Архив на категория: XII клас

image_pdfimage_print
 1. Български език – изд. БГ учебник – Български език
 2. Литература – изд. БГ учебник – Литература
 3. Христоматия по литература – изд. БГ учебник
 4. Математика – изд.Архимед – Математика 12 клас
 5. Френски език – изд. Клет -Vite pour la Bulgarie, A2,  Partie 2
 6. Чужд език по професията –изд. Expess Publishing – Career paths – business English
 7. Гражданско образование – Просвета София
 8. Индустриални отношения – Университетско издателство „ Стопанство“  
 9. Маркетинг – изд. Мартилен, Маркетинг и реклама
 10. Публична администрация –  Университетско издателство „ Стопанство“   УНСС – Основи на публичната администрация
 11. Мениджмънт на човешките ресурси – изд. Труд и право – 2013 – Управление на човешките ресурси
 12. Трудово право – изд. Мартилен – Фирмено право
 13. Организационно поведение и професионална етика – изд. Ciela, София – 2013 , – Организационно поведение
 14. Икономика и организация на учебното предприятие – изд. Горекс-прес 2001 – Икономика и организация на индивидуалната фирма
 15. Мениджмънт – изд.Мартилен – Предприемачество и мениджмънт
 16. Подготовка за мениджърски проект –
 17. изд. Мартилен – Икономика на предприятието – I и II част
 18. изд. Мартилен – Маркетинг и реклама
 19. изд. Мартилен – Предприемачество и мениджмънт
 20. Бизнес комуникации – изд. ПринтаКОМ – Бизнес комуникация