График на контролните работи през II-ри уч.срок на 2020/2021 уч.година


Клас БЕЛ БЕЛ-ЗИП/ИП Математика Мат.
ЗИП/ИП
АЕ Инф. техн. ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІкл./
БЗО VII-XIIкл
 
V а 26.02
11.05
12.03.  
17.03.
09.06.
15.04. 19.03. 17.02.
24.03.
02.06.
09.02.
31.03.
04.02.
17.05.
07.06.
 
V б 23.02. 12.03. 23.03
08.06.
14.04. 18.03. 22.02.
22.03.
31.05.
12.02.
02.04.
05.02.
17.05.
07.06.
VІ а 15.03. 08.03.
29.03.
05.03.
16.04.
30.03. 25.03.  02.03.
 27.04.
11.03. 17.05.
VІ б 16.03.
08.06.
31.03. 26.03. 26.02.
28.04.
11.03. 31.05.
Клас БЕЛ БЕЛ-ЗИП/ИП Математика Мат.
ЗИП/ИП
АЕ Право /счетоводство на предпр.
ОТСО
Инф. техн./
Ел.т./
Комп.
граф.
ИЦ ГИ ФА ХООС ИИ ЧП V-VІкл./
БЗО VII-XIIкл
VІІ а 12.02.
16.04.
10.02.
23.03.
10.05. 12.03. 01.04. 17.03. 05.02.
22.06.
11.03. 15.03. 22.02. 12.05.
VІІ б 15.02.
12.04.
10.02.
23.03.
10.05. 11.03. 19.04. 17.03. 23.06. 30.03. 19.03.
04.06.
19.02. 05.03.
07.05.
VІІІ а 17.02. 10.02.
22.03.
19.02.
16.04.
ИТ 27.04.
КГ 14.06.
ЕТ 20.04.
26.03.
 
 
11.02.
 
18.03. 13.05. 14.04.
 
ІХ а 28.04. 17.02.
23.03.
25.06.
12.04. ОТСО 24.02.
21.04.
ИТ 16.04. 25.03. 31.03. 30.03. 16.03. 26.04.
Х а 01.03. 28.04. 25.03. ОТСО
24.02.
21.04.
 
12.03.
16.04.
21.06. 18.03. 24.03. 17.03.
ХІ а 01.03. 28.04. 25.03. Право
23.04.
28.05.
Счет. на пред.
18.03.
27.04.
Информатика 11.03.
ХІІ а 16.02. 04.03. 22.02.   11.03.
График за провеждане н акласни работи през II-ри уч.срок на 2020/2021 уч.година


Клас БЕЛ Математика Английски език Френски език
V а 04.06. 27.04.    
V б 01.06. 27.04.    
VІ а 20.05. 26.04.    
VІ б 17.05. 26.04.    
VІІ а 04.06. 26.04.    
VІІ б 31.05. 27.04.    
VІІІ а 26.05. 29.04. 04.06.  
ІХ а 10.06. 12.05. 17.05. 28.05.
Х а 07.06. 31.05. 01.06. 26.03.
ХІ а 10.05. 04.06. 03.06. 20.04.
ХІІ а 24.03. 30.03. 15.04.  
График за консултациите на учителите -II срок -2020/2021 уч. година


Име, фамилия Учебен предмет и клас По чл. 25, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Наредба 10

 

Кремена Грозева Български език и литература
ІХ-ХІІ клас
Понеделник
14:20-15:00;
Сряда
14:20-15:00
Кабинет
201

 

Кремена Грозева Френски език
ІХ-ХІ клас
Вторник
14:20 -15:00
 
201

 

Виктория Атанасова Български език и литература
VІ и VІІІ клас
Понеделник
14:20-15:00;
Сряда
14:20-15:00
Кабинет
204

 

Кремена Колева Български език и литература
V и VІІ клас
Вторник
14:20-15:00;
Сряда
14:20-15:00
Кабинет
203

 

Биляна Димитрова  Английски
език
ІІ-ІV клас
Вторник
14:20-15:00;
Фоайе
етаж 3
Английски език
V и VІ клас
Четвъртък
14:20-15:00

 

Катерина Илиева  Английски език
VІІ-ХІІ клас
Понеделник
14:20-15:00;
Сряда
14:20 -15:00
Кабинет
202

 

Светлина Матанска Математика
V, VІ и ІХ клас
Вторник
15:00-15:40;
Четвъртък
14:20-15:00
Кабинет
206

 

Калинка Николова Математика
Х-ХІІ клас
Понеделник
14:20-15:00
Вторник
14:20-15:00
Кабинет
310

 

Калинка Николова Информационни технологии
V-Х клас
Сряда
14:20-15:00     
 
Кабинет
310

 

Иванина Нончева Математика
VІІ-VІІІ клас
Понеделник
14:20-15:00;
Сряда
14:20-15:00
Кабинет
208

 

Галина Георгиева Физика и астрономия
VІІ-Х клас
Сряда
14:20-15:00;
Четвъртък
14:20-15:00
Кабинет
207

 

Диана Костова История и цивилизации 
V-Х клас
Понеделник
14:20-15:00;
Сряда
14:20-15:00
Кабинет
207

 

Деляна Тонева География и икономика
V-Х клас
Понеделник
15:00-15:40;
Петък
14:20-15:00
Кабинет
211

 

Стефка Малакова Химия и опазване на околната среда
VІІ-Х клас
Сряда
14:20-15:00
Кабинет
209

 

Стефка Малакова Биология и здравно образование
VІІ-Х и ХІІ клас 

Четвъртък
14:20-15:00;
Петък
14:20-15:00
Кабинет
209

 

Краси Петкова Човекът и природата
V клас
Понеделник
14:20-15:00;
Четвъртък
14:20-15:00
Кабинет
311

 

Галина Русева Икономически  дисциплини
Х-ХІІ клас
Вторник
14:20-15:00;
Четвъртък
14:20-15:00
Кабинет
211

 

Диана Христова Икономически  дисциплини
VІІІ-ІХ и ХІ клас
Сряда
14:20-15:00;
Четвъртък
14:20-15:00
Кабинет
205

 

Нели  Нуцова Предмети от начален етап
ІV а клас
Понеделник
13:50-14:30;
Сряда
13:50-14:30
Кабинет
101

 

Виолина Карадимова Предмети от начален етап
ІV б клас
Вторник
13:50-14:30;
Четвъртък
13:50-14:30
Кабинет
102

 

Бояна Петрова Предмети от начален
етап
І а клас
Понеделник
13:30-14:05;
Сряда
13:30-14:05
Кабинет
105

 

Розита Господинова Предмети от начален
етап
І б клас
Понеделник
14:05-14:40;
Сряда
14:05-14:40
Кабинет
108

 

Станка Стойкова Предмети от начален
етап
ІІ а клас
Понеделник
13:30-14:05;
Сряда
13:30-14:05
Кабинет
104

 

Анастасия Милкова Предмети от начален
етап
ІІ б клас
Понеделник
14:05-14:40;
Вторник
14:05-14:40
Кабинет
103

 

Надежда Куманова Предмети от начален
етап
ІІІ а клас
Вторник
13:50-14:30;
Четвъртък
13:50-14:30
Кабинет
106

 

Ирина Иванова Предмети от начален
етап
ІІІ б клас
Понеделник
13:50-14:30;
Сряда
13:50-14:30
Кабинет
107

 

Стоян Стоянов Хореография
V-VІІ клас
Вторник
14:30 -15:10
Стая по хореография
Етаж 1

 

Цвети Мандолска Хореография
І-ІV клас
Вторник
14:30 -15:10
Стая по хореография
Етаж 1
Да кажем Не на тормоза в училище


ne na tormoza3

Казват, че бялото е цветът на мира и духовността, розовото пък било цветът на щастието, но за да има щастие трябва да има толерантност, съпричастност, емпатия и приемане.

Водени от желанието си да развием тези качества в нашите възпитаници, всяка година последната сряда на месец февруари, ние от СУ „Васил Левски„, гр. Гълъбово отбелязваме Световния ден за борба с тормоза в училище известен още като „Ден на розовата фланелка”.
Този ден започва да се отбелязва като протест, свързан с агресията в едно училище в канадската провинция Нова Скотия.Това събитие е организирано от двама ученици – Дейвид и Шепърт Травис Прайс. При откриване на учебната година през септември 2007 г. в тяхното училище група от по-големи ученици  се подигравали с един деветокласник, че дошъл на училище с розово поло. На следващият ден упоменатите вече ученици  решили да се организират и да купят и разпространят сред съучениците си 50 броя розови тениски в подкрепа на  тормозеното момче.

В самия ден – 24 февруари, всички бяхме в розово и  всички ученици направиха сърце и извикаха със силен глас „Не на насилието и тормоза ,“Да” на приятелството!” В часовете занимания по интереси в групите за целодневно обучение I-IV клас г-жа Олга Стоянова -психолог в СУ “Васил Левски”, проведе дискусия с учениците на тема: “Не на тормоза в училището и в обществото”.
Изложба на творби на ученици със СОП


Учениците със СОП в СУ „Васил Левски“ работят всеки ден с ресурсен учител, логопед и психолог. Освен за повишаване на резултатите в учебната дейност, с учениците се работи и за подобряване на творческите умения, за развиване на фината моторика, за по-добрата социализация в училище и в обществото.

Николай от XII клас, Виктория от XI клас, Божидара от VIII клас и Божидар от IV клас, заедно с г-жа Олга Стоянова, психолог в училището, подготвиха и представиха пред учлищната общност изложба на свои творби.
С любов към българския фолклор


Едно от най-забележителните изкуства, с
които България се прославя по света, са
нейните танци. Българите се славят с уменията си като добри танцьори.

Преподавателите по хореография г-жа Цветелина Мандолска и г-н Стоян Стоянов, заедно с учениците от СУ „Васил Левски”, са щастливи наследници на едно изключително по разнообразие на формите народно танцово богатство.

Благодарение на ръководството на нашето училище в лицето на г-жа Нели Кючукова, от тази учебна година с учениците от I до VII клас, г-жа Мандолска и г-н Стоянов полагат основите на българския фолклор. С много гордост и професионално отношение се опитват още в ранна детска възраст да „посеят” зрънцето на любовта към нашите корени и традиции във всеки ученик.

Неслучайно българските народни танци оцеляват през вековете до днес, разказвайки за характера на един народ. Характер, толкова различен в отделните части на България, но обединен от силата на духа и стремежа към свобода на българина.
Разделно събиране на отпадъци


На 12 февруари в IV a клас, в часа по английски език с ръководител Биляна Димитрова и с участието на младшия посланик Радостина Иванчева, беше проведен иновативен урок на тема „Разделното събиране на отпадъци“. Тази тема засяга един от глобалните проблеми на европейската общност „Екологията на света“.