Обучение на учениците в електронна среда

В кризисната за България обстановка, педагогическият екип на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово се абстрахира от всичко, което се случва, и се мотивира да създаде отлична атмосфера за учениците в оnline класни стаи, в които ученето става атрактивно и забавно. Всеки преподавател избра най-подходящата за своите ученици форма на работа. В начален етап и в ГЦОУД дистанционното обучение основно се извършва в Мessenger, Viber и виртуални класни стаи в ZOOM чрез образователната платформа „Уча.се“, каналите YouTuBe, Vbox и „Академико“. Използват се електронни учебници и тетрадки, тестове в реално време. Ежедневно се водят разговори по телефона с учениците, които нямат достъп до онлайн обучението. Домашните работи се изпращат на всеки учител, за да се осъществи и обратна връзка. Обхванати са около 90% от учениците в начален етап. Родителите са ентусиазирани, доволни и съпричастни с този начин на работа. Учителите поддържат постоянна връзка с тях и си помагат взаимно. В прогимназиален и гимназиален етап са направени виртуални класни стаи в Сlassroom, в които се качват всички уроци, упражнения, видео, презентации, активни работни листове за четене, слушане, писане и др. Там се провеждат лекции, дискусии, практически упражнения и тестове. Учителите използват word, pdf учебни тетрадки и електронни учебници. Чрез Google forms се изготвят упражнения, които се изпращат на учениците и те попълват в реално време. Освен ресурсите, които се използват от учителите в начален етап, по-големите ученици работят с „Geogebra“, Виртуален училищен кабинет по математика, 3D обучения по анатомия, виртуални лаборатории по химия. Учениците изпращат на личните имейли на учителите домашните работи, проектите и индивидуалните си задачи, след което всеки получава отговор от преподавателя. В час на V „Б“ клас по БЕЛ беше проведен „Театър в чаТа“. Чрез осъществена видеоконферентна връзка учениците влязоха в роля на героите от произведението „Котаракът наставник или Котаракът в чизми“, което в момента учат по литература. Часът премина неусетно, а усмивките и ентусиазмът на учениците доказват, че няма нищо страшно и невъзможно обучението на ученици да се извършва в електронна среда. СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово е в крак с времето и технологиите, които ни предоставя то. Заредени с положителни емоции, чакаме с нетърпение следващия оnline учебен ден! Нели Кючукова Директор на СУ „Васил Левски“ гр. Гълъбово
image_pdfimage_print