Архив на категория: 1-ви до 4-ти клас

image_pdfimage_print

I „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература    Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература   Хореография (ИУЧ – П/Х)  
2 Музика   Физическо възпитание и спорт   Български език и литература   Математика   Математика  
3 Математика   Български език и литература   Математика   Физическо възпитание и спорт   Родинознание  
4 Хореография (ИУЧ – П/Х)   Музика (ИУЧ – РП/УП-А)   Технологии и предприемачество   Изобразително изкуство   Български език и литература  
5 Спортни дейности (лека атлетика)   Час на класа   Музика     Изобразително изкуство  

I „Б“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература   Физическо възпитание и спорт   Хореография (ИУЧ – П/Х)   Български език и литература   Родинознание  
2 Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература   Математика  
3 Математика   Български език и литература   Математика    Математика   Изобразително изкуство  
4 Физическо възпитание и спорт   Технологии и предприемачество   1БИзобразително изкуство – 10:30 – 11:05 1БХореография (ИУЧ – П/Х) – 10:30 – 11:05 1БМузика (ИУЧ – РП/УП-А) – 10:30 – 11:05
5 Музика   Час на класа   Спортни дейности (лека атлетика) Музика    

II „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература   Музика (ИУЧ – РП/УП-А)   Български език и литература   Математика   Български език и литература  
2 Български език и литература   Хореография (ИУЧ – П/Х)   Физическо възпитание и спорт   Български език и литература   Български език и литература  
3 Хореография (ИУЧ – П/Х)   Български език и литература   Математика   Музика   Родинознание  
4 Математика   Математика   Английски език   Физическо възпитание и спорт   Музика  
5 Технологии и предприемачество   Час на класа   Изобразително изкуство   Английски език    Спортни дейности (лека атлетика)  

II „Б“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература   Математика   Български език и литература   Английски език   Български език и литература
2 Български език и литература   Английски език   Български език и литература    Български език и литература   Български език и литература  
3 Математика   Технологии и предприемачество   Математика   Математика   Физическо възпитание и спорт  
4 Музика   Физическо възпитание и спорт Хореография (ИУЧ – П/Х)   Музика   Родинознание  
5 Музика (ИУЧ – РП/УП-А)   Час на класа   Изобразително изкуство   Спортни дейности (лека атлетика)   Хореография (ИУЧ – П/Х)  

III „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература   Математика   Човекът и природата   Физическо възпитание и спорт   Английски език  
2 Английски език   Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература   Английски език  
3 Човекът и обществото   Български език и литература Български език и литература Хореография (ИУЧ – П/Х)   Изобразително изкуство  
4 Математика   Хореография (ИУЧ – П/Х)   Математика   Математика   Български език и литература  
5 Компютърно моделиране   Технологии и предприемачество   Изобразително изкуство   Музика   Човекът и обществото  
6 Физическо възпитание и спорт   Час на класа   Спортни дейности (лека атлетика)     Физическо възпитание и спорт  

III „Б“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература   Математика   Математика   Български език и литература   Български език и литература  
2 Хореография (ИУЧ – П/Х)   Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература   Хореография (ИУЧ – П/Х)  
3 Български език и литература   Физическо възпитание и спорт   Английски език   Компютърно моделиране   Човекът и обществото  
4 Изобразително изкуство   Английски език   Физическо възпитание и спорт Математика   Математика  
5 Човекът и природата   Технологии и предприемачество   Английски език   Човекът и обществото   Музика  
6 Спортни дейности (лека атлетика)   Час на класа   Изобразително изкуство   Физическо възпитание и спорт    

IV „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература   Човекът и обществото  
2 Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература   Математика   Компютърно моделиране  
3 Математика   Музика   Математика   Английски език   Човекът и природата  
4 Английски език   Човекът и природата   Изобразително изкуство   Физическо възпитание и спорт   Математика  
5 Хореография (ИУЧ – П/Х)   Хореография (ИУЧ – П/Х)   Физическо възпитание и спорт   Изобразително изкуство   Физическо възпитание и спорт
6 Технологии и предприемачество   Час на класа   Английски език     Спортни дейности (лека атлетика)  

IV „Б“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език   Английски език   Човекът и природата   Човекът и обществото    Български език и литература  
2 Физическо възпитание и спорт   Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература   Физическо възпитание и спорт  
3 Български език и литература   Хореография (ИУЧ – П/Х)   Български език и литература   Български език и литература   Човекът и природата  
4 Математика   Математика   Математика   Математика   Музика  
5 Технологии и предприемачество   Физическо възпитание и спорт   Изобразително изкуство   Изобразително изкуство   Английски език  
6   Час на класа   Хореография (ИУЧ – П/Х)   Спортни дейности (лека атлетика)   Компютърно моделиране