Архив на категория: Учебници

image_pdfimage_print
 1. Български език – „Булвест 2000“;
 2.  Литература – „Булвест 2000“;
 3. Английски език – „Клет“;
 4. Математика – „Архимед“;
 5. Информационни технологии – „Просвета София“;
 6. История и цивилизации – „Просвета 1945“;
 7. География и икономика – „Булвест 2000“;
 8. Философия – „Просвета“;
 9. Биология и здравно образование – „Анубис“;
 10. Физика  и астрономия – „Булвест 2000“;
 11. Химия и ООС –  „Анубис“;
 12. Музика – „Булвест 2000“;
 13. Изобразително изкуство – Анубис;
 14. Предприемачество– „Мартилен“;
 15. Бизнес комуникации– „Мартилен“;
 16. Електронна търговия – „Мартилен“.
 1. Български език – „Булвест 2000“;
 2.  Литература – „Булвест 2000“;
 3. Английски език – „Клет“;
 4. Френски език – „Клет“;
 5. Математика – „Архимед“;
 6. Информационни технологии – „Просвета София“;
 7. История и цивилизации – „Просвета Азбуки“;
 8. География и икономика – „Булвест 2000“;
 9. Философия  – „Просвета“;
 10. Биология и здравно образование – „Анубис“;
 11. Физика  и астрономия – „Булвест 2000“;
 12. Химия и ООС –  „Анубис“;
 13. Музика – „Булвест 2000“;
 14. Изобразително изкуство – Анубис;
 15. Здравословни и безопасни условия на труд – „Нови знания“;
 16. Компютърен машинопис и текстообработка – „Мартилен“;
 17. Подготовка за мениджърски проект – „Мартилен“;
 18. Работа в учебно предприятие – „Матрилен“.
 1. Български език – „Булвест 2000“;
 2. Литература– „Булвест 2000“;
 3. Френски език – „Клет“ ;
 4. Английски език – „Клет“;
 5. Биология – „Анубис“;
 6. Химия – „Анубис“ ;
 7. Физика– „Булвест 2000“;
 8. История – „Просвета 1945“;
 9. География – „Просвета“;
 10.  Математика – „Архимед“;
 11.  Музика – „Булвест 2000“;
 12.  Изобразително изкуство – „Просвета 1945“;
 13.  Инф. Технологии – „Просвета София“;
 14.  Обща теория на счетоводната отчетност – „Мартилен“;
 15.  Счетоводство на предприятието – „Мартилен“;
 16.  Икономика – „Клет“.
 1. Български език и литература – „Просвета“;
 2. Математика – „Архимед“;
 3. Свят и личност – „Просвета 1945“;
 4. Чужд език по професията – „Legacy“;
 5. Биология и здравно образование – „Просвета – София“;
 6. Банково счетоводство – „Мартилен“;
 7. Застрахователно и осигурително счетоводство – „Мартилен“;
 8. Статистика  – „Мартилен“;
 9. Предприемачество – „БГ Учебник ЕООД“;
 10. Счетоводство на предприятието – „Мартилен“;
 11. Финансов и данъчен контрол  – „Фабер2008“, УНСС Издателски комплект;
 12. КОФСИ – „Мартилен“.
 1. Български език и литература  – „БГ Учебник“;
 2. Френски език – „Klett“;
 3. Математика – „Архимед “;
 4. Гражданско образование – „ Просвета“, София;
 5. Чужд език по професията – „Legacy“;
 6. Право ( ИУЧ – ОтПП) – „Мартилен“;
 7. Обща икономическа теория( ИУЧ- ОтПП) –„Мартилен “ ;
 8. Икономическа информатика практика ( ИУЧ – СПП) – „Мартилен“;
 9. Счетоводство на предприятието  ( ИУЧ-СПП) –„Мартилен“;
 10. Финансов и данъчен контрол практика (ИУЧ – СПП) – „Фабер 2008“, изд. комплекс УНСС;
 11. КОФСИ практика ( ИУЧ- РПП)  – „Мартилен“.