image_pdfimage_print

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИЯ ЧАС НА КЛАСА ІI-ри срок – 2019/2020 учебна година

Име и фамилия Заемана длъжност График
Анастасия Димитрова Милкова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Вторник 15:00-15:45
Биляна Димитрова Маджарова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Вторник 15:00-15:45
Бояна Тенева Петрова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Вторник 15:00-15:45
Виолина Петрова Карадимова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Вторник 15:00-15:45
Галина Стойкова Русева Старши учител, теоретично обучение в гимназиален етап Вторник 15:00-15:45
Диана Драгиева Христова Учител теоретично обучение в гимназиален етап Вторник 15:00-15:45
Деляна Бончева Тонева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Вторник 15:00-15:45
Диана Петева Костова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Вторник 15:00-15:45
Иванина Росенова Нончева Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Петък 14:30-15:10
Ирина Георгиева Иванова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  Вторник 15:00-15:45
Катерина Антонова Илиева Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  Вторник 15:00-15:45
Краси Нейкова Петкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  Вторник 15:00-15:45
Надежда Иванова Куманова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  Вторник 15:00-15:45
Нели Вълкова Нуцова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  Вторник 15:00-15:45
Розита Пенева Господинова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  Вторник 15:00-15:45
Светлина Атанасова Матанска Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  Вторник 15:00-15:45
Станка Пенева Стойкова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  Вторник 15:00-15:45
Стефка Маринова Малакова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Вторник 15:00-15:45 
Таня Белчева Каравасилева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Вторник 15:00-15:45 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ІI-ри срок – 2019/2020 учебна година

Клас Преподавател Ден Час
I „а“ Ст. Стойкова Четвъртък 11:30 – 12:10
I „б“ А. Милкова Четвъртък 11:30 – 12:10
II „а“ Н. Куманова Петък 11:30 – 12:10
II „б“ И. Иванова Петък 11:30 – 12:10
III „а“ Н.Нуцова Четвъртък 12:20 – 13:00
III „б“ В. Карадимова Четвъртък 12:20 – 13:00
IV „а“ Б. Петрова Петък 12:20 – 13:00
IV „б“ Р. Господинова Петък 12:20 – 13:00
V „а“ К.Петкова Понеделник 13:30 – 14:10
V „б“ К.Петкова Сряда 13:30 – 14:10
VI „а“ К.Петкова Четвъртък 13:30 – 14:10
VI „б“ К.Петкова Петък 13:30 – 14:10
VII „а“ К.Петкова Понеделник 14:00 – 14:40
VII „б“ К.Петкова Сряда 14:00 – 14:40
VIII  „а“ Г. Георгиева Понеделник 14:20 – 15:00
IX „а“ Г. Георгиева Сряда 14:20 – 15:00
X „а“ Г. Георгиева Вторник 14:20 – 15:00
XI „а“ Г. Георгиева Четвъртък 13:30 – 14:10
XII „а“ Г. Георгиева Петък 13:30 – 14:10

VIII „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1  Философия Физическо възпитание и спорт География и икономика История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
2 Бизнес комуникации – учебна практика  (ИУЧ- РПП) Математика Химия и опазване на околната среда Работа в учебно предприятие (ИУЧ – РПП) | Електронна търговия-учебна практика (ИУЧ – РПП)
3 Работа в учебно предприятие (ИУЧ – РПП) Английски език Интернет и уеб технологии-учебна практика  (ИУЧ – РПП) Работа в учебно предприятие (ИУЧ – РПП) Български език и литература
4 Математика Английски език Математика Български език и литература Предприемачество  (ОбПП)
5 Български език и литература Изобразително изкуство Английски език Работа в учебно предприятие (ИУЧ – РПП) | История и цивилизации
6 Български език и литература Информационни технологии Физика и астрономия Биология и здравно образование Интернет и уеб технологии-учебна практика  (ИУЧ – РПП)
7 Биология и здравно образование Час на класа Английски език   Спортни дейности (лека атлетика)

IX „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География и икономика Обща теория на счетоводната отчетност (ИУЧ – ОтПП) Физическо възпитание и спорт Работа в учебно предприятие-практика (ИУЧ – РПП) Работа в учебно предприятие-практика (ИУЧ – РПП)
2 Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда Математика Интернет и уеб технологии-учебна практика (ИУЧ-РПП) Философия
3 Математика Математика Работа в учебно предприятие-практика (ИУЧ – РПП) Приложни програми с общо предназначение-учебна практика (ИУЧ-ОтПП) Български език и литература
4 Биология и здравно образование Интернет и уеб технологии-учебна  практика  (ИУЧ – РПП) Интернет и уеб технологии-учебна практика (ИУЧ – РПП) Информационни технологии Химия и опазване на околната среда
5 Интернет и уеб технологии-учебна практика (ИУЧ – РПП) Работа в учебно предприятие-практика (ИУЧ – РПП) Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език
6 Френски език История и цивилизации Български език и литература История и цивилизации Английски език
7 Френски език Час на класа Спортни дейности (лека атлетика) Изобразително изкуство    

X „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1  Френски език История и цивилизации Икономика (ОбПП) География и икономика Философия
2  Френски език Обща икономическа теория (ИУЧ – ОтПП) Бизнес комуникации – учебна практика (ИУЧ – РПП) Български език и литература Биология и здравно образование
3  Физика и астрономия   Обща теория на счетоводната отчетност- практика (ИУЧ – ОтПП) География и икономика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4  Английски език Химия и опазване на околната среда Философия Обща икономическа теория (ИУЧ – ОтПП) Математика
5   Английски език Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда История и цивилизации Музика
6  Математика   Биология и здравно образование История и цивилизации Физическо възпитание и спорт  Обща теория на счетоводната отчетност (ИУЧ – ОтПП)
7 История и цивилизации Час на класа Български език и литература Спортни дейности (лека атлетика)  

XI „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Маркетинг (ИУЧ – РПП) Работа в учебното предприятие –учебна практика (ИУЧ – СПП) Делова кореспонденция – учебна практика (ИУЧ – СПП) Физическо възпитание и спорт Български език и литература
2 Гражданско образование Икономика и организация на индустриалното предприятие(ИУЧ – СПП) Счетоводство – учебна практика (ИУЧ – ОтПП) Делова кореспонденция (ИУЧ – СПП) Български език и литература
3 Делова кореспонденция – учебна практика  (ИУЧ – СПП)  Френски език Български език и литература Счетоводство – учебна практика (ИУЧ – ОтПП) Икономика и организация на индустриалното предприятие-учебна практика(ИУЧ – СПП)
4 Математика Френски език Икономика и организация на индустриалното предприятие(ИУЧ – СПП) Икономика и организация на индустриалното предприятие-учебна практика (ИУЧ – СПП) Работа в учебно предприятие-учебна практика (ИУЧ – РПП)
5 Счетоводство (ИУЧ – ОтПП) Математика Трудово право (ИУЧ – ОтПП) Икономика на предприятие (ИУЧ – ОтПП) Бизнес комуникации (ИУЧ – СПП)
6  Работа в учебното предприятие-(ИУЧ – СПП)  Индустриални  отношения  (ИУЧ – СПП) Счетоводство (ИУЧ-ОтПП) Чужд език по професията-английски език (ОбПП) Физическо възпитание и спорт
7   Час на класа   Чужд език по професията-английски език (ОбПП) Индустриални отношения (ИУЧ – СПП) 
Обедна почивка          
    Спортни дейности (лека атлетика)      

XII „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Банково счетоводство практика (ИУЧ – СПП) | Български език и литература Френски език Бизнес комуникации (ИУЧ – ОтПП) | Банково счетоводство (ИУЧ – СПП)
2 Документи и документооборот-практика  (ИУЧ – РПП) География и икономика Френски език Гражданско образование Банково счетоводство практика (ИУЧ – СПП)
3 Математика   Математика   Банково счетоводство (ИУЧ – СПП) Физическо възпитание и спорт Чужд език по професията- английски език  (ОбПП)
4 Счетоводство на предприятието (ИУЧ- СПП) Комплексна учебна практика (ИУЧ – СПП) Бюджетно счетоводство (ИУЧ – СПП)   Български език и литература Чужд език по професията –английски език (ОбПП)
5 Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация практика (ИУЧ – СПП) Бюджетно счетоводство (ИУЧ – СПП)   Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация –практика  (ИУЧ – СПП) Български език и литература Финансов и данъчен контрол (ИУЧ – СПП)
6 Бюджетно счетоводство-практика (ИУЧ – СПП) Физическо възпитание и спорт Комплексна учебна практика (ИУЧ – СПП) Финансов и данъчен контрол (ИУЧ – СПП) Бизнес комуникации (ИУЧ – ОтПП)
7 Спортни дейности (лека атлетика) Час на класа Счетоводство на предприятието (ИУЧ – СПП) Бюджетно счетоводство-практика (ИУЧ – СПП)  

V „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Математика Математика Български език и литература Английски език
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Технологии и предприемачество   Човекът и природата Изобразително изкуство
3 Музика (ИУЧ – РП/УП-А) Физическо възпитание и спорт Музика География и икономика   Човекът и природата
4 География и икономика История и цивилизации Човекът и природата   Изобразително изкуство Математика
5 История и цивилизации Музика Български език и литература Математика Хореография (ИУЧ-П/Х)
6 Математика Английски език Български език и литература Хореография (ИУЧ-П/Х) Английски език
7 Спортни дейности (лека атлетика) Час на класа Компютърно моделиране и информационни технологии Компютърно моделиране и информационни технологии  

V „Б“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език и литература Английски език Хореография (ИУЧ-П/Х) Човекът  и природата
2 География и икономика История и цивилизации Изобразително изкуство  Математика Български език и литература
3 Човекът и природата Математика Български език и литература Български език и литература Математика
4 Физическо възпитание и спорт Музика Математика Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
5 Музика Компютърно моделиране и информационни технологии История и цивилизации География и икономика Компютърно моделиране и информационни технологии
6 Английски език Технологии и предприемачество   Хореография (ИУЧ-П/Х) Английски език Изобразително изкуство
7   Час на класа Български език и литература Музика (ИУЧ – РП/УП-А) Спортни дейности (лека атлетика)

VI „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език География и икономика История и цивилизации Английски език Изобразително изкуство
2 Музика Математика Български език и литература Музика (ИУЧ – РП/УП-А) Физическо възпитание и спорт
3 Технологии и предприемачество   Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика
4 Математика Физическо възпитание и спорт Английски език Хореография (ИУЧ-П/Х) Български език и литература
5 География и икономика Хореография (ИУЧ-П/Х) Математика Математика Човекът и природата
6 Човекът и природата Изобразително изкуство Музика Компютърно моделиране и информационни технологии История и цивилизации
7 Компютърно моделиране и информационни технологии Час на класа Спортни дейности (лека атлетика) Технологии и предприемачество    

VI „Б“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Хореография (ИУЧ-П/Х) Английски език Математика Математика
2 Български език и литература Английски език Компютърно моделиране и информационни технологии Изобразително изкуство Български език и литература
3 История и цивилизации История и цивилизации Математика Английски език Български език и литература
4 Музика Математика Български език и литература Музика Технологии и предприемачество  
5 Математика Технологии и предприемачество   Физическо възпитание и спорт Човекът и природата География и икономика
6 Физическо възпитание и спорт Хореография (ИУЧ-П/Х) Човекът и природата   География и икономика Музика (ИУЧ – РП/УП-А)
7 Изобразително изкуство Час на класа   Спортни дейности (лека атлетика) Компютърно моделиране и информационни технологии

VII „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История и цивилизации Английски език Български език и литература(ИУЧ-РП/УП-А) Английски език Български език и литература
2 Информационни технологии Математика Музика Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
3 Български език и литература География и икономика Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда Хореография (ИУЧ-П/Х)
4 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература Физика и астрономия
5 Биология и здравно образование Биология и здравно образование Математика Български език и литература Технологии и предприемачество  
6 Изобразително изкуство Музика География и икономика Математика Математика
7 Математика Час на класа      
Обедна почивка          
  Спортни дейности (лека атлетика)        

VII „Б“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Хореография (ИУЧ-П/Х) Български език и литература Технологии и предприемачество   Български език и литература Английски език
2 Математика Български език и литература Математика Български език и литература Математика
3 Английски език Химия и опазване на околната среда Биология и здравно образование История и цивилизации География и икономика
4 Физика и астрономия Български език и литература (ИУЧ-РП/УП-А) Физическо възпитание и спорт Математика Изобразително изкуство
5 Български език и литература Физическо възпитание и спорт География и икономика Английски език Физика и астрономия
6 История и цивилизации Математика Информационни технологии  Музика Биология и здравно образование
7 Музика Час на класа      
Обедна почивка          
    Спортни дейности (лека атлетика)      

I „А“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Музика (ИУЧ – РП/УП-А)  Математика   Родинознание
2 Хореография (ИУЧ-П/Х) Български език и литература Математика Български език и литература Хореография (ИУЧ-П/Х)
3 Математика   Изобразително изкуство Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика
4 Изобразително изкуство Музика Български език и литература Български език и литература Музика
5 Спортни дейности (лека атлетика) Час на класа Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество  

I „Б“ КЛАС, II СРОК

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Родинознание
2 Музика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика  
3  Математика   Хореография (ИУЧ -П/Х) Математика   Математика   Технологии и предприемачество   
4 Хореография (ИУЧ- П/Х) Изобразително изкуство Музика Физическо възпитание и спорт Музика (ИУЧ- РП/УП-А)
5 Физическо възпитание и спорт Час на класа Спортни дейности (лека атлетика) Изобразително изкуство