Във връзка с проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, който се изпълнява в рамките на програма „Образование“ 2021 — 2027  по Дейност 9 в СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово бяха организирани  информационни дейности за кариерно и професионално ориентиране.

На 09.04.2024г.  ас. Юлияна Георгиева – Директор маркетинг, комуникация и Център за кариерно развитие към Висшето училище по застраховане и финанси  информира  учениците за важността на  кариерното ориентиране, за нуждите на пазара на труда, за ролята на университетите и   съвети как да открият силните си страни и да се насочат към правилната за тях професия. Срещата се проведе с помощта на Google Meet.

На 16.04.2024г.  Гергана Стоева, управител на фирма Рекламна агенция „Гълъбови вести“ ЕООД,  като представител на бизнеса, информира учениците за документите, които са необходими за кандидатстване за работа, посъветва ги на какво да обърнат внимание, когато ги попълват. Сподели им как трябва да се държат на интервю за работа,  какво се включва в процеса на подбор на персонал, кои са добрите практики, които правят бизнеса по-ефективен и конкурентноспособен. Срещата се проведе в училище.

Дейностите бяха насочени към учениците от втори гимназиален етап на образование с цел информирането им за бъдеща реализация на пазара на труда.

image_pdfimage_print