Покана

                      ПОКАНА

до всички родители на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово

Във  изпълнението на изискванията на чл.11 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и във връзка с предстоящо създаване на обществен съвет към Средно училище „Васил Левски”, моля да се явите на 18.11.2016 год. в 17.30 часа в сградата на СУ „Васил Левски“ за избор на членовете на Обществения съвет от родителите на учениците.

                                                                              Нели Кючукова

                                                 Директор на СУ „Васил Левски“

                  

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print