Условия и ред за лица, които са прекъснали обучението си през минали години