1. Чужд език по професията – Express Publishing, Career Paths – computing
 2. Френски език – Клет България ООД Vite pour la Bulgarie A2 Partie 1
 3. Български език – „БГ Учебник“ ЕООД
 4. Литература – „БГ Учебник“ ЕООД
 5. Христоматия по литература 11. и 12 . клас – „БГ Учебник“ ЕООД
 6. Гражданско образование – Просвета София
 7. Математика – „Архимед“
 8. Електронна търговия – „Мартилен“
 9. Организация и техника на търговските плащания –  Организация и техника на търговските плащания – „Мартилен“
 10. Обща икономическа теория – „Мартилен“
 11. Работа в учебно предприятие – практика – „Мартилен“
 12.  Счетоводство на предприятието –  Счетоводство на предприятието -„Мартилен“
 13.  Статистика –  Обща теория на статистиката – „Мартилен“
 14.  Право –  Основи на правото и Фирмено право – „Мартилен“
 15.  Икономика на търговията  – Организация и управление на търговията – „Мартилен“
 16.  Маркетинг – Мениджмънт на маркетинга,  Маркетинг – ИК „Люрен“
image_pdfimage_print