Тренировка по евакуация при възникнал пожар


Днес се проведе тренировка по евакуация на учениците и персонала на СУ “Васил Левски”, гр. Гълъбово при възникнал пожар. Занятието бе проведено съвместно със служителите на РСПБЗН, гр. Гълъбово. Пред учениците те показаха, освен пожарния автомобил, така и пълната екипировка, с която пожарникарите работят по време на акция. Обясниха и демонстрираха начина на гасене на пожар, използването на различни принадлежности, опазващи здравето им, както и необходимите пособия за оказване на първа помощ и спасяването на хора и животни. Припомниха важни правила в случаите на пожар – позвъняване на телефон 112, поставяне на мокра кърпа пред устата и носа, бързо излизане от сградата и използване на стълбите за целта.