Архив на категория: 1-ви до 4-ти клас

image_pdfimage_print

I „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Музика Български език и литература Математика Български език и литература
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Родинознание Български език и литература Математика
3 Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство
4 Български език и литература Математика Хореография Технологии и  предприемачество Хореография
5 Български език и литература Час на класа Музика ИУЧ   Спортни дейности (лека атлетика)

I „Б“ КЛАС, II СРОК

1 Български език и литература Математика Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература
2 Математика Български език и литература Хореография Математика Математика
3 Музика Български език и литература Български език и литература Хореография Физическо възпитание и спорт
4 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Български език и литература Технологии и  предприемачество Музика ИУЧ
5 Спортни дейности (лека атлетика) Час на класа Родинознание Музика  

II „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Български език и литература Български език и литература Математика
2 Хореография Български език и литература Технологии и  предприемачество Физическо възпитание и спорт Български език и литература
3 Български език и литература Родинознание Изобразително изкуство Музика Български език и литература
4 Български език и литература Музика Музика  ИУЧ Английски език Физическо възпитание и спорт
5 Изобразително изкуство Час на класа Английски език Спортни дейности (лека атлетика) Хореография

II „Б“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Родинознание Български език и литература Хореография Български език и литература Английски език
2 Български език и литература Музика Български език и литература Музика Физическо възпитание и спорт
3 Български език и литература Математика Български език и литература Изобразително изкуство Хореография
4 Математика Английски език Физическо възпитание и спорт Музика ИУЧ Математика
5 Изобразително изкуство Час на класа Спортни дейности (лека атлетика) Технологии и  предприемачество Български език и литература

III „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Английски език Български език и литература Английски език Български език и литература
2 Български език и литература Музика Изобразително изкуство Човекът и обществото Математика
3 Хореография Български език и литература Хореография Музика Музика ИУЧ
4 Човекът и природата Български език и литература Математика Български език и литература Изобразително изкуство
5 Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото Компютърно моделиране Български език и литература Физическо възпитание и спорт
6   Час на класа Спортни дейности (лека атлетика) Технологии и  предприемачество Английски език

III „Б“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът и обществото Български език и литература Музика ИУЧ Музика Музика
2 Български език и литература Човекът и природата Английски език Английски език Хореография
3 Математика Хореография Математика Български език и литература Изобразително изкуство
4 Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература
5 Английски език Технологии и  предприемачество Български език и литература Човекът и обществото Компютърно моделиране
6 Спортни дейности (лека атлетика) Час на класа Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство  

IV „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Човекът и природата Английски език Човекът и обществото Хореография
2 Английски език Физическо възпитание и спорт Математика Хореография Човекът и природата
3 Физическо възпитание и спорт Математика Музика ИУЧ Математика Английски език
4 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
5 Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Технологии и  предприемачество Музика
6   Час на класа Музика Компютърно моделиране Спортни дейности (лека атлетика)

IV „Б“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Български език и литература Хореография Български език и литература
2 Музика Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото Математика Изобразително изкуство
4 Хореография Човекът и природата Музика  Физическо възпитание и спорт Английски език
5 Технологии и  предприемачество Български език и литература Математика Английски език Човекът и природата
6   Час на класа Музика ИУЧ Спортни дейности (лека атлетика) Компютърно моделиране