Конспект по Пазарна икономика ЗИП/ПП 9 – 10 клас

9 клас

  1. Изпитни теми

1.Основни типове пазари.

2.Стълбовете на свободната пазарна икономика.

3.Закон и крива на търсенето.

4.Закон и крива на предлагането.

5.Графични изображения.

  1. Източници на доходи.
  2. Борси и борсова търговия в България.

8.Конкурентни структури.

  1. Данъци.

10.Международна търговия.

10 клас

I Изпитни теми

1.Предприятие и фирма.

2.Предприятията според Търговския закон.

3.Околна среда на предприятието.

4.Капитал на предприятието.

5.Функции на банките.

6.Имущество на предприятието.

7.Инвестиции

8.Сегментиране на пазара.

9.Бизнес план.

10.Защита на конкуренцията

Изготвил: Недялка Костадинова

image_pdfimage_print