image_pdfimage_print

Европейски ден на спорта в СУ „Васил Левски“

#BeActive

DSC_7245

#ESSD2018

         За поредна година учениците от СУ „Васил Левски“ се включиха в инициативата BeActive Бъди активен в училище.  Заедно с тях ОДЗ „Радост“, ЦДГ „Наталия“, Дневен център за деца и младежи с увреждания, бивши възпитаници на училището, родители, баби и дядовци на учениците взеха участие в игрите, които се проведоха през Европейски ден на спорта 28.09.2018г..

DSC_7173 DSC_7400 IMG-9cc38f5203f4b13055b7d8042f4a8060-V IMG-27d3d47760ff728e48675cb250131b58-V IMG-57e4cf25bdc08a9d2f5a02c466ddba98-V IMG-eba1aff0c641f312b8c151721d0560d5-V

IMG-5b78dcfde29c5aa532950b88d4358167-V

         Проведоха се над 40 спортни активности, сред които футбол, волейбол, скачане на въже, борба, гимнастика, щафетни игри, състезания, скачане на въже, велосъстезания, фитнес на открито, народни танци и хора и много други.

DSC_6799

42528657_270911467085238_7922929864603074560_n

         Събитието завърши с награждаване от зам. кмета на община Гълъбово Димитър Василев и старши експерт отдел „Образование“ Емилия Гочева.

DSC_7338

DSC_7392

 42537000_528288500927665_1799927773351903232_n 42537996_888244034896989_3156984499397459968_n42660516_284716189029366_4890153010497323008_n 42683516_271227090385973_3661975973693227008_n

https://drive.google.com/open?id=1iIE4pbn3uXSi9xsbAbMZc_5tyNOQHZEo

Учебна 2018/2019 година

 

Училищни учебни планове
БДП план
Вътрешни правила за номенклатура
Вътрешни правила за опазване на материално-техническата база
Годишен план 
Етичен кодекс
План бедствия аварии и катастрофи
План грамотност
План за действие при усложнени зимни условия
План за намаляване на преждевременно напусналите
План за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на учениците
План за противодействие на училищния тормоз
План квалификационна дейност 2018
План комисия по етика
План на комисия култура и спорт
План на комисията по реклама
План на комисията по реклама за учебната 2018/2019 година
План – парламент
План за усложнена зимна обстановка
Политика за превенция на тормоза
Политика за развитието на училищната общност
Правила за водене на Главна книга
Правила за водене на дневник 1-3 клас
Правила за водене на дневник 4 клас
Правила за водене на дневник 5-12 клас
Правила за водене на книга подлежащи
Правила за водене на личен картон
Правила за водене на регистрационна книга и професионална квалификация
Правила за водене на регистрационна книга – дубликати
Правила за работа на ПС
Правила лични картони самостоятелна форма
Правила за самостоятелна форма
Правила за символи и знаци
Правила символи и знаци
Правила стипендии
Правилник за безопасни условия
Правилник за архивиране
Правилник за дейносттa-2018
Превенция на тормоза-2
Превенция на тормоза-3
Програма ГЗО
Програма за предоставяне равни възможности уязвими групи
Система за взаимодействие между учители и лични лекари
Стратегия за намаляване на преждевременно напусналите образователната система
Стратегия за развитие на училище СУ 2018

VIII „А“ клас – II-ри срок

1. Математика Философия География и икономика Български език Счетоводство на предприятието ИП
2. Обща икономическа теория Математика История  и цивилизации Български език Физика и астрономия
3. Английски език Английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Английски език
4. Предприемачество ИП Счетоводство на предприятието ИП Обща теория СО Математика Български език
5. Информационни технологии-I гр. Български език Счетоводство на предприятието ИП Обща теория СО История  и цивилизации
Информационни технологии-II гр.
6. Биология и здравно образование Компютърна обработка на ФСИ Компютърна обработка на ФСИ Биология и здравно образование Изобразително изкуство
7. Химия и ООС Час на класа Английски език
Учебен час за спортни дейности

IX „А“ КЛАС- II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Философия Френски език Френски език История  и цивилизации Български език
2. Финансов и данъчен контрол Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Счетоводство на предприятието ИП Български език
3. История  и цивилизации Счетоводство на предприятието ИП География и икономика Изобразително изкуство Компютърна обработка на ФСИ
4. Биология и здравно образование Английски език Компютърна обработка на ФСИ Математика Физика и астрономия
5. Компютърна обработка на ФСИ Български език Химия и ООС Финансов и данъчен контрол Математика
6. Математика Икономика  на предприятието Обща теория СО Компютърна обработка на ФСИ Английски език
7. Физическо възпитание и спорт Час на класа Химия и ООС
Учебен час за спортни дейности

IX „Б“ КЛАС- II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Въведение в предприeмачеството Физическо възпитание и спорт Български език Счетоводство и бизнес анализ Математика
2. Математика ИП Математика Български език Технологии и предприемачество Химия и ООС
3. Физика и астрономия Химия и ООС Биология и здравно образование Философия География и икономика
4. Френски език История  и цивилизации Физическо възпитание и спорт Информационни технологии ИП Въведение в маркетинга
5. Български език Изобразително изкуство Технологии и предприемачество История  и цивилизации Френски език
6. Английски език Математика ИП Математика ИП Математика Информационни технологии
7. Информационни технологии ИП Час на класа Английски език
Учебен час за спортни дейности

 

X „А“ КЛАС- II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Макроикономика Счетоводство на предприятието УП Счетоводство на предприятието ИП Български език Информационни технологии
2. Математика Физика и астрономия Биология и здравно образование Български език Икономика  на предприятието
3. Счетоводство на предприятието УП Математика Етика и право Физическо възпитание и спорт Счетоводство на предприятието
4. Английски език Бизнес комуникации Английски език Макроикономика Английски език
5. Икономика  на предприятието Счетоводство на предприятието География и икономика Химия и ООС География и икономика
6. История  и цивилизация Физическо възпитание и спорт Български език Френски език Френски език
7. Час на класа История  и цивилизация Английски език
Учебен час за спортни дейности

 

XI „А“ КЛАС- II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Информационни технологии ЗИП/ПП Информационни технологии ЗИП/ПП Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Философия
2. География и икономика Английски език Маркетинг и реклама  ЗИП/ПП Маркетинг и реклама  ЗИП/ПП Математика
3. Български език ЗИП Български език ЗИП Български език Математика ИП Български език
4. Предприемачество ЗИП Математика ЗИП Български език Английски език Математика ЗИП
5. Математика История  и цивилизация География и св.търговия ЗИП/ПП Информационни технологии ИП Предприемачество ЗИП/ПП
6. Маркетинг и реклама  ЗИП/ПП География и св.търговия ЗИП/ПП История  и цивилизация География и св.търговия ЗИП/ПП Физическо възпитание и спорт
7. География и св.търговия ЗИП/ПП Час на класа Предприемачество ЗИП/ПП Учебен час за спортни дейности

XII „А“ КЛАС- II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език География и икономика ЗИП Математика Биология и здравно образование  ЗИП Предприемачество ЗИП/ПП
2. Български език География и икономика ЗИП Английски език Математика ЗИП Английски език
3. Счет. на предприятието ЗИП/ПП Пари,банки ЗИП/ПП Маркетинг и реклама  ЗИП/ПП Предприемачество ЗИП/ПП Счет. на предприятието ЗИП/ПП
4. Математика Маркетинг и реклама  ЗИП/ПП Свят и личност Свят и личност Маркетинг и реклама  ЗИП/ПП
5. Български език ЗИП Предприемачество ЗИП/ПП Български език Пари,банки ЗИП/ПП Физическо възпитание и спорт
6. Пари,банки ЗИП/ПП Математика ЗИП Счет. на предприятието ЗИП/ПП Физическо възпитание и спорт Пари,банки ЗИП/ПП
7. Математика ЗИП Час на класа Счет. на предприятието ЗИП/ПП
Учебен час за спортни дейности

V „а“ клас- II-ри срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Математика Информационни технологии Технологии и предприемачество Изобразително изкуство
2. История  и цивилизации История  и цивилизации Математика Математика Физическо възпитание и спорт
3. Математика Изобразително изкуство Английски език Човекът и природата Български език
4. География и икономика Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език
5. Английски език Математика ИП Информационни технологии ИП Английски език Човекът и природата
6. Музика Английски език Български език Български език Музика
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности

V „б“ клас- II-ри срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Физическо възпитание и спорт История  и цивилизации Математика Математика Технологии и предприемачество
2. Човекът и природата Български език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Информационни технологии
3. Български език Български език Български език Български език Музика
4. Математика Изобразително изкуство Информационни технологии ИП Технологии и предприемачество Английски език
5. История  и цивилизации Английски език Математика Музика Английски език
6. Математика ИП География и икономика Изобразително изкуство Английски език Човекът и природата
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности

VI „А“ клас-II-ри срок

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Български език История  и цивилизации Музика Физическо възпитание и спорт
2. Физическо възпитание и спорт Математика География и икономика Човекът и природата Български език
3. Човекът и природата Информационни технологии Математика История  и цивилизации Български език
4. Български език Физическо възпитание и спорт Български език Изобразително изкуство Изобразително изкуство
5. Английски език Английски език Английски език Английски език Математика ИП
6. Информационни технологии ИП Технологии и предприемачество Музика Математика Технологии и предприемачество
7. Час на класа Учебен час за спортни дейности

VI „Б“ клас-II-РИ СРОК

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Изобразително изкуство Български език
2. Български език Човекът и природата Математика Математика Математика
3. Музика Музика Технологии и предприемачество Математика ИП Физическо възпитание и спорт
4. Физическо възпитание и спорт Български език География и икономика Български език Информационни технологии
5. Математика Информационни технологии ИП История  и цивилизации Технологии и предприемачество Английски език
6. Изобразително изкуство Английски език Английски език Английски език История  и цивилизации
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа