Учебна компания „Феникс“

Учебна компания „Феникс” е създадена на 02.10.2014 г. в рамките на учебната програма по Предприемачество ЗИП/ПП в 11 клас. Тя е учредена като акционерно дружество. Всички ученици в 11 клас са акционери. Компанията започва дейността си с малък акционерен капитал, като разчита на постъпления от продажби. Избрана е екипната управленска структура.

SAM_1220

Лидерският екип се състои от:

  1. Румяна Димитрова –президент
  2. Нина Николаева –вицепрезидент отдел „Финанси”
  3. Даниела Димова –вицепрезидент отдел „Производство”
  4. Даниела Русева –вицепрезидент отдел „Маркетинг и PR”
  5. Мартин Иванов –вицепрезидент отдел „Човешки ресурси”

SAM_1254

Според изискванията на Джуниър Ачийвмънт България, по чиито програми работи компанията, компанията произвежда три продукта: бутилки, свещници и бижута от кожа.

Проблемът с рационалното използване на отпадъците от домакинствата и от промишлеността е глобален и „Феникс” иска да работи за неговото решаване. Изделията, които предлага учебната компания, са изработени от екоматериали –шишарки, ръковини, камъчета, както и от отпадъци от кожарската индустрия. Произведените сувенири са безопасни, красиви и на достъпна цена.SAM_1229

SAM_1219

Цялата дейност на УК „Феникс” е свързана с обучението по Предприемачество. Целта е младите хора да развият качества като инициативност, отговорност, умения за работа в екип.

Учител консултант на компанията е г –жа Нели Костадинова –учител по икономически дисциплини.

image_pdfimage_print