Средно училище

Васил Левски

гр. Гълъбово  п.к.6280  
кв. „Строител“
Директор: Нели Иванова Кючукова

0886611268;  0879161100; 0418/62560

e-mail:sougl@abv.bg

FACEBOOK

Качествено образование, сигурност в бъдещето