image_pdfimage_print

II „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Родинознание
2 Български език и литература Хореография (ИУЧ-П/Х) Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 Физическо възпитание и спорт Математика   Английски език Математика   Изобразително изкуство
4 Математика   Музика Хореография (ИУЧ-П/Х) Технологии и предприемачество   Английски език
5 Музика  Час на класа Музика (ИУЧ-РП/УП-А) Изобразително изкуство Спортни дейности (лека атлетика)

II „Б“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Музика (ИУЧ – РП/УП-А) Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Родинознание
3 Хореография (ИУЧ-П/Х) Математика   Хореография (ИУЧ-П/Х)  Математика   Английски език
4 Математика   Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство Технологии и предприемачество  
5 Музика Час на класа Английски език Спортни дейности (лека атлетика) Музика

III „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Музика (ИУЧ-РП/УП-А) Музика
2 Български език и литература Български език и литература Хореография (ИУЧ-П/Х) Математика   Човекът и обществото
3 Математика   Компютърно моделиране Човекът и обществото Английски език Физическо възпитание и спорт
4 Физическо възпитание и спорт Хореография (ИУЧ-П/Х)  Математика   Английски език Български език и литература
5 Човекът и природата Изобразително изкуство Изобразително изкуство Български език и литература Английски език
6 Музика Час на класа Спортни дейности (лека атлетика) Технологии и предприемачество    

III „Б“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Английски език Хореография (ИУЧ-П/Х) Български език и литература Музика (ИУЧ – РП/УП-А)
2 Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Технологии и предприемачество  
3 Човекът и природата Български език и литература Български език и литература Математика   Български език и литература
4 Английски език Български език и литература Математика Музика Физическо възпитание и спорт
5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Музика Хореография (ИУЧ-П/Х) Човекът и обществото
6 Спортни дейности (лека атлетика) Час на класа Компютърно моделиране Човекът и обществото  

IV „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Човекът и природата Човекът и обществото  
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Хореография (ИУЧ-П/Х) Компютърно моделиране  
3 Български език и литература Английски език Изобразително изкуство Музика (ИУЧ- РП/УП-А) Български език и литература
4 Математика Човекът и природата Математика Математика Математика
5 Английски език Физическо възпитание и спорт Хореография (ИУЧ-П/Х) Музика Музика
6 Технологии и предприемачество   Час на класа Английски език   Спортни дейности (лека атлетика)

IV „Б“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика (ИУЧ – РП/УП-А) Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература Хореография (ИУЧ-П/Х)
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство Английски език
3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Хореография (ИУЧ-П/Х) Човекът и природата
4 Човекът и обществото Човекът и природата Математика Математика Математика
5 Технологии и предприемачество   Английски език Компютърно моделиране Английски език Музика
6 Математика Час на класа Музика Спортни дейности (лека атлетика)