Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г.

ВАЖНО!!!НОВИ ДАТИ ЗА ДЗИ-XII КЛАС И НВО-VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Нова професия-нова възможност

План-прием 2020/2021 г.

Прием I-ви клас за учебната 2020/2021 година


Училищен план-прием 2020/2021 г.-Заповед

Приложение 1

Приложение 2