Подари усмивка


По случай 10 години от създаването на Защитено жилище, с. Априлово, учениците от ПИГ I-VI клас поздравиха жените от жилището и гостите с кратка програма под наслов: „Подари усмивка“. Чрез песни и танци, те подариха усмивка от сърце.

Усмивка никъде не се продава,12295331_1210291178987197_6253531666146688943_n

но има я в неограничен запас.

Тя само като дар се дава

 и безкрайно ценна е за нас!

12316106_983626308324289_2575602287894567986_n12299315_983626481657605_1989651616237108625_n
График на изпити за самостоятелна форма на обучение


         График за провеждане на изпити за определяне

на годишна оценка

Самостоятелна форма на обучение, IV-ХІІ клас

     СОУ”Васил Левски”,гр.Гълъбово

Учебен предмет Дата Начало Из.комисия Квестори
БЕЛ –ЗП

4,6,8,9,10,11,

12 кл.

 

 

4кл.писмен и устен

07.12.15.

 

 

 

Устен-ІV-15.00ч.

9.00

 

 

 

 

4-12кл.

1.Кр.Грозева-пр.

2.Т.Каравасилева

ІV клас

1.Б.Петрова

2.Р.Господинова

 

І гр.-4,6,8,9,11клас

1.Олга Семкова

2.Кр.Нейкова

ІІгр.-10,12 клас

1.И.Иванова

2.Цв.Станчева

БЕЛ-ЗИП     4,10,11,12кл.

 

/4кл.писмен и устен/

 

Устен-4клас

 

БЗО ЗИП-9клас

 

 

07.12.15г.

 

 

 

 

 

Устен-ІV-15.30ч.

14.00

 

 

 

 

 

 

4-12кл.

1. Кр.Грозева-пр.

2.Т.Каравасилева

 

4 клас

1.Б.Петрова

2.Р.Господинова

 

Биология ЗИП 9 клас

1.Ст.Малакова-пр.

2.Н.Танева

І гр.-4,10,11клас

1. Ст.Малакова

2.Н.Танева

ІІгр.-9,12 клас

1. С.Златева

2.К.Николова

 

Англ.език ЗП-4,6,8,9,10,11,

12

Англ.език-устен

/4кл.писмен и устен/

08.12.15г

 

 

 

08.12.15г..

9.00

 

 

 

13.30

4-12 клас

1.З.Славова-пр.

2.С.Златева

 

 

І гр.-4,6,8,9,11клас

1.Кр.Колева

2.К.Илиева

ІІгр.-10,12 клас

1.Кр.Стефанова

2.Н.Георгиева

Математика –ЗП 4,6,8,9,10,11,

12 кл.

09.12.15г. 9.00 4-12кл.

1.К.Николова-пр.

2.Св.Матанска

ІV клас

1.Б.Петрова-пр.

2.Р.Господинова

І гр.-4,6,8,9,11клас

1.Олга Семкова

2.Кр.Нейкова

ІІгр.-10,12 клас

1.И.Иванова

2.Цв.Станчева

Математика-ЗИП-6,11 кл.

 

Пазарна икономика ЗИП/ПП 9 кл.

Пазарна икономика ЗИП/ПП -10кл.

09.12.15г. 14.00 6,11клас

1.К.Николова-пр.

2.Св.Матанска

9,10кл.

1.Костадинова-пр.

2.Камелия Боянова Жекова

 

І гр.-6,11 клас

1.З.Славова

2.Д.Коева

 

ІІгр.-9,10 клас

1.Св.Матанска

2.Д.Тонева

 

 

Френски език-ЗП-9,10-писмен

9,10-устен

 

География и икономика ЗИП-12клас

 

Геогр.и световна търговия ЗИП/ПП -11кл.

 

10.12.15г

 

10.12.14г

 

9.00

 

14.00

 

 

9.00

 

 

 

9.00

9,10 кл.

1.Кр.Грозева-пр.

2.З.Славова

11,12 клас

1.Д.Тонева-пр.

2.Жечка Йорданова Михова

 

І гр.-9,10клас

1.Кр.Колева

2.К.Илиева

ІІгр.-11,12 клас

1.Кр.Стефанова

2.Н.Георгиева

 

 

Изобр.изкуство-ЗП-4,6,8,9 кл

 

Маркетинг и реклама ЗИП/ПП 11кл.

/4кл-само практически/

10.12.15г.

/5-8 писмен и практически-16.00ч./

4кл.практически-14.00ч.

14.00

 

 

 

 

6,8,9 кл.

1.Д.Тонева-пр.

2.Детелина Георгиева Овчарова

11клас

1.Костадинова-пр.

2.Кючукова

ІV клас

1.Б.Петрова

2.Р.Господинова

І гр.-4,6,8,9клас

1Б.Петрова

2.Р.Господинова

ІІгр.-11 клас

1.В.Карадимова

2.Н.Нуцова

 

 

Инф.техн.-ЗП-6,8, 9,10 кл.-писмен практически

Маркетинг и реклама ЗИП/ПП 12клас

11.12.15г.

 

11.12.15г.

 

 

9.00

 

14.00

 

9.00

6,8,9,10кл.

1.К.Николова-пр.

2.Венцислав Димитров Иванов

12клас

1.Костадинова-пр.

2.Кючукова

 

І гр.-6,8,9,10клас

1.Олга Семкова

2.Кр.Нейкова

ІІгр.-12 клас

1.И.Иванова

2.Цв.Станчева

Информатика-ЗП- 9 кл

ПБФП-12кл.

 

Информационни технологии-ЗИП/ПП-10 ,11кл.

14.12.15г

 

 

 

 

 

14.12.14г.-

Практ.

9.00

 

 

 

 

 

14.00

9,10,11кл.

1.К.Николова-пр.

2.Венцислав Димитров Иванов

12кл.

1.Костадинова-пр.

2.Н.Кючукова

І гр.-9,10,11клас

1.Кр.Колева

2.К.Илиева

ІІгр.-12 клас

1.Кр.Стефанова

2.Н.Георгиева

 

Технологии-8

ДТИ-6

 

Домашен бит и техника 4кл.-само практически

 

Счетоводство на предпр.-12кл.

 

 

14.12.15г.

 

 

 

14.12.15г.

14.00

 

 

 

14.00

6,8 кл.

1.Н.Танева-пр.

2.Т.Каравасилева

12кл.

1.Костадинова-пр.

2.Камелия Боянова Жекова

ІV клас

1.Б.Петрова-пр.

2.Р.Господинова

 

І гр.-6,8,12клас

1.Ст.Койчева

2.А.Милкова

 

 

 

История и цив-ЗП-6,8,9,10,11 кл.

 

История и цивилизация ЗИП-12клас

Човекът и обществото ЗП-4кл.

15.12.15г. 9.00 6,8,9,10,11,12

1.Д.Коева-пр.

2.Д.Тонева

 

ІV клас

1.Б.Петрова

2.Р.Господинова

 

І гр.-6,8,9,10,11клас

1.Олга Семкова

2.Кр.Нейкова

ІІгр.-4,12 клас

1.И.Иванова

2.Цв.Станчева

 

Философски цикъл ЗП-9,10,11,12 кл

ДТИ-ЗИП-6 клас

Технологии ЗИП / 8 клас

Човекът и обществото ЗИП 4 клас

16.12.15г. 9.00 1.Д.Коева-пр.

2.Д.Тонева

 

ІV клас

1.Б.Петрова

2.Р.Господинова

 

І гр.-4,6,8,9,11клас

1.Кр.Колева

2.К.Петкова

ІІгр.-10,12 клас

1.Кр.Стефанова

2.Н.Георгиева

 

 

 

 

География и икон.-ЗП-6,8,9,10,11 клас 16.12.15г. 14.00 1.Д.Тонева-пр.

2.Жечка Йорданова Михова

 

І гр.-6,8 ,9,10клас

1.Ж.Куршумова

2.С.Златева

 

ІІгр.-11 клас

1.А.Милкова

2.Н.Куманова

Биология и здр.обр.-ЗП-8,9,10 кл.

Човекът и природата-4,6кл.

 

Биология и здр.обр.-ЗИП -11,12кл.

17.12.15г. 9.00 4,5,6,7,8,9,10,11,12кл.

1Ст.Малакова-пр.

2.Н.Танева

ІV клас

1.Б.Петрова

2.Р.Господинова

 

І гр.-4,6,8,9,10клас

1.Олга Семкова

2.К.Илиева

ІІгр.-11,12 клас

1.И.Иванова

2.Цв.Станчева

 

 

 

Химия и ООС-ЗП-8,9,10 кл.

 

Човекът и природата ЗИП-6 клас

17.12.15г. 14.00 6,7,8,9,10

1.Малакова-пр.

2.Н.Танева

 

 

І гр.-6,8,9,10клас

1Кр.Грозева

2.Н.Куманова

 

 

Физика и астр.-ЗП-8,9,10,11 кл

 

 

18.12.15г. 9.00 8,9,10,11

1.Я.Матанска-пр.

2.Г.Димчева

 

І гр.-8,9,10клас

1.Кр.Колева

2.К.Илиева

ІІгр.-11 клас

1.Кр.Стефанова

2.Н.Георгиева

 

 

Физ.възпитание и спорт-ЗП-4,6,8,9,10,11,12 18.12.15г. 15.00 4,6,8,9,10,11,12

1.Г.Димчева-пр.

2.Краси Нейкова Петкова

Музика-ЗП

4,6,8,9

Предприемачество ЗИП/ПП-ХІ,ХІІ клас

 

 

4 клас-само практически

21.12.15г.

/практ.5-8кл./

9.00

14.00

 

9.00

 

 

9.00

 

 

14.00

4,5,6,7,8,9кл.

1Е. Димитров-пр.

2.Диана Денева Манева

 

11,12кл.

1.Костадинова-пр.

2.Камелия Боянова Жекова

ІV клас

1.Б.Петрова-пр.

2.Р.Господинова

 

І гр.-6,8,9клас

1.Олга Семкова

2.Кр.Нейкова

ІІгр.-11,12 клас

1.И.Иванова

2.Цв.Станчева

 

Забележка:

Място за провеждане на изпита:    

От 14.00 часа

І   група-кабинет по физика и астрономия,етаж втори.

ІІ група-кабинет по ИТ ,етаж втори

От 9.00ч.

І   група-кабинет №1,етаж трети.

ІІ група-кабинет по ХООС ,етаж трети

 

Срок и място за оповестяването на резултатите: до три дни след провеждането на изпита във фоайето на втория етаж в сградата на училището.

 
Толерантност – хармония в многообразието


Днес 16 ноември е Международният ден на толерантността. Ученическият парламент при СОУ „Васил Левски“ не пропусна да го отбележи.

12231110_1006470916062570_397346891_n

Децата с ентусиазъм изработиха табло в коридора на училището, където основното мотo е: „Да бъдем толерантни и заедно да сътворим един по – хубав свят“.

12233219_1064945356870444_2135481381_n

12233318_1006470932729235_1116832075_n

Преди началото на учебния ден Станислава Бойчева ученичка от 5 а клас по училищната уредбата обясни думата – толерантност, а преди всеки следващ учебен час звучаха мисли за толерантността. Ето и някои от тях:

Различието не е пречка всеки заслужава прегръдка.

Ако се различавам от теб, това не само не те ощетява, но те и обогатява.

Всеки има право да бъде себе си!
Всеки има право да бъде различен-да изглежда различно-да мисли различно-да общува различно-да усеща различно-да се изразява различно-да живее различно!

За голямото междучасие учениците от парламента бяха подготвили и флаери за толерантността.

12250228_1064956883535958_1640523450_o

Ти можеш да си добър.

Опознавай различния от теб.
Лесно е да обидиш някого.
Един ден обаче ще осъзнаеш грешката си.
Резултат от това ще са сълзите на другия човек.

Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.

Не бъди безразличен.

Търпение, разбиране и отзивчивост.
Никога не са излишни.
Обичай независимо от цвета на кожата и религията.
Съдбата помага на добрия и лоялния .
Това е да бъдеш ЧОВЕК!

 
Конспект по Пари, банки и финансови пазари ЗИП/ПП - 12 клас


12 клас
 1. Функции на парите.
 2. Парични агрегати.
 3. Банки и банкова система на България.
 4. Функции на Централната банка.
 5. Лихва и лихвен процент.
 6. Кредитиране на бизнеса.
 7. Заеми и депозити.
 8. Собствен капитал на банката.
 9. Резерви и ликвидност.
 10. Банкова система на САЩ.

 
Конспект по Счетоводство на предприемачеството ЗИП/ПП - 12 клас


12 клас

 1. Отчетни измерители.
 2. Клонове на стопанската отчетност.
 3. Активи на предприятието
 4. Методология на счетоводството.
 5. Счетоводен баланс
 6. Счетоводни документи
 7. Национален сметкоплан.
 8. Капитал на предприятието.
 9. Класификация на разходите.
 10. Отчитане на приходите и разходите.Конспект по География и световна търговия ЗИП/ПП 11 клас


11 клас

 1. Чист монопол.
 2. Конкурентни структури.
 3. Защита на конкуренцията.
 4. Валута. Валутни курсове.
 5. Личностни качества на предприемача..
 6. Инфлация. Видове.
 7. Безработица. Видове.
 8. Имиграция.
 9. Стоки и услуги.
 10. Търговски ограничения.Конспект по Предприемачество ЗИП/ПП 11 - 12 клас


11 клас
 1. Видове правни форми на бизнес.
 2. Стълбовете на свободното предприемачество.
 3. Капитал на фирмата.
 4. Управителен съвет.
 5. Качества на лидерите.
 6. SWOT анализ.
 7. PEST анализ.
 8. Бизнес план.
 9. Ресурси и контрагенти.
 10. Оценяване на продукта.
12 клас
 1. Основни типове предприемачи.
 2. Нормативна уредба на МСП.
 3. Външна среда на бизнесз.
 4. Проучване на пазара.
 5. Бизнесплан.
 6. Бизнес планиране.
 7. Стилове на ръководство.
 8. Мотивация на персонала.
 9. Етиката в бизнеса.
 10. Работа в екип.Конспект по Маркетинг и реклама ЗИП/ПП 11 - 12 клас


11 клас
 1. Видове маркетинг
 2. Маркетинг микс.
 3. Маркетингово проучване.
 4. Пазарни сегменти.
 5. Жизнен цикъл на продукта.
 6. Методи на ценообразуване.
 7. Дистрибуция.
 8. Функции на рекламата.
 9. Видове реклама.
 10. Рекламен бюджет.
12 клас
 1. Статистически методи в маркетинга.
 2. Статистически грешки.
 3. Маркетингов бюджет.
 4. Маркетингова стратегия.
 5. Бизнес етика в криза.
 6. Анкета.
 7. Продажби и инвестиции.
 8. Възникване на криза.
 9. Видове кризи.
 10. Конфликти и ценности.

 
Конспект по Пазарна икономика ЗИП/ПП 9 - 10 клас


9 клас

 1. Изпитни теми

1.Основни типове пазари.

2.Стълбовете на свободната пазарна икономика.

3.Закон и крива на търсенето.

4.Закон и крива на предлагането.

5.Графични изображения.

 1. Източници на доходи.
 2. Борси и борсова търговия в България.

8.Конкурентни структури.

 1. Данъци.

10.Международна търговия.

10 клас

I Изпитни теми

1.Предприятие и фирма.

2.Предприятията според Търговския закон.

3.Околна среда на предприятието.

4.Капитал на предприятието.

5.Функции на банките.

6.Имущество на предприятието.

7.Инвестиции

8.Сегментиране на пазара.

9.Бизнес план.

10.Защита на конкуренцията

Изготвил: Недялка Костадинова
Конспект по Английски език


9 клас
 1. Reporting statements and thoughts
 2. Reporting questions
 3. Verbs followed by the –ing form
 4. Passive voice in the present
 5. Passive voice in the past
 6. Passive voice in the future
 7. Phrasal verbs
 8. Describing your favourite book or film
 9. Present tenses
 10. Professions, skills and qualitiesУчебник: LINKS for the 9th grade Book 2

 
Конспект по Английски език 5 - 8 клас


V-ти клас

 1. Глагол „съм“ – положително, отрицателно спрежение, въпросителна форма в сегашно време.
 2. Лични и притежателни местоимения.
 3. Безлично „има“. Описание на стая, сграда.
 4. Глагол „имам“. Описание на външност.
 5. Описание на семейство.
 6. Сегашно просто време. Описание на ежедневие.
 7. Модален глагол „мога“. Способности и умения.
 8. Глагол „съм“ в минало просто време.
 9. Дни, дати, месеци, години.
 10. Сегашно продължително време.

VI-ти клас

 1. Представяне: възраст, националност, способности, вкусове.
 2. Прилагателни: степенуване, толкова прилагателно колкото, много прилагателно
 3. Покупки, пари. Диалози в магазина.
 4. Сегашно продължително време за бъдещи дейности.
 5. Храна. Поръчване в ресторанта.
 6. Минало просто време. Правилни и неправилни глаголи.
 7. Описание на минали събития.
 8. Минало продължително време. Сравнителни изречения с употреба на двете минали времена.
 9. Модални глаголи: мога, трябва. Изразяване на тяхното минало време и нюанси чрез заместители.
 10. Въпроси с „нали“.

VII-ми клас

 1. Облекло. Стил на обличане. Бижута.
 2. Сегашно перфектно време – някога, никога.
 3. Подчинени изречения. Съюзни думи.
 4. Сравнителни изречения с употреба на минало просто и сегашно перфектно време.
 5. Сегашно перфектно време с „тъкмо“, „вече“, „още“.
 6. Сегашно перфектно време с предлозите за време. Градът и селото.
 7. Наранявания и заболявания.
 8. Светът на компютрите. Изразяване на съгласие, несъгласие.
 9. Прилагателни, описващи характера.
 10. Модални глаголи. Молби и нареждания.

VIII-ми клас

 1. Отдих и почивка. Предаване на мисли и изказвания. Превръщане на пряка в непряка реч(съобщителни изречения).
 2. Чувства и отношения. Превръщане на въпроси в непряка реч.
 3. Реакция при различни ситуации. Прилагателни. Описание на чувствата.
 4. Превръщане на нареждания и молби в непряка реч.
 5. Страдателен залог. Глаголи, изискващи ing forma или инфинитив.
 6. Страдателен залог на глаголите. Основните глаголно времена.
 7. Страдателен залог на модалните глаголи.
 8. Географска справка за Великобритания.
 9. Историческа справка за Великобритания.
 10. Описание на личностните качества.

Изготвил:Зоя Славова
Конспект по Изобразително изкуство - 9 клас


9 КЛАС

Писмена част

 1. Барок. Стилови особености на Барока
 2. Дизайн. Особености на съвременния дизайн
 3. “3латният век” на европейската живопис. Италианска и испанска школа
 4. “Златният век” на европейската живопис. Фламандска и Холандска школа
 5. Изкуството във Франция през 17-ти и 18-ти век .Рококо
 6. Неокласицизъм и романтизъм в изкуството на Европа
 7. Европейското изкуство през втората половина на 19-ти век
 8. Европейското изкуство от импресионизма до кубизма
 9. Европейски влияния в българското изкуство през 17-ти /18-ти век
 10. Българското изкуство в края на 19-ти и началото на 20-ти векКонспект по Изобразително изкуство 5 - 8 клас


5 КЛАС

Писмена част

 1. Първобитно изкуство
 2. Изкуство на Двуречието
 3. Изкуството на Древен Египет
 4. Изкуство на Древна Гърция
 5. Изкуство на Древен Рим
 6. Художественото наследство по българските земи

Худ. практика

 1. Рисуване на природен пейзаж
 2. Рисуване на декоративно пано
 3. Фигурална композиция на тема „Спорт”
 4. Илюстрация по литературен текст
 5. Рисуване на фантазен образ
 6. Рисуване на интериор на тема „Моят дом”
 7. Създаване на комикс

6 КЛАС

Писмена част

 1. Изкуство на Византия
 2. Романско и готическо изкуство
 3. Изкуство на средновековна Русия
 4. Изкуството на България през Средновековието

Худ. Практика

 1. Рисуване на архитектурен пейзаж
 2. Проект за поздравителна картичка
 3. Фигурална композиция на фантастична тема
 4. Декоративен проект за десен на плат
 5. Рисуване на природен пейзаж на тема „Есен”
 6. Проект за костюм на кукер
 7. Проект за плакат на цирк
 8. Създаване на проект за театрален костюм

7 КЛАС

Писмена част

 1. Изкуство на Възраждането в Италия
 2. Изкуство на Възраждането в Северна Европа
 3. Изкуство на Българското възраждане

Худ, практика

 1. Рисуване на улица със сгради(с една убежна точка)
 2. Рисуване на натюрморт от натура(в топли,студени или контрастни цветове)
 3. Рисуване на природен пейзаж
 4. Рисуване на фигурална композиция на тема „На пазар”
 5. Проект на нефигурално декоративно пано
 6. Създаване на идеен проект на предмет от бита
 7. Проект за витраж
 8. Рисуване на герой или същество на тема фентъзи

8 КЛАС

Писмена част

 1. Изкуство на Новото време (ХVII-Х1Х век)
 2. Изкуство на Новото време – реализъм, импресионизъм, постимпресионизъм
 3. Модерно и съвременно изкуство.Фовизъм, експресионизъм, кубизъм, футуризъм
 4. Модерно и съвременно изкуство, Абстракционизъм, дадаизъм, сюрреализъм
 5. Модерно и съвременно изкуство. Попарт, опарт, кинетично изкуство, хепънинг, пърформанс
 6. Ново българско изкуство (1878г / 1940г.)

Худ. практика

 1. Рисуване на архитектурен пейзаж-живопис
 2. Рисуване на натюрморт от натура
 3. Фигурална композиция на тема спорт
 4. Проект за светлинна реклама
 5. Проект за опаковъчна хартия на модулен принцип
 6. Проектиране на мебел за обзавеждане на жилищен интериор
 7. Създаване на проект за графит
 8. Рисуване на фигурална композиция на фантастична тема

 
Конспект по География и икономика


9 КЛАС

 1. Състав, строеж и топлинен режим на атмосферата
 2. Видове природни ресурси
 3. Съвременна политическа карта на света
 4. Брой, гъстота и движение на населението
 5. Първичен сектор. География на земеделието и риболова
 6. Вторичен сектор. География на промишлеността. Енергетика
 7. Третичен сектор. География на обслужващата сфера
 8. Общност на независимите държави / ОНД /. Русия
 9. Централна и Източна Азия. Япония
 10. Северноамерикански регион. САЩКонспект по География и икономика 5 - 8 клас


5 КЛАС

 1. Какво изучават Географията и икономиката ?
 2. Велики географски открития
 3. Ориентиране в природата
 4. Географски глобус. Градусна мрежа
 5. Движения на Земята
 6. Континенти и острови.
 7. Релеф на сушата. Подводен океански релеф
 8. Природни зони на Земята
 9. Населението на Земята
 10. Стопанство

6 КЛАС

 1. Формиране и развитие на континентите и океаните на Земята
 2. Географско положение, граници и големина на Африка. Бряг и брегова линия.Опознаване на континента
 3. .Води на Африка
 4. Географско положение, граници и големина на Южна Америка. Бряг и брегова линия. Опознаване на континента
 5. Население и политическа карта на Южна Америка
 6. Географско положение, граници и големина на Северна Америка. Бряг и брегова линия. Опознаване на континента
 7. Релеф и полезни изкопаеми на Северна Америка
 8. Страни в Северна Америка. САЩ
 9. Атлантически океан
 10. Арктичен океан

7 КЛАС

 1. Географско положение, граници и големина на Азия. Бряг и брегова линия.Опознаване на континента
 2. Релеф
 3. Води
 4. Население на Азия
 5. Страни в Азия. Страни в Източна Азия
 6. Индийски океан
 7. Географско положение, граници и големина на Австралия. Бряг и брегова линия.Опознаване на континента
 8. Релеф и полезни изкопаеми на Австралия
 9. Климат и води на Австралия
 10. Австралийски съюз
 11. Тихи океан
 12. Океания
 13. Географско положение, граници и големина на Антарктида. Бряг и брегова линия. Опознаване на континента

 

8 КЛАС

 1. Географско положение, граници и големина на Европа. Бряг и брегова линия.Опознаване на континента
 2. Природата на Европа. Релеф
 3. Климат на Европа
 4. Води на Европа
 5. Страни в Европа. Страни в Северна Европа
 6. Географско положение, граници и големина на Балкански полуостров. Бряг и брегова линия. Опознаване на континента
 7. Природа на Балкански полуостров
 8. Географско положение, граници и големина на България
 9. .Природна среда и природни области. Област на Дунавската равнинаТракийско-Странджанска област
 10. Рило-Родопска област
 11. Население на България
 12. Държавно устройство и административно-териториално деление на България