Отборът на СОУ „Васил Левски“ отива на областното ученическо състезание „Защита при бедствия , аварии и катастрофи”

Участници в състезанието
Участници в състезанието

Днес 29 април 2015 г. в сградата на община Гълъбово се проведе общински етап на Националното ученическо състезание „Защита при бедствия ,аварии и катастрофи”. Организатори са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, съвместно с Министерство на образованието и науката и Националния дворец на децата. Мероприятието е залегнало в Националния календар за извънучилищна дейност на МОН за учебната 2014/2015 г.

Участие в днешното състезание взеха 4 отбора от училищата на територията на община Гълъбово. Отборите бяха съставени от четирима състезатели от 6 и 7 клас. Отборът победител ще представи общината в областното ученическо състезание „Защита при бедствия , аварии и катастрофи”. На 1- во място стана отбора  на СОУ „Васил Левски“  – с 51 т.

Състезатели

Теоретическата част е проверка на усвоените знания от 1 до 7 клас чрез индивидуален тест, в който участват всички състезатели. Тестът се състои от 30 въпроса от изучавания материал по Програма на МОН за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа медицинска помощ от 04.09.2002 г. Всеки въпрос е с по  три отговора, от които единият е верен. При попълване се маркира верния отговор със знака „ Х”. При не маркиране на нито един от трите възможни отговора, въпросът се счита за грешен. Всеки въпрос носи по една точка, а всеки неверен – нула точки. Получените точки от състезателите в един отбор се сумират и се делят на две. Максималният брой точки е 60. Времето за попълване на теста – 30 минути.

Въпросите в теста бяха групирани в следните раздели:

–          Природни бедствия

–          Промишлени аварии и катастрофи

–          Индивидуални средства за защита

–          Пожарна безопасност

–          Неутрализиращи разтвори при замърсяване с амоняк и хлор

–          Първа помощ

 

image_pdfimage_print