Примерен вариант тест по домашна техника и икономика-6 клас

ВАРИАНТ 1

ТЕСТ

ПО ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА 6 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

  1. Неразглобяеми съединения са тези, при които детайлите са свързани чрез:

а/ винтове                                   г/ шиене

б/ лепене                         д/ нитоване

в/ гвоздеи                                    е/ спояване

2.Посочете свойствата на материалите, които имат значение за прилаганите операции.

а/ цвят                  в/ обработваемост                д/ цена

б/ твърдост          г/ еластичност                      е/ пластичност

3.Операцията за съединяване на детайли чрез нитове са нарича …………………..

4. Операцията за съединяване на детайли чрез разтопен припой се нарича …………………………….

5.Операция пробиване се извършва по-качествено, по-точно и по-лесно с ……………………………. машина

6.Опашката на свредлото са закрепва в …………………………………………………….

7.Свържете инструмантите с операциите, за които са предназначени:

а/  шкурка                        д/ рязане

б/ чук                               е/ шлифоване

в/ четка                            ж/ нитоване

г/ трион                           з/ боядисване

8.Кои от посочените операции са довършителни и се прилагат при обработване на дървесина и метални материали:

а/ рязане               в/ коване                    д/ боядисване

б/ шлифоване      в/ лакиране                е/ пилене

9.Един или няколко бодови реда образуват ………………………………………………………….

10.Свържете инструментите с операциите, за които са предназначени.

а/ ножица                                    в/ кроене

б/ шевна машина                                   г/ шиене

image_pdfimage_print