поклон, учители!

Учениците от Училищния парламент при СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово поздравиха своите учители по случай 1 ноември, като им благодариха за идеята, която са им завещали, че знанието е важна предпоставка за едно по – добро бъдеще, за един по – добър свят.

ПРЕДЛАГАНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

Математиката е магия
Роботика
Млад природолюбител
Вокална група
Сръчни ръце
Училищен парламент
„Млад художник“
Танцувай с мен
Геометрия и колорит
Мажоретен състав