Архив на категория: Учебен процес

image_pdfimage_print

Приравнителни изпити за определяне на годишни оценки поради различие между училищните учебни планове

Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продължителност Дата, начален час, място на провеждане
Програмиране – ИУЧ – РПП – VIII  клас писмен – три астрономически часа 21.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Интернет и уеб технологии – учебна практика –РПП -VIII клас практически – до пет  астрономически часа 22.05.2024 г.,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Предприемачество-ЗУЧ-ОПП – VIII клас писмен – три астрономически часа 23.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Компютърна графика – учебна практика – ИУЧ – РПП – VIII  клас практически – до пет  астрономически часа 27.05.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Бизнес комуникации – учебна практика – ИУЧ- ОтПП – VIII клас Практически до пет астрономически часа 28.05.2024 г., 14,00ч., Компютърен кабинет ет.3
Здравословни и безопасни условия на труд – ЗУЧ – ОПП – IX  клас писмен – три астрономически часа 29.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия – учебна практика –РПП – VIII клас практически – до пет  астрономически часа 30.05.2024 г..,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Български език  – ООП – X  клас писмен – три астрономически часа 31.05.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208    
Обща теория на счетоводната отчетност – ОтПП –  IX клас писмен – три астрономически часа 03.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Икономика – ЗУЧ – ОПП – X клас писмен – три астрономически часа 04.06.2024 г.14.00 ч., Компютърен кабинет , ет.3
Обща икономическа теория – ОтПП –  X клас писмен – три астрономически часа 05.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – ОтПП –  X клас писмен – три астрономически часа 06.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208
Приложни програми с общо предназначение – учебна практика – ОтПП –  IX клас практически – до пет  астрономически часа       11.06.2024 г.,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3        
Интернет и уеб технологии –  ИУЧ -РПП –  IX клас писмен – три астрономически часа 12.06.2024 г.14.00 ч., кабинет 208
Интернет и уеб технологии – учебна практика –РПП –  IX клас   практически – до пет  астрономически часа   13.06.2024 г.,14.00 ч., кабинет 208      
Компютърна графика – учебна практика – ИУЧ – РПП – IX клас практически – до пет  астрономически часа 17.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност –учебна практика –  ОтПП –  X клас практически – до пет  астрономически часа 18.06.2024 г..,14.00 ч., кабинет 208
Производствена практика – СПП – X клас практически – до пет  астрономически часа 20.06.2024 г…,14.00 ч., кабинет 208
Електронна търговия – учебна практика –РПП – IX клас практически – до пет  астрономически часа 24.06.2024 г..,14.00 ч., Компютърен кабинет ет.3
Бизнес комуникации – учебна практика – ИУЧ- РПП –  X клас практически – до пет  астрономически часа 25.06.2024 г..,14.00 ч., компютърен кабинет,  ет. 3

График на консултациите на учителите, 2022/2023 учебна година, втори срок

Име, фамилия Учебен предмет и клас По чл. 25, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Наредба 10
  Кремена Грозева Български език и литература VІІІ-ХІІ клас Вторник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 201
  Кремена Грозева Френски език ІХ-ХІІ клас Четвъртък 14:30 -15:10 15:10 -15:25 201
  Таня Каравасилева Български език и литература V и VІІІ клас   Понеделник 14:30-15:10; Четвъртък 14:30-15:10 Кабинет 204
  Кремена Колева Български език и литература VІ и VІІ клас Четвъртък 14:30-15:10; Петък 14:30-15:10 Кабинет 203
  Биляна Димитрова  Английски език ІІ-ІV клас Вторник 14:30-15:10; 15:10-15:50 Кабинет 307
Английски език V и VІ а  клас Четвъртък 14:30-15:10; 15:10-15:50
  Катерина Илиева  Английски език VІ б-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10; Сряда 14:30 -15:10 Кабинет 202
  Светлина Матанска Математика V,VІ б, VІІ и ХІ клас Понеделник 14:30-15:10 Сряда 14:30-15:10 Кабинет 206
  Калинка Николова Математика VІ а, Х и ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 Четвъртък 14:30-15:10 Кабинет 210
  Калинка Николова Информационни технологии V-Х клас Сряда 14:30-15:10    15:10-15:50 Кабинет 210
  Господин Велев Музика Понеделник 14:30-15:10   Кабинет 309
  Галина Георгиева Физика и астрономия VІІ-Х клас Понеделник 14:30-15:10 Сряда 14:30-15:10 STEM Кабинет  
  Диана Костова История и цивилизации  V-Х клас Понеделник 14:30-15:10 Вторник 14:30-15:10 Кабинет 209
  Деляна Тонева География и икономика V-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 Вторник 14:30-15:10 Кабинет 211
  Деляна Тонева Изобразително изкуство V-VІІ клас Сряда 14:30-15:10 Кабинет 211
  Стефка Малакова Химия и опазване на околната среда VІІ-Х клас Сряда 14:30-15:10 15:10-15:50 STEM Кабинет  
  Стефка Малакова Биология и здравно образование VІІ-Х и ХІІ клас  Човекът и природата V  и VІ клас Четвъртък 14:30-15:10 15:10-15:50 STEM Кабинет  
  Галина Русева Икономически  дисциплини ІХ-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 Четвъртък 14:30-15:10   Кабинет 207
  Диана Христова Икономически  дисциплини VІІІ- ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 Четвъртък 14:30-15:10 Кабинет 205
  Стоян Стоянов Хореография VІ-VІІ клас Сряда 14:20 -15:00 Стая по хореография Етаж 1
  Цветомира Станчева Предмети от начален етап І а клас Вторник 13:30-14:10; Четвъртък 13:30-14:10 Кабинет 106
  Ирина Иванова Предмети от начален етап І б клас Понеделник 13:30-14:10; Сряда 13:30-14:10 Кабинет 107
  Нели  Нуцова Предмети от начален етап ІІ а клас Понеделник 13:30-14:10 Сряда 13:30-14:10 Кабинет 101
  Виолина Карадимова Предмети от начален етап ІІ б клас Понеделник 13:00-13:40 Сряда 13:00-13:40 Кабинет 102
  Бояна Петрова Предмети от начален етап ІІІ а клас Вторник 13:50-14:30 Четвъртък 13:50-14:30 Кабинет 105
  Розита Господинова Предмети от начален етап ІІІ б клас Понеделник 13:50-14:30 Сряда 13:50-14:30 Кабинет 108
  Деница Христова Предмети от начален етап ІV а клас Вторник 13:50-14:30 Четвъртък 13:50-14:30 Кабинет 104
  Анастасия Милкова Предмети от начален етап ІV б клас Понеделник 13:50-14:30 Сряда 13:50-14:30 Кабинет 103

График на класни работи за учебната 2022/2023 г.-втори учебен срок

Клас БЕЛ Математика Английски език Френски език
V а 31.05. 03.05.    
V б 31.05. 03.05.    
VІ а 31.05. 02.05.    
VІ б 29.05. 02.05.    
VІІ а 05.06. 26.04.    
VІІ б 06.06. 26.04.    
VІІІ а 05.06. 22.05. 30.05.  
ІХ а 31.05. 22.05. 26.05. 05.06.
Х а 08.06. 26.05. 29.05. 12.06.
ХІ а 26.05. 25.04. 01.06. 06.06.
ХІІ а 30.03. 13.03. 07.04. 22.03.

График на контролни работи, 2022/2023 г.-втори срок

Клас БЕЛ БЕЛ-/ИП Математика Мат. /ИП АЕ  ФЕ Философски цик. Инф. техн. ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІкл./ БЗО VII-XIIкл
V а 29.03.   14.03. 01.06.   21.03. 09.05. 06.06.     23.02. 19.04.   07.03. 13.03. 22.05.     16.02. 24.03. 02.06.
V б 29.03.   14.03. 01.06.   30.03. 10.05. 05.06.     07.03. 28.04. 07.03. 13.03. 22.05.     08.03. 20.03. 02.06.
VІ а 05.04   02.03. 02.06.   06.03. 10.05. 05.06.     04.05. 22.02. 18.04.     17.02. 04.04. 20.02. 26.05.
VІ б 03.04.   01.03. 01.06.   28.03. 09.05.     26.04. 20.02. 27.04     27.03. 09.02. 31.05.
Клас БЕЛ БЕЛ-/ИП Математика Мат. /ИП АЕ  ФЕ Философски цик. Инф. техн. ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІ кл./ БЗО VII-XII кл.
VІІ а 03.04. 15.03. 20.02. 30.03.   25.04. 06.06.     27.02. 15.05. 27.03. 21.02. 01.03. 04.05. 13.03. 16.05.
VІІ б 04.04. 14.03. 20.02. 30.03.   24.04. 05.06.     22.02. 17.05. 23.03. 01.03. 27.02. 09.05. 24.03. 10.03. 05.05.
VІІІ а 27.03.   21.02. 22.03.   21.03.     18.04. 26.05. 18.05. 01.03. 03.04. 10.05. 07.03. 27.02. 08.06.
ІХ а 26.04.   13.02. 13.03.     31.03.     16.02. 20.04. 02.03. 09.02. 20.03. 24.03. 10.03. 05.05.   29.05.
Х а 27.04.   24.03.   20.03.       10.03. 15.03. 21.02. 07.02.   14.03. 02.05.
ХІ а 12.05.   14.02.   30.03.                  
ХІІ а 09.03.   28.02.   17.03.                  
Клас ІV а ІV б
БЕЛ 13.02.2023г. 10.03.2023г. 07.04.2023г. 07.02.2023г. 06.03.2023г.  03.04.2023г.
Математика 24.02.2023г. 16.03.2023г. 05.04.2023г. 24.02.2023г. 16.03.2023г. 13.04.2023г.
Английски език 07.03.2023г. 09.05.2023г. 07.03.2023г. 09.05.2023г.
ЧО 10.02.2023г. 17.03.2023г. 21.04.2023г. 06.02.2023г. 06.03.2023г. 24.04.2023г.
ЧП 14.02.2023г. 14.03.2023г. 27.04.2023г. 14.02.2023г. 21.03.2023г. 28.04.2023г.

Консултации

Име, фамилия Учебен предмет и клас По чл. 25, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Наредба 10
  Кремена Грозева Български език и литература VІІІ-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 201
  Кремена Грозева Френски език ІХ-ХІІ клас Вторник 14:30 -15:10 15:10-15:50 201
  Таня Каравасилева Български език и литература VІІ клас   Вторник 14:30-15:10; Четвъртък 14:30-15:10 Кабинет 204
  Кремена Колева Български език и литература V и VІ клас Вторник 14:30-15:10; Сряда 14:30-15:10 Кабинет 203
  Биляна Димитрова  Английски език ІІ-ІV клас Вторник 14:30-15:10; 15:10-15:50 Фоайе етаж 3
Английски език V и VІ а  клас Четвъртък 14:30-15:10; 15:10-15:50
  Катерина Илиева  Английски език VІ б-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10; Петък 14:30 -15:10 Кабинет 202
  Светлина Матанска Математика VІ, VІІ и Х клас Понеделник 14:30-15:10 Сряда 14:30-15:10 Кабинет 206
  Калинка Николова Математика ХІ-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 210
  Калинка Николова Информационни технологии V-Х клас Сряда 14:30-15:10     15:10-15:50 Кабинет 210
  Иванина Нончева Математика VІІ-VІІІ клас Понеделник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 208
  Иванина Нончева Компютърно моделиране ІІІ-V клас Четвъртък 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 308
  Галина Георгиева Физика и астрономия VІІ-Х клас Вторник 14:30-15:10 Петък 14:30-15:10 Кабинет 207
  Диана Костова История и цивилизации  V-Х клас Четвъртък 14:30-15:10 Петък 14:30-15:10 Кабинет 209
  Деляна Тонева География и икономика V-ХІІ клас Четвъртък 14:30-15:10 Петък 14:30-15:10 Кабинет 211
  Деляна Тонева Изобразително изкуство V-VІІ клас Понеделник 14:30-15:10 Кабинет 211
  Стефка Малакова Химия и опазване на околната среда VІІ-Х клас Сряда 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 209
  Стефка Малакова Биология и здравно образование VІІ-Х и ХІІ клас  Понеделник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 209
  Краси Петкова Човекът и природата Vа  и VІ а,б клас Вторник 14:30-15:10 Четвъртък 14:30-15:10 Кабинет 310
  Галина Русева Икономически  дисциплини Х-ХІІ клас Понеделник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 207
  Галина Русева Икономически  дисциплини-учебна практика Х-ХІІ клас Сряда 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 207
  Диана Христова Икономически  дисциплини VІІІ-ІХ и ХІ клас Понеделник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 205
  Диана Христова Икономически  дисциплини-учебна практика VІІІ-ІХ и ХІ клас Вторник 14:30-15:10 15:10-15:50 Кабинет 205
  Нели  Нуцова Предмети от начален етап І а клас Понеделник 13:20-14:00 Сряда 13:20-14:00 Кабинет 101
  Виолина Карадимова Предмети от начален етап І б клас Понеделник 13:20-14:00 Сряда 13:20-14:00 Кабинет 102
  Бояна Петрова Предмети от начален етап ІІ а клас Понеделник 13:30-14:10 Сряда 13:30-14:10 Кабинет 105
  Розита Господинова Предмети от начален етап ІІ б клас Понеделник 14:10-14:50 Четвъртък 14:10-14:50 Кабинет 108
  Станка Стойкова Предмети от начален етап ІІІ а клас Вторник 13:50-14:30 Сряда 13:50-14:30 Кабинет 104
  Анастасия Милкова Предмети от начален етап ІІІ б клас Понеделник 13:50-14:30 Четвъртък 13:50-14:30 Кабинет 103
  Надежда Колева Предмети от начален етап ІV а клас Вторник 13:50-14:30; Четвъртък 13:50-14:30 Кабинет 106
  Ирина Иванова Предмети от начален етап ІV б клас Понеделник 13:50-14:30; Сряда 13:50-14:30 Кабинет 107
  Стоян Стоянов Хореография VІ-VІІ клас Петък 14:30 -15:10 Стая по хореография Етаж 1
  Цвети Мандолска Хореография І-V клас Петък 14:30 -15:10 Стая по хореография Етаж 1
  Господин Велев Музика Петък 14:30-15:10   Кабинет 309
Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продъжителност Дата, начален час, място на провеждане Училищна комисия по организиране на изпита (квестори) Училищна комисия по оценяването
Информационни технологии – ООП VIII клас       писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 04.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 17.00 ч. , компютърен кабинет,  ет. 2         1. Р.Андронова 2. Н. Колева                   1.К.Николова-пр 2. Ив. Нончева                
Обща икономическа теория – ИУЧ – отраслова професионална подготовка VIII клас     писмен – три астрономически часа   04.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Св. Матанска 2. Ст. Малакова 1.Д. Христова-пр. 2. Г. Русева
Информационни технологии – ООП IX клас         писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 05.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 17.00 ч. , компютърен кабинет,  ет. 2   1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова   1.К.Николова-пр 2. Ив. Нончева  
Предприемачество  – ЗУЧ – обща професионална подготовка VIII клас писмен – три астрономически часа       05.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2     1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова     1.Д. Христова-пр. 2. Г. Русева
Обща теория на счетоводната отчетност –учебна практика – ИУЧ – разширена професионална подготовка VIII клас     Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – Разширена професионална подготовка VIII клас   практически – до пет  астрономически часа писмен – три астрономически часа 05.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2             05.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ив. Нончева 2. Кр. Петкова 1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Информационни технологии – ООП X клас                   писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 06.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 17.00 ч. , компютърен кабинет,  ет. 2           1. Р.Андронова 2. Н. Колева                     1.К.Николова-пр 2. Ив. Нончева                  
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – разширена професионална подготовка VIII клас   писмен – три астрономически часа 06.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ст. Стойкова 2. Ан. Милкова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Философия –ООП VIII клас         писмен – три астрономически часа 07.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2         1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова       1. К. Илиева-пр. 2. Д. Костова      
Компютърна обработка на финансово – счетоводната информация – ИУЧ – разширена професионална подготовка VIII клас   Финансов и данъчен контрол – ИУЧ – разширена професионална подготовка VIII клас   писмен – три астрономически часа 07.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. К. Илиева 2.Цв. Мандолска   1.Д. Христова-пр. 2. Г. Русева
Философия –ООП IX клас           Английски език – ООП – IX клас     писмен – три астрономически часа комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 08.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2       08.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   устен изпит: от 17.30 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Р.Андронова 2. Н. Колева                   1. К. Илиева-пр. 2. Д. Костова       1. К. Илиева–пр. 2. Б. Димитрова  
Обща теория на счетоводната отчетност– ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас         Английски език – ООП – VIII клас комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 08.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2               08.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2   устен изпит:от17.00ч. кабинет 1,  ет. 2 1. Д. Тонева 2. Кр. Грозева   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова               1. К. Илиева–пр. 2. Б. Димитрова  
Френски език –ООП –  IX                   комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 11.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   устен изпит: от 17.30 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова           1.Кр. Грозева–пр. 2. Пенка Димитрова Русева – Вълева          
Френски език –ООП –  IX – Исус, Силвия Френски език –ООП –  X клас       комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устната част 11.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2   устен изпит: от 17.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1.В. Карадимова 2. Н. Куманова   1.Кр. Грозева–пр. 2. Пенка Димитрова Русева – Вълева    
Здравословни и безопасни условия на труд – ЗУЧ – обща професионална подготовка IX клас писмен – три астрономически часа 12.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Р.Андронова 2. Н. Колева 1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Компютърна обработка на финансово – счетоводната информация –учебна практика –  ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   Компютърна обработка на финансово – счетоводната информация – ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   практически – до пет  астрономически часа       писмен – три астрономически часа 12.01.2021 г., 14.00ч., кабинет 1,  ет. 2     1. Ир. Иванова 2. Б. Петрова 1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Обща теория на счетоводната отчетност– ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас   Обща теория на счетоводната отчетност– ЗПП – специфична професионална подготовка-IX клас   писмен – три астрономически часа                   13.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2                     1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова                     1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова                
Икономика на предприятието ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас   Обща теория на счетоводната отчетност – учебна практика – ИУЧ – специфична професионална подготовка X клас   Обща теория на счетоводната отчетност –учебна практика – ЗПП – специфична професионална подготовка-IX клас практически – до пет  астрономически часа 13.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   1. Г. Георгиева 2. Ир. Иванова     1. Д.Христова-пр. 2. Г. Русева           1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Икономика на предприятието – ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас   Икономика на предприятието – ЗПП – отраслова професионална подготовка-X клас писмен – три астрономически часа       14.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Цв. Станчева 2. Кр. Стефанова 1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Производствена практика – ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   Производствена практика – ИУЧ – специфична професионална подготовка X клас   Производствена практика – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас практически – до пет  астрономически часа 14.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2     1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   Счетоводство на предприятието – ЗПП– специфична професионална подготовка X клас   писмен – три астрономически часа           15.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2             1. Р.Андронова 2. Н. Колева             1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Счетоводство на предприятието – ИУЧ – разширена професионална подготовка-X клас   Счетоводство на предприятието – учебна практика – ЗПП– специфична професионална подготовка-X клас практически – до пет  астрономически часа 15.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ив. Нончева 2. Кр. Петкова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Предприемачество  – ЗУЧ – обща професионална подготовка   Счетоводство на предприятието – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас   писмен – три астрономически часа             18.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2             1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова           1.Д. Христова-пр. 2. Г. Русева       1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова  
Финансов и данъчен контрол – ИУЧ – разширена професионална подготовка IX клас   Счетоводство на предприятието – учебна практика -ЗПП– специфична професионална подготовка-XI клас практически – до пет  астрономически часа 18.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. К. Илиева 2.Цв. Мандолска 1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева           1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Изобразително изкуство – ООП IX клас               писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част   19.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 16.30 ч. , кабинет 1,  ет. 2         1. Р.Андронова 2. Н. Колева                 1. Д. Тонева -пр. 2. Маргарита Атанасова Вълчева            
Търговско счетоводство – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас   Икономика на предприятието – ИУЧ – отраслова професионална подготовка IX клас писмен – три астрономически часа 19.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ст. Стойкова 2. Ан. Милкова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова       1. Д.Христова-пр. 2. Г. Русева  
Изобразително изкуство – ООП IX клас                 Търговско счетоводство – учебна практика – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част       практически – до пет  астрономически часа 19.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит от 17.00 ч. , кабинет 1,  ет. 2             19.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2 1. Ст. Стойкова 2. Ан. Милкова   1. Д. Тонева -пр. 2. Маргарита Атанасова Вълчева               1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Музика – ООП – IX клас               Бюджетно счетоводство – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас Счетоводство на предприятието – ИУЧ – разширена професионална подготовка-IX клас писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част   писмен – три астрономически часа писмен – три астрономически часа       20.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит: от 16.30 ч. , кабинет 1,  ет. 2       20.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   20.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2         1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова                       1.В. Карадимова 2. Н. Куманова   1.Ст.Георгиева-пр. 2.Илиана Илчева Костова           1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова      
Музика – ООП – X клас                 Бюджетно счетоводство – учебна практика -ЗПП– специфична професионална подготовка -XI клас писмена и практическа част: до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част     практически – до пет  астрономически часа   20.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2   практически изпит: от 17.00 ч. , кабинет 1,  ет. 2         20.01.2021 г.,14.00ч., кабинет 1,  ет. 2 1.В. Карадимова 2. Н. Куманова   1.Ст.Георгиева-пр. 2. Илиана Илчева Костова               1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова  
Философия –ООП X клас   Право –  ЗПП– обща  професионална подготовка XI клас писмен – три астрономически часа     21.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2         1. Р.Андронова 2. Н. Колева           1. К. Илиева-пр. 2. Д. Костова   1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова
Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – отраслова професионална подготовка X клас   Бизнес комуникации – учебна практика -ЗПП – обща професионална подготовка X клас практически – до пет  астрономически часа 21.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   1. Т. Анастасова 2.Олга Стоянова      1. Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Икономика – ЗУЧ – обща професионална подготовка X клас   Икономика на предприятието – ЗПП– отраслова професионална подготовка XI клас писмен – три астрономически часа       22.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2     1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова 1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова        
Документи и документооборот – учебна практика – ИУЧ – специфична професионална подготовка X клас   Работа в учебно предприятие – учебна практика – ЗПП– специфична професионална подготовка XI клас практически – до пет  астрономически часа 22.01.2021 г.,14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2   1. Цв.Станчева 2. Кр.Стефанова 1.Д.Христова-пр. 2. Г. Русева
Финанси –  ЗПП– отраслова професионална подготовка XI клас   писмен – три астрономически часа   25.01.2021 г.,9.00 ч., кабинет 1,  ет. 2       1. Р.Андронова 2. Н. Колева       1. Г. Русева -пр. 2. Д. Христова        
Математика – задължителноизбираема подготовка XI клас писмен – три астрономически часа   25.01.2021 г.14.00 ч., кабинет 1,  ет. 2     1. Т. Анастасова 2.Олга Стоянова      1.К.Николова–пр. 2. Св. Матанска  

ВАЖНО!!! ПРОМЯНА В РАЗПИСАНИЕТО НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, ТЯХНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПОЧИВКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ В СИЛА ОТ 05.11.2020 Г.

График на учебните занятия на учениците от I до IV клас:

Учебни часове Начало на часа Край на часа Междучасие
1 07.50 08.30 08.30 – 08.40
2 08.40 09.20 09.20 – 09.30
3 09.30 10.10 10.10 – 10.30
4 10.30 11.10 11.10 – 11.20
5 11.20 12.00 12.00 – 12.10
6 12.10 12.50  

График на учебните занятия на учениците от V до XII клас:

Учебни часове Начало на часа Край на часа Междучасие
1 08.00 08.40 08.40 – 08.50
2 08.50 09.30 09.30 – 09.50
3 09.50 10.30 10.30 – 10.40
4 10.40 11.20 11.20 – 11.30
5 11.30 12.10 12.10 – 12.20
6 12.20 13.00 13.00 – 13.10
7 13.10 13.50  

Важно!!! ПРОМЯНА В РАЗПИСАНИЕТО НА ЧАСОВЕТЕ В ГЦОУД В СИЛА ОТ 05.11.2020 Г.

Продължителност на часовете за всяка една от групите ГЦОУД за учебната 2020/2021г.

  • Група І а,I б  клас-35 минути;
  • ГрупаІІа, ІІб клас – 35 минути;
  •  Група ІІІа, III б клас-40 минути;
  •  Група IV а,IVб клас – 40 минути
  • за дните, в които учениците имат 5 учебни часа до обяд:
Група Група І а клас; Група I б  клас; Група ІI а, ІІб  клас
Обяд, организиран отдих и физическа активност – 1ч. 12.00 ч. – 12.35ч.
Обяд, организиран отдих и физическа активност – 1ч. 12.35 ч.- 13.10 ч.
Междучасие 13.10 ч.-13.20 ч.
Самоподготовка– 1ч. 13.20 ч. – 13.55 ч.
Междучасие 13.55ч.- 14.05ч.
Самоподготовка– 1ч. 14.05 ч. – 14.40 ч.
Междучасие 14.40 ч.-14.50 ч.
Занимания по интереси– 1ч. 14.50 ч. – 15.25  ч.
Занимания по  интереси– 1ч. 15.25 ч. – 16.00  ч.
  • за дните, в които учениците имат 6 учебни часа до обяд:
Група Група ІІІ а, III б клас; Група IV а,IV б клас
Обяд, организиран отдих и физическа активност – 2ч. 12.50 ч. – 13.50 ч.
Самоподготовка– 1ч. 13.50 ч. – 14.30  ч .
Самоподготовка– 1ч. 14.30 ч.-15.10 ч.
Занимания по  интереси– 1ч. 15.10 ч. – 15.50 ч.
Занимания по  интереси– 1ч. 15.50 ч. – 16.30 ч.

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПОЧИВКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ В ГЦОУД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

1. ГЦОУД I  „А“ клас, I „Б“ клас

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. Организиран отдих и физическа активност 12:20 12:55
2. Организиран отдих и физическа активност 12:55 13:30
3. Самоподготовка 13:30 14:05 14:05 – 14:15
4. Самоподготовка 14:15 14:50 14:50 – 15:00
5. Занимания по интереси 15:00 15:35 15:35 – 15:45
6. Занимания по интереси 15:45 16:20  

2. ГЦОУД II „А“ клас, II „Б“ клас

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. Организиран отдих и физическа активност 12:20 12:55
2. Организиран отдих и физическа активност 12:55 13:30
3. Самоподготовка 13:30 14:05 14:05 – 14:15
4. Самоподготовка 14:15 14:50 14:50 – 15:00
5. Занимания по интереси 15:00 15:35 15:35 -15:45
6. Занимания по интереси 15:45 16:20  

3. ГЦОУД III „А“ клас, III „Б“ клас

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. Организиран отдих и физическа активност 13:10 13:40
2. Организиран отдих и физическа активност 13:40 14:10
3. Самоподготовка 14:10 14:50
4. Самоподготовка 14:50 15:30
5. Занимания по интереси 15:30 16:10
6. Занимания по интереси 16:10 16:50

4. ГЦОУД IV „А“ клас, IV „Б“ клас

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. Организиран отдих и физическа активност 13:10 13:40
2. Организиран отдих и физическа активност 13:40 14:10
3. Самоподготовка 14:10 14:50
4. Самоподготовка 14:50 15:30
5. Занимания по интереси 15:30 16:10
6. Занимания по интереси 16:10 16:50

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПОЧИВКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

1. График на учебните занятия за учениците от I-II клас:

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. 08:10 08:45 08:45 – 09:00
2. 09:00 09:35 09:35 – 10:00
3. 10:00 10:35 10:35 10:50
4. 10:50 11:25 11:25 – 11:40
5. 11:40 12:15  

2. График на учебните занятия за учениците от II-IV клас:

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. 08:10 08:50 08:50 – 09:00
2. 09:00 09:40 09:40 – 10:00
3. 10:00 10:40 10:40 10:50
4. 10:50 11:30 11:30 – 11:40
5. 11:40 12:20 12:20 – 12:30
6. 12:30 13:10  

3. График на учебните занятия за учениците от  V-XII клас:

Учебен час Начало на часа Край на часа Междучасие
1. 08:00 08:40 08:40 – 08:50
2. 08:50 09:30 09:30 – 09:40
3. 09:40 10:20 10:20 10:40
4. 10:40 11:20 11:20 – 11:30
5. 11:30 12:10 12:10 – 12:20
6. 12:20 13:00 13:00 – 13:10
7. 13:10 13:50 13:50 – 14:00
8. 14:00 14:40