Конспект по Счетоводство на предприемачеството ЗИП/ПП – 12 клас

12 клас

  1. Отчетни измерители.
  2. Клонове на стопанската отчетност.
  3. Активи на предприятието
  4. Методология на счетоводството.
  5. Счетоводен баланс
  6. Счетоводни документи
  7. Национален сметкоплан.
  8. Капитал на предприятието.
  9. Класификация на разходите.
  10. Отчитане на приходите и разходите.
image_pdfimage_print