Архив на категория: Прием

image_pdfimage_print

Прием след завършено основно образование 2018/2019 учебна година

 

Дейности по приемането на ученици в държавните и общинските училища за учебната 2018/2019 г.

Заповед за утвърден държавен план-прием за учебната 2018/2019 г.

Заповед за определяне на училищна комисия за записване на ученици в  VIII клас

График на дейностите по приемане на ученици в VIII клас за учебната 2018/2019 г.

Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища  по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г.; Образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици за   учебната 2018/2019 г.; Инструктаж на учителите консултанти на учениците със специални образователни потребности (СОП)