ОБРЪЩЕНИЕ

Скъпи ученици, родители и колеги,

Ситуацията не само в България, но и в света, е тревожна. Изправени сме пред сериозно предизвикателство, наречено „Пандемия Covid-19“, което заедно, с разумни действия и дисциплина, ще преодолеем! Точно сега трябва да проявим разум. Да се вслушаме в препоръките на медицинските специалисти и да променим ежедневието си така, че да не навредим на себе си и на хората около нас. Останете си вкъщи!

Скъпи ученици, спазвайте стриктно изискванията за лична хигиена, бъдете разумни и не посещавате обществени места. Имайте повече доверие на властите, на лекарите. Има правила и закони, които трябва да се изпълняват.

Скъпи родители, нека се опитаме да бъдем по-спокойни, по-отговорни и дисциплинирани. Това, което търпим като неудобство днес, е за да бъдем здрави и утре.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Отговорете на реакциите на вашите  деца, изслушайте техните притеснения и им дайте допълнителна любов и внимание. Придържайте се към редовния график на детето, доколкото е възможно или му помогнете да се приспособи към новите условия. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности могат  да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието, който ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

Скъпи колеги, децата реагират на стресовите ситуации по различен начин. Те могат да станат тревожни, гневни, затворени в себе си. Освен образователна, Вашата дейност е и възпитателна. Обяснете на децата каква е ситуацията и им разкажете как може да се намали риска от заразяване, по начин, по който те ще ви разберат. Това включва и предоставяне на информация по успокояващ начин относно това, че ако детето или член на семейството се почувства зле, ще се наложи да отиде за известно време в болница, за да могат лекарите да му помогнат да се почувства по-добре. 

В сегашния момент всичко това е необходимо, за да се спаси животът.  Ще се справим, но това зависи от дисциплината на всеки един от нас и на всички нас заедно! Бог да ни пази!

Нели Кючукова,
директор на СУ „Васил Левски“, гр.Гълъбово

image_pdfimage_print