Архив на категория: Технологичен профил „Предприемачество и бизнес“

image_pdfimage_print

Млад предприемач

На 16.02.2018г. бе представена екипната разработка на дванадесетокласничката Елисавета Георгиева и нейната майка Стефка Евгениева на тема: „Едноличен търговец- една популярна форма на бизнес“. Беше представена дейността на фирма ЕТ „Диамант“. В началото Елисавета се спря на историята на фирмата, а след това и на предмета на дейност -продажба на жива риба и  на готова храна за  консумация. Голямо внимание беше обърнато на предимствата и недостатъците на тази организационна форма, както и на проблемите, които среща.

      На публичната изява бяха поканени ученици от 8 и 9 клас, които с интерес изслушаха представянето на фирмата и дискутираха въпроси, свързани с нейната дейност.

Технологичен профил „Предприемачество и бизнес“

От 2002 г. в СОУ „Васил Левски“ е въведен нов профил на обучение -технологичен „Предприемачество и бизнес“. Учениците 9 -12 клас се обучават по американската програма „Джуниър Ачийвмънт“, която образова и вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива, бизнеса и икономиката, за да подобрят качеството на живота си.

Учениците изучават профилирани предмети като: Пазарна икономика, Маркетинг и реклама, Предприемачество, Счетоводство на фирмата и др., които им помагат да развиват знания и умения, свързани с лидерство, икономика, работа в екип, бизнес умения, финансова грамотност, кариерно ориентиране, иновации и технологии, презентационни умения, развитие на предприемаческия дух.

Учебните часове в 9 -12 клас по икономическите дисциплини се водят от г-жа Нели Костадинова. А от тази учебна година е въведен в 8 клас и СИП по Предприемачество с ръководител г-жа Нела Танева.