image_pdfimage_print

Реализиран проект за стая за занимания по интереси

СУ „Васил Левски“ може да се похвали с втори реализиран проект за тази учебна година – специална стая за занимания по итереси „Уча, играя, мечтая“. Проектът е от НП „Осигуряване на съвременнна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците – 2020“.
Учениците от ГЦОУД I-IV клас вече имат възможност да провеждат часовете за занимания по интереси в специално оборудвано и обзаведено помещение, в което са осигурени съвременни материали, книги и игри, стимулиращи развитието на учениците.
Осъществяването на занимания по интереси в съвременна образователа среда, както и създаването на възможности за по-близки взаимоотношения между учениците, са предпоставка за подобряване на социалните умения и повишаване успеваемостта на учениците.
Включването на децата в дейности от различни области – наука, изкуство, спорт, образователни и занимателни игри, способства за усъвършенстване на уменията за работа в екип, развива вниманието и паметта, логическото мислене и се стимулират творческите изяви.
Играта е от съществено значение за психическото, социалното, емоционалното и физическото развитие на децата.

Спечелен и реализиран проект по БДП в СУ “Васил Левски”

СУ „Васил Левски“ може да се похвали с кът и площадка за обучение по безопасност на движението. Средствата за изграждането им са от разработен и спечелен проект от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

За дейностите и ефективното обучение на всички ученици от училището са включени табла за обучение, пъзели, модели на светофари и пътни знаци, сигнално-предпазни жилетки, симулационни очила и програмируем учебен робот.  За учениците са закупени велосипеди, предпазни каски и конуси, с които ще се провеждат заниманията по БДП.

Интерес предствлява и подвижната вътрешна учебна площадка, на която се създават реални пътно-транспортни ситуации. С това обучение  се цели възпитание на толерантно, отговорно и безопасно поведение на децата като участници в пътното движение, както като пешеходци, така и като водачи на превозни средства.

Седмица на предприемачеството в СУ “Васил Левски”

За тринадесета поредна година JA България е домакин на Световната седмица на предприемачеството. СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово отново получи покана за участие в инициативата. Чрез нея учениците от I до XII клас се докоснаха до идеите на Джуниър Ачийвмънт за инициативност и предприемачески дух.

В първия ден от седмицата учениците от XII клас изготвиха информационен постер, чрез който споделиха своите виждания като бъдещи предприемачи. 

Във вторник се проведе открит урок по предприемачествона тема „Предприемаческо мислене и предприемаческо поведение“ с учениците от VIII клас, като целта на събитието се състоеше в стимулиране на интерес у учениците към предприемачеството, развиване на умения за работа в екип, инициативност и предприемчивост.

В час на класа учениците от I до VII клас изгледаха презентация, като се запознаха с основните моменти в предприемаческия процес, с това какво е нужно, за да бъдат успешни предприемачи, какви са личните постижения на предприемача. Учениците от I – IV клас продължиха инициативата, като представиха изложба на рисунки по темата.

През седмицата на предприемачеството се включи чрез видео връзка и гост – лектор – инж. Елена Балчева от гр. Ямбол, която в настоящия момент се занимава с контрол и мониторинг на изграждане на компостираща инсталация за разделно събиране на зелени отпадъци. Темата на лекцията бе свързана с една от глобалните теми на Джуниър Ачийвмънт „ Екосистеми“. На срещата присъстваха ученици от гимназиален етап, които бяха запознати с всички етапи през, които минава една идея, за да стигне до реализиране. Госпожа Балчева подробно им обясни колко време и труд са нужни, какви срокове трябва да се спазват, за да има реализация идеята.

В четвъртък се проведе състезание под мотото „Да започнем бизнес“, като бяха определени две категории – презентация и есе. В него се включиха ученици от гимназиален етап. По време на надпреварата учениците споделиха своите идеи за започване на бизнес. Всички участници в състезанието получиха сертификати и символична награда от г-жа Нели Кючукова, директор на училището.

Сертификати получиха и всички ученици от СУ „Васил Левски“, взели участие в Световната седмица на предприемачеството. Събитията през периода 16 – 20 ноември 2020 г. се проведоха под ръководството на г – жа Галина Русева и г – жа Диана Христова.

Няма път, който да не започва от семейството

На 21 ноември православната църква отбелязва празника Въведение Богородично, а в българския календар той е отреден за Ден на християнското семейство.

От векове наред дедите ни са вярвали, че домът е свещено място, в което децата научават най-ценните житейски уроци, както и усвояват важни знания за света. В семейството те не само биват възпитавани, но и изграждат своя характер и именно семейната среда е предпоставка за развитие на техните заложби и дарби.

Единствено ние, българите, празнуваме Въведение Богородично като Ден на християнското семейство.

Тук отново се преплитат църковното и народните традиции, съхранявани и отстоявани в продължение на стотици години. Затова и празникът Въведение Богородично е на особена почит сред православния български народ.

На 20.11.2020 г. родители, учители и ученици от начален етап посетихме църквата „Въведение Богородично“ в гр. Гълъбово, където отец Виктор Милчев ни разказа за ролята на семейството според християнската религия. Мероприятието е свързано с НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Децата усетиха силата и спокойствието на църковната обител и с огромен интерес изслушаха словото на отеца. Учениците запалиха  свещички за здраве и благополучие на семействата си.

Преживяното от този светъл ден ще остави отпечатък в тяхното съзнание, ще им напомня, че трябва  да  бъдем добри, да правим добро, за да получим добро.

Европейска седмица на професионалните умения в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово

„Европейската седмица на професионалните умения“ стартира за пета поредна година под мотото „ Открий своя талант. Своя път. Своя избор.“

Във връзка с инициативата РУО – Стара Загора организира провеждане на „Дни на отворените врати“ при работодатели и в училища, осигуряващи професионално обучение.

В периода 09 – 13 ноември 2020 г. се проведе „ Европейска седмица на професионалните умения“ в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово.

Планираните събития се провеждат с участието на всички ученици от I до XII клас, като главни участници са професионалните паралелки:

  • VIII а клас- професия „Организатор интернет приложения“;
  • IX а клас- професия „ Сътрудник по управление на индустриални отношения“;
  • X а, XI а, XII а- професия  „ Оперативен счетоводител“.

На 09.11. 2020 г. седмицата стартира с първата инициатива- изготвяне на информационен постер от бъдещите гимназисти -VII а и VII б класове с помощта на г-жа Диана Христова – учител по теоретично обучение в гимназиален етап.

На 10.11.2020 г. в час на класа всички ученици от I до XII клас се запознаха с еволюцията на професиите през вековете. За целта бе изготвена презентация от дванадесетокласниците с помощта на г-жа Галина Русева- класен ръководител и старши учител по теоретично обучение в гимназиален етап. Чрез презентацията учениците научиха какво е понятието „професия“, имената на професиите и етапите на тяхното развитие: професии „Залезли звезди“, т.е. отмрели през годините; професии „Залязващи звезди“, които постепенно отстъпват място на развитието на технологиите; професии „Здраво стъпили на пазара на труда“, т.е. традиционни, неподвластни на времето и промените в икономиката; професии „Изгрели звезди“, т.е. нови, свързани с новостите в технологиите и „Професии на бъдещето“, които ще бъдат най – търсени през следващите години и все още не съществуват.

Така представени професиите, ще мотивират учениците за избор на бъдеща професия и реализация.

На 11.11.2020 г. се включват най-малките ученици на училището от I до IV клас, които са провокирани от своите учители да нарисуват своята мечтана професия. Най-добрите творби бяха изложени във фоайето на училището и стимулираха малчуганите да мечтаят какви искат да станат.

На 12.11.2020 г. в неформална, онлайн среда  в елекронната платформа Microsoft Teams, гимназистите от XI а клас участваха в обучение на тема „Преносими умения“ с ръководител г-жа Галина Русева. Учениците се запознаха със същността на преносимите умения и колко те са важни за една бъдеща професионална и житейска реализация. След това попълниха въпросник за нивото на владеене на преносимите умения и по този начин отчетоха резултатите си. Така всеки гимназист прецени кои умения владее най – добре и кои трябва да се стреми да развие в бъдеще. В края на обучението се представиха ключовите компетентности за учене през целия живот- Европейската референтна рамка.

В последният ден от седмицата – 13.11.2020 г. всички класове получиха грамоти и награди за участие.

„Европейската седмица на професионалните умения в СУ „Васил Левски“ ще бъде последвана от „Световната седмица на предприемачеството“ .

ВАЖНО!!! ПРОМЯНА В РАЗПИСАНИЕТО НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, ТЯХНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПОЧИВКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ В СИЛА ОТ 05.11.2020 Г.

График на учебните занятия на учениците от I до IV клас:

Учебни часове Начало на часа Край на часа Междучасие
1 07.50 08.30 08.30 – 08.40
2 08.40 09.20 09.20 – 09.30
3 09.30 10.10 10.10 – 10.30
4 10.30 11.10 11.10 – 11.20
5 11.20 12.00 12.00 – 12.10
6 12.10 12.50  

График на учебните занятия на учениците от V до XII клас:

Учебни часове Начало на часа Край на часа Междучасие
1 08.00 08.40 08.40 – 08.50
2 08.50 09.30 09.30 – 09.50
3 09.50 10.30 10.30 – 10.40
4 10.40 11.20 11.20 – 11.30
5 11.30 12.10 12.10 – 12.20
6 12.20 13.00 13.00 – 13.10
7 13.10 13.50  

Важно!!! ПРОМЯНА В РАЗПИСАНИЕТО НА ЧАСОВЕТЕ В ГЦОУД В СИЛА ОТ 05.11.2020 Г.

Продължителност на часовете за всяка една от групите ГЦОУД за учебната 2020/2021г.

  • Група І а,I б  клас-35 минути;
  • ГрупаІІа, ІІб клас – 35 минути;
  •  Група ІІІа, III б клас-40 минути;
  •  Група IV а,IVб клас – 40 минути
  • за дните, в които учениците имат 5 учебни часа до обяд:
Група Група І а клас; Група I б  клас; Група ІI а, ІІб  клас
Обяд, организиран отдих и физическа активност – 1ч. 12.00 ч. – 12.35ч.
Обяд, организиран отдих и физическа активност – 1ч. 12.35 ч.- 13.10 ч.
Междучасие 13.10 ч.-13.20 ч.
Самоподготовка– 1ч. 13.20 ч. – 13.55 ч.
Междучасие 13.55ч.- 14.05ч.
Самоподготовка– 1ч. 14.05 ч. – 14.40 ч.
Междучасие 14.40 ч.-14.50 ч.
Занимания по интереси– 1ч. 14.50 ч. – 15.25  ч.
Занимания по  интереси– 1ч. 15.25 ч. – 16.00  ч.
  • за дните, в които учениците имат 6 учебни часа до обяд:
Група Група ІІІ а, III б клас; Група IV а,IV б клас
Обяд, организиран отдих и физическа активност – 2ч. 12.50 ч. – 13.50 ч.
Самоподготовка– 1ч. 13.50 ч. – 14.30  ч .
Самоподготовка– 1ч. 14.30 ч.-15.10 ч.
Занимания по  интереси– 1ч. 15.10 ч. – 15.50 ч.
Занимания по  интереси– 1ч. 15.50 ч. – 16.30 ч.

Ден на народните будители

На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители. В този ден се отдава почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

Сред будителите на народния ни дух са Григорий Цамблак, Владислав Граматик, Паисий Хилендарски, Иван Рилски, Неофит Бозвели, Васил Априлов, братята Миладинови, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Неофит Рилски, Иван Вазов, Любен Каравелов и други достойни българи.

Честит празник!