Архив на категория: Новини

image_pdfimage_print

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, втора поправителна сесия/юни/,учебна 2022/2023 година

Изпит по учебен  предмет Формат на изпита/ продължителност Дата, начален час, място на провеждане
Български език и литература- ООП– IX-X клас писмен –три астрономически часа 12.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Френски език – ООП – IX-XI клас Комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устна част 12.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208 Устен изпит: от 17,00ч., кабинет по френски език
Математика- ООП- IX-XI клас писмен –три астрономически часа 14.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Музика – ООП – X клас Писмена и практическа част до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 14.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208 Практически изпит: От 16,30ч., кабинет по музика
Истрия и цивилизации – ООП- IX-X клас писмен –три астрономически часа 15.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Изобразително изкуство – ООП – X клас Писмена и практическа част до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част 15.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208 Практически изпит: От 16,30ч., кабинет по изобразително изкуство
География и икономика – ООП – IX-X клас   писмен –три астрономически часа 19.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Физическо възпитание и спорт – X  клас Практически до пет астрономически часа 19.06.2023 г., 15,00ч., Големия физкултурен салон
Химия и опазване на околната среда – ООП – IX-X клас писмен –три астрономически часа 20.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – учебна практика-ИУЧ – отраслова професионална подготовка – X клас Практически до пет астрономически часа 20.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208
Здравословни и безопасни условия на труд – ЗУЧ-обща професионална подготовка- IX клас писмен –три астрономически часа 21.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Бизнес комуникации – учебна практика – ИУЧ-разширена професионална подготовка – X клас Практически до пет астрономически часа 21.06.2023 г., 14,00ч., Компютърен кабинет ет.3
Философия – ООП -X клас писмен –три астрономически часа 22.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Чужд език по професията – английски език-ЗУЧ-обща професионална подготовка- XI клас Комбинация от писмена и устна част: писмен – три астрономически часа, до 30 минути – за устна част 22.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208 Устен изпит от 17,00ч.кабинет по английски език
Биология и здравно образование – ООП – X клас писмен –три астрономически часа 23.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Обща теория на счетоводната отчетност – ИУЧ – отраслова професионална подготовка – X клас Писмен – три астрономически часа 23.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208
Физика и астрономия – – ООП – X клас писмен –три астрономически часа 26.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Икономика и организация на индустриалното предприятие – учебна практика-ИУЧ- специфична професионална подготовка- XI клас Практически до пет астрономически часа 26.06.2023 г., 14,00ч., Компютърен кабинет ет.3
Икономика-ЗУЧ-обща професионална подготовка- X клас Писмен – три астрономически часа 27.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Работа в учебно предприятие- учебна практика-ИУЧ- специфична професионална подготовка- XI клас Практически до пет астрономически часа 27.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208
Обща икономическа теория-ИУЧ-отраслова професионална подготовка – X клас Писмен – три астрономически часа 28.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208
Работа в учебно предприятие- ИУЧ-разширена професионална подготовка- XI клас Писмен – три астрономически часа 28.06.2023 г., 14,00ч., Кабинет 208
Икономика и организация на индустриалното предприятие – ИУЧ- специфична професионална подготовка- XI клас Писмен – три астрономически часа 29.06.2023 г., 9,00ч., Кабинет 208

„Написаното остава. Пиши правилно!“

По случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките провежда кампания „Написаното остава. Пиши правилно!“.

За пета поредна година учениците от Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово имаха възможност да направят кратка диктовка, за да проверят знанията си по български правопис и пунктуация.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

Защита на дипломен проект в теоретичната част ще се проведе на 23.05.2023 г. от 08:00 часа в сградата на Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово

– за специалност „Оперативно счетоводство“  в кабинет по география.

Защита на дипломен проект в практическата част ще се проведе на 01.06.2023г. и 02.06.2023г. от 13:00 часа в сградата на Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово

– за специалност „Оперативно счетоводство“  в кабинет по география.

Резултатите от изпитите и окончателните оценки ще се обявят до 08.06.2023г. на информационното табло в Средно училище „Васил Левски“, гр. Гълъбово.

Областна панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране

На 11.05.2023 г. СУ „Васил Левски“ взе участие в 11 – то издание на Областната панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране, която бе проведена на общинско ниво в гр. Гълъбово. Училището ни представи на своя щанд специалността „Електронна търговия“, по която ще се извършва прием през новата учебна година. Кандидат – гимназистите от града имаха възможност да наблюдават презентации, да получат брошури и рекламни материали, да отправят своите въпроси към ученици и учители от училището. Най – голям интерес предизвика демонстрацията на учениците ни от IX и X клас от специалността „Електронна търговия“, които показаха на седмокласниците работа по програмиране на роботи. Целта на панорамата е бъдещите гимназисти да направят своя най – добър информиран избор за бъдеща професия.

Ден на ученическото самоуправление

Днес в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово се отбеляза Денят на ученическото самоуправление, организиран от Училищния парламент. Целта на инициативата е учениците да почувстват атмосферата от другата страна на учебния процес и да се докоснат до професията „учител“. Те осъзнаха колко важна и отговорна е работата на педагога.

Заключително събитие по проект на МОСВ и Ес Ер Технолоджис

Днес, на 07.04.2023 г. от 14.30 ч в СУ „Васил Левски“ в град Гълъбово зам-кметът на Община Гълъбово инж. Пламен Бараков присъства на заключителното събитие по проект на МОСВ и Ес Ер Технолоджис (Ес Ер Те) ООД, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.: „Система за автоматизирано разделно събиране на употребявани опаковки от безалкохолни напитки в училища и ответно даване на бонуси“.
Децата от училището посрещнаха своите гости с цяла програма – музикални изпълнения и стихотворения, на екологична тематика.
Директорът на СУ „Васил Левски“ Нели Кючукова похвали учениците и каза, че заради усърдието им ще ги заведе на еднодневна екскурзия в края на годината.
Всички деца получиха награди от организаторите и от Община Гълъбово. Допълнителни награди получиха още 20 деца, които са били най-активни до този момент.
Първите петима са:

  1. Андони Дончев, 2 клас, награда ДРОН
  2. Мирослав Абаджиев, 4 клас, награда ТАБЛЕТ
  3. Александра Василева, 6 клас, награда СЛУШАЛКИ, наградата й получиха класният ръководител и нейн съученик
  4. Ния Колева, 5 клас, награда СЛУШАЛКИ
  5. Радосвета Атанасова, 4 клас, награда СЛУШАЛКИ

Национален детски конкурс “Фолклорна огърлица”

На 29.04.2023 г., за втора поредна година, учениците от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово участваха в Националния детски конкурс „Фолклорна огърлица“. Те отново представиха училището ни достойно и се завърнаха с много отличия и награди.

Успешно приключване на проект “Ученически практики” 2

На 03.05.2023 г. учениците от XIIа клас, специалност „Оперативно счетоводство“ при СУ „Васил Левски“ – гр. Гълъбово приключиха успешно своето участие в Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. по Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Ученическата практика беше осъществена в Община Гълъбово с наставници г–жа Нела Петрова, г–жа Валентина Георгиева и г-н  Светослав Савов, а наблюдаващ учител беше г-жа Галина Русева.

Целта на практиката е да се улесни преходът на учениците от училище към реално работно място. Да подобри пригодността за заетост на младите хора чрез качествена професионална подготовка в реална работна среда. Това им помогна да придобият  професионални, организационни, социални умения и компетенции.

Успешният финал на практиката беше отбелязан тържествено в Община Гълъбово, като директорът на училището г-жа Нели Кючукова и заместник кметът г-н Пламен Бараков връчиха на всеки участник удостоверение за проведена практика на реално работно място и сертификат за участие.

Ден без асансьори

На 26 април 2023 година в СУ “Васил Левски“ се проведе Глобалният ден без асансьори – инициатива, насочена към нуждата от повишаване нивата на физическата активност. Тя има за цел да демонстрира колко  е лесно да бъдем активни, въпреки натовареното ежедневие, като изберем стълбите. Събитието е част от кампанията Now we move, координирана в България от BG Бъди активен за девета поредна година. За да се движим не е необходимо да отделяме време и средства, а желание и мотивация. Използването на стълбите вместо асансьори са лесен и достъпен начин за подобряване на здравословното състояние на обездвижените деца и възрастни. Учениците в училището превърнаха стълбите във фитнес площадка и избраха забавни начини за тяхното изкачване.

Цветен Великден

Цветен Великден в СУ „Васил Левски“ – ученици от училищния парламент бяха завладени от магията на светлия християнски празник. Те декорираха яйца, зайчета, панери, с които украсиха фоайето на училище. Изготвиха и презентация за историята на празника, с която се запознаха ученици от прогимназиален и гимназиален етап. Ученици от десети и дванадесети клас нарисуваха пъстри рисунки свързани с наближаващия празник. Пожелаха на всички пламъкът от хилядите свещи, запалени във Великденската нощ, да освети и стопли душите и сърцата ни и никога да не забравяме, че Господ ни е създал човеци и винаги да носим човешкото в себе си.