Конспект по Предприемачество ЗИП/ПП 11 – 12 клас

11 клас
 1. Видове правни форми на бизнес.
 2. Стълбовете на свободното предприемачество.
 3. Капитал на фирмата.
 4. Управителен съвет.
 5. Качества на лидерите.
 6. SWOT анализ.
 7. PEST анализ.
 8. Бизнес план.
 9. Ресурси и контрагенти.
 10. Оценяване на продукта.
12 клас
 1. Основни типове предприемачи.
 2. Нормативна уредба на МСП.
 3. Външна среда на бизнесз.
 4. Проучване на пазара.
 5. Бизнесплан.
 6. Бизнес планиране.
 7. Стилове на ръководство.
 8. Мотивация на персонала.
 9. Етиката в бизнеса.
 10. Работа в екип.
image_pdfimage_print