Архив на категория: Седмични разписания 2023/2024 г.

image_pdfimage_print

VIII „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Математика Философия Музика
2 Английски език Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Английски език История и цивилизации
3 Информационни технологии География и икономика История и цивилизации Български език и литература Английски език
4 Български език и литература Компютърна графика Български език и литература Биология и ЗО Български език и литература
5 Интернет и уеб технологии-УП Физика и астрономия Химия и ООС Електронна търговия Предприемачество
6 Физическо възпитание и спорт Английски език Електронна търговия Интернет и уеб технологии-УП Интернет и уеб технологии-УП
7   Час на класа Бизнес комуникации   Компютърна графика
Обедна почивка          
        Спортни дейности (лека атлетика)  

IX „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Интернет и уеб технологии РП Български език и литература Български език и литература Интернет и уеб технологии РП Английски език
2 Математика Математика Математика Физическо възпитание и спорт Музика
3 Български език и литература История и цивилизации Английски език Обща теория на СО Биология и ЗО
4 Химия и ООС Физика и астрономия История и цивилизации География и икономика Електронна търговия
5 Електронна търговия Френски език Френски език ЗБУТ Информационни технологии
6 Приложни програми с общо пр. Компютърна графика Компютърна графика Интернет и уеб технологии РП Интернет и уеб технологии РП
7   Час на класа Физическо възпитание и спорт Философия  
Обедна почивка          
  Спортни дейности (лека атлетика)        

X „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Икономика Музика Английски език Френски език
2 История и цивилизации Френски език Математика Философия Философия
3 География и икономика Физическо възпитание и спорт Информационни технологии Биология и ЗО Физика и астрономия
4 Интернет и уеб технологии-УП Английски език Физика и астрономия История и цивилизации История и цивилизации
5 Български език и литература ОТСО-УП Физическо възпитание и спорт Химия и ООС Български език и литература
6 Български език и литература География и икономика Химия и ООС Обща икономическа теория Обща икономическа теория
7 Биология и ЗО Час на класа   География и икономика  
Обедна почивка          
      Спортни дейности (лека атлетика)    

XI „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Компютърна графика Организация и техника на ТП Организация и техника на ТП Работа в учебно предприятие
2 Електронна търговия Право Чужд език по професията Математика Математика
3 Интернет и уеб технологии Работа в учебно предприятие Френски език Френски език Обща икономическа теория
4 Гражданско образование Статистика Счетоводство на предприятието Бази от данни-УП Чужд език .по професията
5 Счетоводство на предприятието-УП Програмиране Програмиране Икономика на търговията Компютърна графика
6 Маркетинг Обща икономическа теория Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература
7 Физическо възпитание и спорт Час на класа Интернет и уеб технологии-УП    
Обедна почивка          
    Спортни дейности (лека атлетика)      

XII „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Организационно поведение и ПЕ Организационно поведение и ПЕ -УП Чужд език по професията Биология и ЗО Функц. и приложни програми-УП
2 Бизнес комуникации-УП Функц. и приложни програми-УП Индустриални отношения Маркетинг Маркетинг
3 Мениджмънт Математика Икономика и организация на ИП-УП Трудово право Български език и литература
4 Публична администрация Български език и литература Български език и литература Чужд език по професията Индустриални отношения
5 Физическо възпитание и спорт Гражданско образование Подг. за мениджърски проект-УП Физическо възпитание и спорт Икономика и организация на ИП
6 Математика Френски език Подг. за мениджърски проект-УП Мениджмънт на ЧР Мениджмънт на ЧР
7   Час на класа Френски език Публична администрация.  
Обедна почивка          
          Спортни дейности (лека атлетика)

V „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо възпитание и спорт Математика Математика Български език и литература Български език и литература
2 Човекът и природата Музика Изобразително изкуство Математика Математика
3 Български език и литература Български език и литература География и икономика Английски език Изобразително изкуство
4 Математика Хореография Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
5 Музика Компютърно моделиране и ИТ Български език и литература География и икономика Английски език
6 Технологии и  предприемачество История и цивилизации История и цивилизации Човекът и природата Технологии и  предприемачество
7   Час на класа Английски език   Хореография
Обедна почивка          
    Спортни дейности (лека атлетика)      

V „Б“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Български език и литература Български език и литература Хореография Математика
2 Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература
3 Технологии и  предприемачество Математика Човекът и природата Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
4 Физическо възпитание и спорт География и икономика Музика Технологии и  предприемачество Музика
5 История и цивилизации Изобразително изкуство Хореография История и цивилизации География и икономика
6 Математика Компютърно моделиране и ИТ Английски език Математика Човекът и природата
7   Час на класа Физическо възпитание и спорт Английски език  
Обедна почивка          
          Спортни дейности (лека атлетика)

VI „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство
2 Английски език География и икономика Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Английски език
3 Математика Български език и литература Хореография Математика Български език и литература
4 Изобразително изкуство Български език и литература Математика Английски език Математика
5 Човекът и природата Човекът и природата Компютърно моделиране и ИТ Музика История и цивилизации
6 Хореография Математика Технологии и  предприемачество История и цивилизации Музика
7   Час на класа География и икономика Спортни дейности (лека атлетика) Физическо възпитание и спорт

VI „Б“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Български език и литература Човекът и природата Изобразително изкуство Български език и литература
2 Компютърно моделиране и ИТ История и цивилизации Български език и литература Английски език Български език и литература
3 Човекът и природата Хореография Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика
4 Хореография Физическо възпитание и спорт Английски език Математика Изобразително изкуство
5 Математика Математика География и икономика Български език и литература Музика
6 Английски език Човекът и природата Математика Български език и литература История и цивилизации
7 Технологии и  предприемачество Час на класа     География и икономика
Обедна почивка          
      Спортни дейности (лека атлетика)    

VII „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия и ООС Изобразително изкуство Математика Математика Математика
2 География и икономика Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
3 История и цивилизации Химия и ООС Технологии и  предприемачество Български език и литература Български език и литература
4 Математика Български език и литература Биология и ЗО Музика ИУЧ Компютърно моделиране и ИТ
5 Български език и литература Английски език История и цивилизации Хореография Биология и ЗО
6 Английски език Български език и литература ИУЧ Музика География и икономика Физика и астрономия
7 Физическо възпитание и спорт Час на класа Английски език    
Обедна почивка          
        Спортни дейности (лека атлетика)  

VII „Б“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Музика Изобразително изкуство Физика и астрономия Биология и ЗО
2 Хореография Химия и ООС Музика ИУЧ Изобразително изкуство Английски език
3 Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература История и цивилизации История и цивилизации
4 Български език и литература Математика Компютърно моделиране и ИТ Български език и литература Български език и литература
5 Английски език Български език и литература Математика Математика Математика
6 Химия и ООС Технологии и  предприемачество География и икономика Български език и литература ИУЧ География и икономика
7   Час на класа   Биология и ЗО Физическо възпитание и спорт
Обедна почивка          
  Спортни дейности (лека атлетика)        

I „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Хореография Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Математика Български език и литература
3 Български език и литература Български език и литература Музика Изобразително изкуство Математика
4 Български език и литература Музика Родинознание Технологии и  предприемачество Хореография
5 Математика Час на класа Музика ИУЧ   Спортни дейности (лека атлетика)

I „Б“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Математика Хореография
2 Български език и литература Български език и литература Математика Технологии и  предприемачество Математика
3 Музика ИУЧ Български език и литература Музика Музика Изобразително изкуство
4 Математика Физическо възпитание и спорт Хореография Български език и литература Български език и литература
5 Физическо възпитание и спорт Час на класа Родинознание Спортни дейности (лека атлетика)  

II „А“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 Музика ИУЧ Математика Хореография Български език и литература Математика
3 Английски език Английски език Математика Математика Български език и литература
4 Български език и литература Музика Изобразително изкуство Хореография Родинознание
5 Български език и литература Час на класа Спортни дейности (лека атлетика) Технологии и  предприемачество Музика

II „Б“ КЛАС, I СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Математика Математика Математика Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Музика Музика ИУЧ Математика
3 Хореография Родинознание Английски език Хореография Физическо възпитание и спорт
4 Физическо възпитание и спорт Музика Български език и литература Български език и литература Английски език
5 Спортни дейности (лека атлетика) Час на класа Български език и литература Изобразително изкуство Технологии и  предприемачество