Архив на категория: 5-ти до 7-ми клас

image_pdfimage_print

Седмично разписание на V-VII клас за I-ви срок, 2021/2022 уч. година

5 а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература
2 Изобразително изкуство История и цивилизации География и икономика Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ
3 Български език и литература Български език и литература Човекът и природата Български език и литература Човекът и природата
4 Английски език Музика Музика Български език и литература Изобразително изкуство
5 Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Английски език Компютърно моделиране и ИТ Музика ИУЧ
6 История и цивилизации Човекът и природата Математика Английски език Хореография ИУЧ
7  Час на класа  Учебен час за спортни дейности    
5 б, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Хореография ИУЧ Английски език Български език и литература Човекът и природата
2 Български език и литература Математика Математика Английски език Български език и литература
3 Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Български език и литература Човекът и природата Хореография ИУЧ
4 История и цивилизации География и икономика Изобразително изкуство Музика Музика
5 Математика Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Изобразително изкуство Компютърно моделиране и ИТ
6 Английски език Музика ИУЧ Физическо възпитание и спорт Математика Технологии и предприемачество
7    Час на класа    Учебен час за спортни дейности
6 а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Човекът и природата Математика
2 История и цивилизации Информационни технологии Български език и литература История и цивилизации Човекът и природата
3 Изобразително изкуство Английски език Музика Музика Хореография ИУЧ
4 Български език и литература Български език и литература Английски език Английски език Математика
5 География и икономика Изобразително изкуство Хореография ИУЧ Математика Физическо възпитание и спорт
6 Човекът и природата Български език и литература Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Английски език
7  Учебен час за спортни дейности  Час на класа      
6 б, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География и икономика Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Човекът и природата Български език и литература Хореография ИУЧ
3 Английски език Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Хореография ИУЧ Изобразително изкуство
4 Математика Информационни технологии Български език и литература Човекът и природата Български език и литература
5 Човекът и природата Технологии и предприемачество Английски език Музика Английски език
6 Математика Английски език История и цивилизации Математика Музика
7    Час на класа      
8    Учебен час за спортни дейности      
7 а, сутрин
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език География и икономика Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ Математика Технологии и предприемачество Български език и литература
3 Математика Изобразително изкуство Български език и литература Математика Физика и астрономия
4 География и икономика Биология и ЗО Английски език Химия и ООС Химия и ООС
5 Музика Информационни технологии Изобразително изкуство История и цивилизации История и цивилизации
6 Хореография ИУЧ Математика Математика ИУЧ Английски език Физическо възпитание и спорт
7  Учебен час за спортни дейности Час на класа Биология и ЗО    
7 б, сутрин
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Музика География и икономика Математика Хореография ИУЧ
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика ИУЧ Информационни технологии
3 Хореография ИУЧ Биология и ЗО Математика История и цивилизации Математика
4 Физическо възпитание и спорт Математика Химия и ООС Изобразително изкуство Български език и литература
5 Биология и ЗО Химия и ООС История и цивилизации Английски език Изобразително изкуство
6 Физика и астрономия Технологии и предприемачество Английски език География и икономика Английски език
7    Час на класа Физическо възпитание и спорт  Учебен час за спортни дейности  

V „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Човекът и природата Български език и литература Музика Хореография ИУЧ Хореография ИУЧ
2. География и икономика Български език и литература Хореография ИУЧ Български език и литература Математика
3. Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Математика Български език и литература
4. Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Музика Изобразително изкуство
5. География и икономика Английски език История и цивилизации Технологии и предприемачество Човекът и природата
6. Математика Английски език Информационни технологии История и цивилизации Английски език
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа      

V „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Човекът и природата Български език и литература Музика Хореография ИУЧ Хореография ИУЧ
2. География и икономика Български език и литература Хореография ИУЧ Български език и литература Математика
3. Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Математика Български език и литература
4. Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Музика Изобразително изкуство
5. География и икономика Английски език История и цивилизации Технологии и предприемачество Човекът и природата
6. Математика Английски език Информационни технологии История и цивилизации Английски език
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа      

VI „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Изобразително изкуство Математика Математика Български език и литература Български език и литература
2. Хореография ИУЧ Хореография ИУЧ Хореография ИУЧ Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3. Математика Технологии и предприемачество Музика Музика Английски език
4. История и цивилизации Информационни технологии Български език и литература Изобразително изкуство Английски език
5. Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Английски език История и цивилизации Технологии и предприемачество
6. Български език и литература География и икономика Човекът и природата География и икономика Математика
7. Учебен час за спортни дейности Час на класа      

VI „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Хореография ИУЧ История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Английски език Човекът и природата
2. Български език и литература Технологии и предприемачество Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
3. Български език и литература Английски език Информационни технологии Хореография ИУЧ География и икономика
4. Изобразително изкуство Английски език География и икономика Математика Физическо възпитание и спорт
5. Математика Български език и литература Български език и литература Музика Математика
6. Човекът и природата Хореография ИУЧ Математика Български език и литература История и цивилизации
7.   Час на класа Учебен час за спортни дейности    

VII „А“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Химия и ООС Технологии и предприемачество Биология и ЗО Музика География и икономика
2. Хореография ИУЧ Математика Английски език Физика и астрономия Химия и ООС
3. Математика ИУЧ История и цивилизации Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4. Български език и литература Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Информационни технологии Български език и литература
5. Математика География и икономика Български език и литература Биология и ЗО Български език и литература
6. Изобразително изкуство Английски език Музика Математика Английски език
7.   Час на класа Хореография ИУЧ Учебен час за спортни дейности  

VII „Б“ КЛАС, II-РИ СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Физика и астрономия Хореография ИУЧ Английски език История и цивилизации
2. Български език и литература Химия и ООС Математика Английски език Изобразително изкуство
3. Физическо възпитание и спорт Български език и литература История и цивилизации Математика Биология и ЗО
4. Биология и ЗО Математика Български език и литература Български език и литература Математика
5. Информационни технологии Английски език Музика Физическо възпитание и спорт География и икономика
6. Математика ИУЧ Технологии и предприемачество География и икономика Музика Химия и ООС
7.   Час на класа   Хореография ИУЧ Учебен час за спортни дейности