План за работа на Ученическия съвет

План за работа на Ученическия съвет
през учебната 2022/2023 година

 1. Направления на УП:
  1. Защита личността и правата на ученика;
  2. Планиране и осъществяване на извънкласни дейности както с развлекателен характер, така и от обществено – значим интерес;
  3. Дискутиране на училищната проблематика за ангажирането на учениците в ефективни взаимоотношения с учителите, с оглед личния им интерес от обучението.
 2. Обект на дейност
  1. Организиране на училищния живот в неговите делнични и празнични дни.
  2. Организиране на извънкласни и извънучилищни мероприятия.
  3. Възпитание на учениците в патриотичен дух, добродетели и изобретателност.

III. Цели
1. Развиване на таланта на всички ученици и опит за обогатяване на училищната история.
2. Личностно , професионално ориентиране, и възпитание в съхраняване на човешките ценности.
3. Изграждане на умения за свободно изразяване на мнения, идеи и предложения.

 1. Задачи
  1. Развитие на въображението на ученика.
  2. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците, за съзнателно и активно участие в училищния живот.
 2. Дейности и мероприятия

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА
¨ Актуализиране състава на училищния Ученически парламент.
¨ Изготвяне на план за дейността на Ученическия парламент за учебната 2022/2023 год.

¨ 27.09 – Световен ден на сърцето – изготвяне на презентация

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА

¨ 05.10 – Световен ден на учителя – изготвяне на сувенири

¨ Международна седмица на писмото – изготвяне на пощенска кутия

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА
¨ Отбелязване Деня на народните будители – изготвяне на картички
¨ Световен ден на поздравите – изготвяне на поздрави – 08.11

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА
¨ Подготовка за коледен благотворителен базар – изработване на сувенири
¨ 1-15.12 – Изготвяне на украса за Коледа. Раздаване на късмети и подаръци от Дядо Коледа, Снежанка и джуджета.

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА
¨ 11.01 Европейски ден за защита на личните данни – изготвяне на презентация

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА
¨ Отбелязване на 14 февруари – Деня на Св Валентин. Кутия за Валентинки.
¨ Отбелязване деня на Левски – 19 февруари – изготвяне на презентация

МЕСЕЦ МАРТ 2023 ГОДИНА
¨ 1 ви март – изработване на мартенички.
¨ Отбелязване на националния празник
¨ Отбелязване на 08.03 –Международният ден на жената.

МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 ГОДИНА
¨ Декорация на предмети и изделия „Цветен Великден“
¨ Отбелязване на Възкресение Христово–Великден. Великденска кошница с яйца и късмети.

МЕСЕЦ МАЙ 2023 ГОДИНА

¨ Работа по проект „Училището-желана територия за ученика“.
¨ Ден на славянската писменост и култура 24 май. Оформяне на табло и кът в училище.
¨ „Международен ден на приятелството“ – изготвяне на презентация

МЕСЕЦ ЮНИ 2023 ГОДИНА
¨ Деня на детето 01 юни.
¨ „Международен ден на приятелството“ – изготвяне на презентация.

ПЛАНЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ.

План за работа на Ученическия съвет
през учебната 2018/2019 година

I. Направления на УП:
1. Защита личността и правата на ученика;
2. Планиране и осъществяване на извънкласни дейности както с развлекателен характер, така и от обществено – значим интерес;
3. Дискутиране на училищната проблематика за ангажирането на учениците в ефективни взаимоотношения с учителите, с оглед личния им интерес от обучението.

II. Обект на дейност
1. Организиране на училищния живот в неговите делнични и празнични дни.
2. Организиране на извънкласни и извънучилищни мероприятия.
3. Възпитание на учениците в патриотичен дух, добродетели и изобретателност.

III. Цели
1. Развиване на таланта на всички ученици и опит за обогатяване на училищната история.
2. Личностно , професионално ориентиране, и възпитание в съхраняване на човешките ценности.
3. Изграждане на умения за свободно изразяване на мнения, идеи и предложения.

IV. Задачи
1. Развитие на въображението на ученика.
2. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците, за съзнателно и активно участие в училищния живот. 3. Дейности и мероприятия

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА
 Актуализиране състава на училищния Ученически парламент.
 Изготвяне на план за дейността на Ученическия парламент за учебната 2018/2019 год.

 05.10 – Световен ден на учителя и на усмивката
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА
 Отбелязване Деня на народните будители – презентация
 Отбелязване на Международния ден на толерантността – 16 ноември. Изготвяне на презентация.
 Отбелязване на Седмица на правата на децата – 19-23 ноември с презентация и информационни табла.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА
 01.12 – Антиспин кампания
 06.12 – Отбелязване на Деня на банкера и Деня на данъчния и митнически служител. Изготвяне на презентация.
 10.12 – Международен ден на човешките права. Изготвяне на табло.
 1-15.12 – Изготвяне на украса за Коледа. Раздаване на късмети и подаръци от Дядо Коледа, Снежанка и джуджета.

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА
 11.01 Отбелязване на Международния ден на думата „Благодаря“
 21.01 Международен ден на усмивката – 21.01
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА
 Отбелязване на 14 февруари – Деня на Св Валентин. Кутия за Валентинки.
 Отбелязване деня на Левски – 19 февруари. Оформяне на кът във фоайето на училището на първи, втори и трети етаж.

МЕСЕЦ МАРТ 2019 ГОДИНА
 1 ви март .
 Отбелязване на националния празник
 Отбелязване на 08.03 –Международният ден на жената.

МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 ГОДИНА
 Отбелязване Деня на Земята – 22 април, Почистване на двора и тревните площи в училището. Засаждане на рози.
 Отбелязване на Възкресение Христово–Великден. Великденска кошница с яйца и късмети.

МЕСЕЦ МАЙ 2019 ГОДИНА

 9 май – Ден на Европа
 Ден на славянската писменост и култура 24 май. Оформяне на табло и кът в училище.
 Изпращане на абитуриентите.

МЕСЕЦ ЮНИ 2019 ГОДИНА
 Деня на детето 01 юни.
 Изготвяне на презентация – 26.06 – Международен ден за борба с наркотиците.

ПЛАНЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ.

image_pdfimage_print