image_pdfimage_print

СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово-училище с лидерски позиции в национален мащаб

СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово продължава да се утвърждава сред водещите образователни институции с ефективно управление и европейска визия като осигурява възможно най-добрите условия за обучение на своите ученици. То е сред 115-те училища от цялата страна, преминали успешно първия етап от Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ , Дейност I: Големи проекти (до 300 000 лв.).  Програмата инвестира в цялостни интегрирани решения за нова училищна творческа среда с фокус върху природните науки, инженерните науки, математиката и технологиите (STEM), включващи различни елементи според конкретната нужда на училището и училищната общност.

Училището е класирано за финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул Е) „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Учениците ще имат възможност за подобряване качеството на знанията и уменията, свързани с обучението и възпитанието им за безопасност на  движението по пътищата, както и до намаляване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия с участието на деца.

Друга спечелена от Националните програми 2020 е   „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“.  Дейностите, които училището планира да проведе, са свързани с прилагането на нов подход за взаимодействие чрез ангажиране на всички заинтересовани страни към процеса на обхващане и задържане на учениците в системата на предучилищното и училищното образование. Засилването на партньорството между семейството и училището и увеличаването на участието на родителите във вземането на решения за образованието, ще са ефективни за борбата с преждевременното напускане на училище.

За четвърта поредна година училището попада  в Проект на Решение за приемане Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година под №445. До 15.10.2020 г. по НП „Иновации в действие“  СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово ще трябва да избере училище-партньор от цялата страна за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици.

Класирането  на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово в Националните програми на МОН  е показател  за утвърждаването му като училище с  лидерски позиции в национален мащаб.